Thứ Ba, 23/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Bảy, 16/7/2022 8:21'(GMT+7)

Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Xuyên, An Giang: Triển khai toàn diện, hiệu quả các lĩnh vực tuyên giáo

Nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả

Báo cáo với đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Xuyên Bùi Trường Giang cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Xuyên đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân và các phòng, ban, ngành khối tuyên giáo tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả trên các lĩnh vực tuyên giáo, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Theo đó, toàn Đảng bộ thành phố đã tổ chức 148 cuộc  sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, với 8.199/8.257 đảng viên tham dự. Qua đó, đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn quyết tâm của Đảng ta trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, nhất là sự chuyển biến rõ rệt về trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu trong thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tổ chức 321 hội nghị triển khai Kết luận 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022, với tổng số đảng viên tham dự 8.196/8.272, đạt 99%; và có 2.526 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa là đảng viên tham gia học tập. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo động lực mạnh mẽ trong suy nghĩ, hành động của mỗi cá nhân, đơn vị.

Điểm nổi bật nữa là, Ban Tuyên giáo tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Toàn Đảng bộ có 274 đơn vị tổ chức tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 của tỉnh (trong đó có 52 chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy; 222 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức tọa đàm). Kết quả các buổi tọa đàm thu hút hơn 8.200 lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham dự, tạo không khí sôi nổi trong việc tuyên truyền, học tập và làm theo Bác. Thông qua tọa đàm góp phần tăng cường giới thiệu và nhân rộng gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo Bác tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Đây là cách làm sáng tạo, khoa học đạt hiệu quả thiết thực trong thời gia quan tại địa phương. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, thiết thực và nhân rộng, nổi bật là: Mô hình 2 an (an ninh trật tự và an sinh xã hội); tổ y tế lưu động; bếp ăn tình thương; tặng máy tính - điện thoại thông minh cho các em học sinh học trực tuyến; gian hàng 0 đồng; chuyến xe 0 đồng; mô hình nụ cười và lời chào công sở; vận động quyên góp hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ gặp thiên tai, hỏa hoạn; cán bộ, công chức nhịn một bữa ăn sáng để xây dựng nhà tình thương cho người nghèo, cán bộ, công chức, viên chức khó khăn; sử dụng quỹ đất công xây dựng nhà công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức chưa có nơi ở ổn định; xây dựng các khu nhà đại đoàn kết; vận động mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ khó khăn, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; mô hình trụ điện xanh;... việc thực hiện hiệu quả và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo qua học tập và làm theo Bác đã góp phần rất lớn đến tạo dựng lòng tin yêu của nhân dân đối với Đảng, Nhà nuớc và hệ thống chính trị, góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết, khát vọng vươn lên trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nuớc. Qua đó, có nhiều tập thể và cá nhân, kể cả Nhân dân trên địa bàn được Tỉnh, Trung ương biểu dương, khen thưởng và tiếp tục tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Việc triển khai thực hiện nắm dư luận xã hội gắn với hoạt động BCĐ 35 thời gian qua được các thành viên BCĐ, tổ thư ký, nhóm cộng tác BCĐ, cộng tác viên nắm dư luận xã hội, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, các chi, đảng ủy trực thuộc thực hiện khá tốt.

Hoạt động của Ban chỉ đạo 35, các nhóm cộng tác chuyên môn, tổ thư ký từ thành phố đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả trong tuyên truyền. Thông qua hệ thống kết nối (zalo, facebook) Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể, các chi, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức tuyên truyền thông qua các trang fanpage của các đơn vị với 2.400 lượt tin bài viết trên các trang mạng xã hội có gần 395.580 lượt chia sẻ và theo dõi. Từ đó, định hướng dư luận về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, nâng cao nhận thức, lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kịp thời phản ánh các bức xúc của người dân, giúp cấp ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp kiến nghị cấp có thẩm quyền hoặc trực tiếp xử lý nhanh, giải quyết có hiệu quả góp phần đấu tranh phản tuyên truyền với những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch và tuyên truyền giải thích những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Tích cực phối hợp tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực công tác khoa giáo và văn hóa, văn nghệ đảm bảo cơ sở khoa học, thực tiễn và tiến độ theo quy định.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tập trung phân tích, làm rõ hơn kết quả đạt được liên quan đến công tác tuyên giáo; cách thức để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Thiện Hảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên cảm ơn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thời gian qua đã luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ công tác tuyên giáo của thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ; Thành ủy luôn lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; luôn xác định công tác tuyên giáo của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng của cả hệ thống chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc tăng cường trách nhiệm về công tác tư tưởng; đổi mới công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo tinh thần sáng tạo, phát huy mạnh mẽ tiện ích của mạng xã hội, nâng cao tính định hướng đối với hoạt động thực tiễn; khẳng định những ý kiến tại buổi làm việc này sẽ là những gợi mở, những kinh nghiệm quý báu để Thành ủy Long Xuyên triển khai có hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, nghị quyết đại hội cấp trên, Kết luận số 01-KL/TW, Kết luận số 21-Kl/TW.

Về nhiệm vụ Tuyên giáo 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, ngoài các nhiệm vụ theo Kế hoạch, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo tổ chức thành công Hội thi Tìm hiểu về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đuờng đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tổng kết hội thi, trao giải vào đầu tháng 11/2022 nhằm chào mừng sự kiện 190 năm thành lập tỉnh An Giang.

Nhiều nhiệm vụ mới, thiết thực

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Thái thúy Xuân nhận định, công tác tuyên giáo của Thành ủy Long Xuyên thời gian qua có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như: thành lập các lực lượng BCĐ 35 từ thành phố đến cơ sở; phát huy lợi thế, tiện ích của mạng xã hội thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức tọa đàm việc học tập và làm theo Bác ở các chi bộ cơ sở; mời các nhà nghiên cứu, chuyên gia về nói chuyện, cung cấp thông tin chuyên đề cho BCV, TTV; mô hình định hướng hội nghị tuyên truyền hàng tháng…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên tiếp tục quan tâm chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thực hiện tốt hơn nữa nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội các cấp, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo; tiếp tục nghiên cứu cụ thể hóa những nội dung cơ bản, cốt lõi của Kết luận số 01-KL/TW, Kết luận số 21-KL/TW và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh để triển khai đến cơ sở thực hiện phù hợp với đặc thù địa phương, đơn vị; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ trong đại của đất nước, dân tộc. Đặc biệt là sự kiện 190 năm thành lập tỉnh An Giang. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng. Phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động nghiên cứu nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; triển khai thực hiện có hiện quả Quyết định 238-QĐ/TW về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân được quan tâm; thực hiện tốt hơn trong việc phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá về tư tưởng chính trị, đồng thời tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị....

Trường Giang

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất