Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 4/5/2021 17:29'(GMT+7)

Bắc Kạn phát huy tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo tháng 4

Các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

 

CHỦ ĐỘNG THAM MƯU CẤP ỦY TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng (ngày 27-28/3/2021); ban hành Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện phân công giúp các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020… Đặc biệt, Bắc Kạn đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cấp tỉnh (ngày 26/4/2021).Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đã đạt được những kết quả quan trọng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW đã trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cơ quan và trở thành một tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm. Qua đó, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đầy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được nâng cao, cũng như kịp thời sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, BÁO CHÍ XUẤT BẢN

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành định hướng tuyên truyền tháng 5 cho các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và đội ngũ báo cáo viên các cấp; ban hành hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5. Trên cơ sở định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo (Phòng chính trị; Phòng công tác Đảng và công tác chính trị) các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và đội ngũ báo cáo viên các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng; các sự kiện thời sự, chính trị trong nước, quốc tế và của tỉnh; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh thường xuyên theo dõi, tổng hợp, thu thập thông tin, báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn;tiếp tục tham mưu kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 4/2021.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên nắm tình hình hoạt động, chỉ đạo, định hướng báo chí trên địa bàn; theo dõi nội dung phản ánh của báo chí;phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 3 (ngày 5/4/2021); phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy biên tập, xuất bản Bản tin“Công tác xây dựng Đảng” số tháng 5 (phát hành 1.890 cuốn gửi các chi bộ trên địa bàn tỉnh).

Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối tư tưởng, văn hóa đã tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác văn hóa, văn nghệ.Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên nắm tình hình và định hướng tư tưởng cho đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn.

CHỦ ĐỘNG THAM MƯU CẤP ỦY TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KHOA GIÁO

Ban Tuyên giáo các cấp phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác khoa giáotrên địa bàn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và các ngành trong khối thực hiện chuyên mục Khoa giáo số tháng 4 với 02 chủ đề: “Ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất sản phẩm OCOP”, “Tình hình thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố”. Phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo tổ chức thành công hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý I năm 2021. Chủ động xây dựng kế hoạch làm việc với các ngành trong khối khoa giáo để nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo; rà soát các văn bản triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Trung ương, của tỉnh về công tác khoa giáo.Tổng hợp xây dựng Báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 gửi Ban Tuyên giáo Trung ương.

QUAN TÂM CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT, HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Các cấp ủy, tổ chức đảng luôn quan tâm chỉ đạo việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, học tập lý luận chính trị và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu lịch sử Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi nội dung chương trình, kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của các trung tâm chính trị; việc đổi tên và con dấu mới của các trung tâm chính trị cấp huyện theo Quy định số 208-QĐ/TW của Ban Bí thư; tham mưu Ban Chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận ban hành công văn đôn đốc 2 đơn vị (Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh) xây dựng kế hoạch tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận năm 2021. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác lịch sử Đảng các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; tiếp tục nghiên cứu, rà soát, góp ý bản thảo Lịch sử tỉnh Bắc Kạn (1900-2020)...

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo đầu nhiệm kỳ đại hội đảng các cấp. Triển khai tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên năm 2021 với các chuyên đề: Phương thức hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên, kỹ năng tuyên truyền miệng. Kỹ năng tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ tuyên giáo trong việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội.

Tổ chức Hội thảo biên soạn tài liệu và kết nối thông tin cho cán bộ tuyên giáo với hơn 150 lượt người tham dự.

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Theo đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn, phát huy những kết quả đạt được trong tháng 4, cũng như 4 tháng đầu năm 2021, bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong tháng 5, ngành Tuyên giáo Bắc Kạn tập trung vào triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thông tin, tuyên truyền kịp thời các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (khóa XII); việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các ngày kỷ niệm lớn trong tháng; tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Đặc biệt các binh chủng công tác tuyên giáo như báo chí, xuất bản, tuyên truyền miệng tập trung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Hai là, Ban Tuyên giáo các cấp thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải pháp xử lý.

Ba là, tích cực tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, lý luận chính trị và lịch sử Đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch…

 

Đàm Thu Hương

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất