Thứ Ba, 23/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 4/5/2021 14:35'(GMT+7)

Bình Phước: Cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền bầu cử

Đồng chí Hà Anh Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước kiểm tra công tác bầu cử ở địa phương.

Đồng chí Hà Anh Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước kiểm tra công tác bầu cử ở địa phương.

TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ, TÍCH CỰC

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Phước và Tiểu ban Tuyên truyền, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử của tỉnh đã được triển khai kịp thời, tích cực theo nội dung và tiến độ đề ra. Nội dung thông tin phong phú, đa dạng với nhiều hình thức. Công tác tập huấn báo cáo viên, công tác thông tin, tuyên truyền trên các cơ quan báo chí của tỉnh tạo sự quan tâm chú ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước đã kịp thời ban hành Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU về “Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản khác chỉ đạo, định hướng về công tác bầu cử; thẩm định, góp ý các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền bầu cử để hướng dẫn cho ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan báo, đài trong tỉnh. Ban cũng tổ chức 1 đợt điều tra dư luận xã hội về công tác tuyên truyền bầu cử trên hệ thống mạng xã hội (đã có khoảng 10.000 lượt phản hồi) và có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 4 đoàn khảo sát, nắm bắt công tác tuyên truyền tại 4 huyện, thị xã, thành phố là Bình Long, Bù Đốp, Bù Đăng và thành phố Đồng Xoài về công tác bầu cử; hỗ trợ Thị ủy Bình Long tổ chức tập huấn công tác xây dựng Chương trình hành động của các nữ là ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp.

Trong tháng 4/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên được bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở để cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về các nội dung triển khai về cuộc bầu cử và công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cho hơn 1.500 người tham dự.

Triển lãm trên tuyến quốc lộ 14, Bình Phước - Nguồn: baobinhphuoc.com.vn

Triển lãm trên tuyến quốc lộ 14, Bình Phước - Nguồn: baobinhphuoc.com.vn

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tuyên truyền phản ánh đậm nét về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông qua kênh truyền thông đại chúng, đã nâng cao tính dân chủ, công khai, minh bạch về cuộc bầu cử. Chất lượng nội dung tuyên truyền được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin, giải trí của Nhân dân và phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đài đã xây dựng và duy trì chuyên mục “Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”, trên báo in, báo điện tử và phát thanh; chuyên mục “Bầu cử - Ngày hội toàn dân” phát trên sóng phát thanh vào khung giờ 17h các ngày thứ 3,5,7 với thời lượng 10-12 phút. Từ tháng 4/2021, chương trình được phát hàng ngày. Ngoài ra, các tin tức về bầu cử còn được lồng ghép vào chương trình thời sự hàng ngày, chuyên mục “Diễn đàn cử tri” trên sóng truyền hình... kịp thời có những tin, bài phản ánh những hoạt động của Ủy ban bầu cử các cấp, đặc biệt là việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử HĐND các cấp. Nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng là công tác triển khai về bầu cử của Ủy ban bầu cử các cấp, quy trình hiệp thương, những cách làm hay và những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện ở địa phương, đơn vị.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kế hoạch về triển khai công tác tuyên truyền về bầu cử cho các đối tượng đặc thù là chức sắc, chức việc, già làng, người có uy tín trong công đồng dân cư, trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở Bình Phước treo 380 băng rôn, khẩu hiệu tuyên tuyền về bầu cử; tổ chức biên soạn, cấp phát tài liệu các áp phích, tờ rơi tuyên truyền về bầu cử đến 111 xã, phường, thị trấn và 857 khu dân cư trên địa bàn tỉnh; tổ chức 1.534 Hội nghị tuyên truyền về bầu cử với hơn 92.000 lượt người tham dự.

Cùng với các hoạt động nêu trên, hiện tại, Trung tâm Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước đang triển khai việc treo các pano, khẩu hiệu tại khu vực Quảng trường 23/3, các tuyến đường được phân cấp quản lý, nơi tập trung đông dân cư… Trong tháng 4 vừa qua, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức khai mạc “Triển lãm pano tấm lớn về bầu cử” tại Quảng trường 23/3; tổ chức ra quân đợt ra quân cao điểm tuyên truyền về bầu cử trên xe tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh. Trung tâm đang tổ chức thu băng, đĩa tuyên truyền về bầu cử cấp phát cho các huyện, thị xã, thành phố phục vụ công tác tuyên truyền. Tổ chức biên soạn và phát hành tờ gấp và áp phích tuyên truyền về bầu cử.

Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Bình Phước tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “75 năm Quốc hội Việt Nam”, các tư liệu sách báo chuyên đề về “Quốc hội Việt Nam” tổ chức từ tháng 3 đến tháng 6/2021 để phục vụ cán bộ, đảng viên học viên các lớp trung cấp, lớp bồi dưỡng của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, các đơn vị hoạt động truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị, thành phố triển khai công tác tuyên truyền công tác bầu cử. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã mở mới các chuyên mục, tham mưu kế hoạch tuyên truyền các nội dung liên quan theo định hướng, tận dụng tối đa ưu thế công nghệ thông tin trong công tác truyền thông. Sử dụng đa dạng các hình thức, thể loại báo chí (phỏng vấn, tọa đàm, phóng sự, …) và mạng xã hội để thông tin toàn diện các vấn đề, nội dung liên quan đến công tác bầu cử.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Phước xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Lá phiếu trách nhiệm” trong cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên và kế hoạch tổ chức diễn đàn cử tri trẻ với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Trên fanpage “Tuổi trẻ Bình Phước”, website Tỉnh Đoàn, fanpage, website, các cấp bộ Đoàn đã thường xuyên, tích cực đăng tải những bài viết, video, inforgraphics, biên tập, đăng tải các tin, bài viết về hỏi đáp bầu cử, những bài viết chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về cuộc bầu cử. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử trên chuyên mục “Sức trẻ hôm nay” của Đài; biên soạn các nội dung liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trong tài liệu sinh hoạt chi đoàn…. Sắp tới, Tỉnh Đoàn tổ chức 5 chương trình giao lưu, diễn đàn giữa cử tri trẻ, đoàn viên thanh niên với lãnh đạo Ủy ban bầu cử, ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Hội Cựu chiến binh tỉnh có văn bản chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở đã đưa các nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử vào các buổi sinh hoạt của các nhóm, câu lạc bộ, các chi, tổ hội… Phát động phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” trong các cấp hội trong toàn tỉnh, trong đó, đề ra 5 chỉ tiêu cơ bản cần đạt được liên quan đến cuộc bầu cử.

Liên Đoàn lao động tỉnh tổ chức hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh, công đoàn các khu công nghiệp về nội dung, hình thức, đồng thời đã tổ chức 2 đợt tuyên truyền cho hơn 1.000 công nhân các khu công nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trong của cuộc bầu cử, về trách nhiệm của cử tri đối với cuộc bầu cử…, cấp phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền về bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đại - Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tuyên truyền bầu cử tại tại Công ty Leoch Super Power.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đại - Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tuyên truyền bầu cử tại tại Công ty Leoch Super Power.

TẬP TRUNG CAO ĐIỂM

Trong thời gian từ nay đến ngày 23/5/2021, Bình Phước xác định công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng đối với việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Do đó, để đảm bảo chất lượng và tiến độ, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử trong tỉnh cần thực hiện những nhiệm vụ sau:

Về nội dung tuyên truyền, tập trung tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp về công tác bầu cử; công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính bảo đảm thành công cuộc bầu cử.

Tuyên truyền về sự ủng hộ và tham gia của nhân dân đối với cuộc bầu cử; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị bầu cử nhất là khu vực biên giới, vùng còn nhiều khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; phản ánh không khí dân chủ và các hoạt động tự giác của Nhân dân tham gia bầu cử.

Tuyên truyền về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; kết quả tiếp xúc cử tri; chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác kiểm tra bầu cử; kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào thành công cuộc bầu cử; các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổ chức học tập Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14); mạn đàm về tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đảm bảo tất cả các đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân đều dự và nắm rõ tiểu sử của từng ứng cử viên, để có thông tin trong việc lựa chọn ứng cử viên bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Kết hợp công tác tuyên truyền cuộc bầu cử với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước trong cùng thời điểm.

Về hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng, già làng, chức sắc tôn giáo phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia cuộc bầu cử tại địa phương, đơn vị.

Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, xe loa lưu động, qua hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn; qua các trang thông tin điện tử, các trang fanpages, nhóm cộng đồng về cuộc bầu cử.

Tập trung tuyên truyền trực quan: pano, áp phích, qua các cụm thông tin cơ sở, hệ thống màn hình Led; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; các hoạt động khai trương, khánh thành các công trình, dự án… phục vụ cho công tác tuyên truyền về bầu cử.

Bảo Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất