Thứ Sáu, 31/5/2024
Giáo dục
Thứ Năm, 7/7/2022 12:43'(GMT+7)

Ban Chỉ đạo Đề án 103 làm việc với Hội Khuyến học

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam báo cáo việc thực hiện Đề án 103 về nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của các hội quần chúng và Đề án Quy chế hoạt động của các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ của Hội Khuyến học Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan khẳng định, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Khuyến học Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tặng Cờ thi đua và Bằng khen liên tục từ năm 2016-2021.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan: Thông qua việc thực hiện mô hình học tập, tinh thần học tập suốt đời của nhân dân được nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan: Thông qua việc thực hiện mô hình học tập, tinh thần học tập suốt đời của nhân dân được nâng cao.

Hội đã quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy cán bộ ngày càng tinh gọn, theo hướng giảm số lượng, tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ. Công tác quản lý các đơn vị trực thuộc ngày càng được tăng cường, đã giảm mạnh số lượng các đơn vị trực thuộc (sáp nhập, giải thế, chuyển chủ quản…) từ 67 đơn vị còn 25 đơn vị.

Trong nhiệm kỳ V (2016-2021) và 6 tháng đầu năm 2022, thực hiện 10 nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội và Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, hoàn thành tốt, vượt kế hoạch chỉ tiêu Chính phủ giao. Tính đến cuối năm 2020, cả nước đạt hơn 16 triệu gia đình học tập, hơn 84 nghìn dòng họ học tập, hơn 48 nghìn đơn vị học tập, hơn 89 nghìn cộng đồng học tập.

Về tình hình phát triển tổ chức hội, hội viên, đến cuối năm 2021, số hội viên cá nhân là hơn 22,5 triệu hội viên; 63 hội viên tổ chức. Thông qua hoạt động của Hội, nhân dân rất tin tưởng, đồng tình hưởng ứng, tham gia Hội và sự học ngày càng được quan tâm.

Về Quy chế hoạt động của Hội, sau khi Điều lệ Đại hội VI được Bộ Nội vụ phê duyệt, Hội Khuyến học đã xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung. Cơ quan Trung ương Hội, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội đoàn kết, nhất trí, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động hội viên hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Các quy chế hoạt động đã từng bước được hoàn chỉnh để phù hợp với thực tiễn chỉ đạo, điều hành và vận động hội viên.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thông qua việc thực hiện mô hình học tập, tinh thần học tập suốt đời của nhân dân được nâng cao. Hiệu quả các mô hình đạt được khá toàn diện, góp phần phát triển khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Ngày 3/6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”. Thực hiện chương trình này, Hội Khuyến học đã xây dựng Kế hoạch thực hiện 2 chương trình chuẩn bị tổ chức tập huấn cho các thành viên Ban Chấp hành, hoàn thiện các tiêu chí, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhận lực tại chỗ thông qua việc thực hiện các mô hình học tập.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, trong hoạt động, Hội Khuyến học còn gặp những khó khăn như: Trung ương Hội được xác định là hội đặc thù, nhưng ở các tỉnh, thành Hội lại không được xác định là đặc thù theo đúng quy định. Đặc biệt, ở cấp xã, phường, do không được công nhận là hội đặc thù, có nơi đã sáp nhập vào hội khác nên chưa có chính sách hỗ trợ và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, chưa quan tâm đến chính sách, điều kiện hoạt động của một số tỉnh, thành Hội, huyện Hội, Hội cấp xã.

Tại buổi làm việc, Hội Khuyến học cũng đề nghị, cần có sự hướng dẫn thống nhất trong cả nước về tổ chức mô hình tổ chức Hội đặc thù để đề xuất triển khai nhiệm vụ đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và hỗ trợ cho chính sách cán bộ Hội cũng như hoạt động Hội.

Phát biểu kết luận, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo phục vụ cho buổi làm việc, đặc biệt là được lắng nghe đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học trực tiếp báo cáo, phác thảo một bức tranh tương đối toàn cảnh về kết quả hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã.

Các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc và thực tiễn khuyến học ở các địa phương đã minh chứng, Hội Khuyến học là một hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, có một vị trí sứ mệnh vô cùng quan trọng.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài: Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học tiếp tục mang nhiệt huyết, trí tuệ của mình để truyền lửa cho các thế hệ, truyền lửa cho cả xã hội để đạt được sứ mệnh cao quý của Hội là học tập suốt đời.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài: Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học tiếp tục mang nhiệt huyết, trí tuệ của mình để truyền lửa cho các thế hệ, truyền lửa cho cả xã hội để đạt được sứ mệnh cao quý của Hội là học tập suốt đời.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài biểu dương những kết quả các cấp hội Khuyến học đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh, những đồng chí cán bộ Trung ương Hội đều là những cán bộ tâm huyết, dày dặn kinh nghiệm, là lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa hoạt động của Hội trong toàn quốc.

“Hội Khuyến học lúc nào cũng là lá cờ đầu trong các tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Đây là niềm tự hào của các cấp hội và từng hội viên Hội Khuyến học.

Hội Khuyến học đã làm tốt công tác dân vận khéo, có số lượng hội viên lớn nhất trong tổng số các hội trong cả nước và chắc chắn rằng, số lượng hội viên sẽ ngày càng tăng lên.

Các cấp hội sẽ là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, ngày càng làm tốt hơn mục tiêu của Hội đặt ra là góp phần to lớn trong công tác khuyến học khuyến tài, thông qua các mô hình học tập, mô hình khuyến học của dòng họ, gia đình, mô hình toàn dân học tập, học tập suốt đời theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và của Đảng ta. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đóng góp tích cực cho sự phát triển về kinh tế - xã hội của đất nước.” - Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cũng bày tỏ mong muốn, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học tiếp tục mang nhiệt huyết, trí tuệ của mình để truyền lửa cho các thế hệ, truyền lửa cho cả xã hội để đạt được sứ mệnh cao quý của Hội là học tập suốt đời.

Chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các cấp hội khuyến học, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cho biết, đoàn công tác sẽ tiếp thu, tổng hợp những kiến nghị của Hội để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trên cơ sở đó tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất