Thứ Bảy, 20/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 2/2/2023 13:0'(GMT+7)

Báo chí phải tạo ra dòng thông tin chủ lưu tích cực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo

Các đồng chí chủ trì Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Quý Mão 2023.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Quý Mão 2023.

Đất nước ta vừa đi qua năm 2022 - năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Năm 2022, với những diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo của tình hình thế giới, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước và nhất là sự thống nhất, đoàn kết “tiền hô hậu ủng”, “nhất hô bá ứng”, “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt” của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần phát biểu, chúng ta không những đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức mà còn đạt được những kết quả rất trân trọng, đáng tự hào. Việt Nam là một điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế của khu vực và thế giới, là quốc gia chính trị ổn định, môi trường kinh doanh thuận lợi. Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí và những người làm báo cả nước đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát định hướng chính trị, nắm bắt thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chúng ta cũng vừa trải qua những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão an toàn, vui tươi và phấn khởi, tràn đầy tin tưởng và lạc quan về tương lai của đất nước. Tự hào về những đóng góp quan trọng của báo chí trong thời gian qua và đó cũng là hành trang để bước vào năm 2023 với khí thế mới, quyết tâm mới, nỗ lực hơn, trách nhiệm hơn để xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Những kết quả, thành tựu và cả những hạn chế, bất cập trong công tác báo chí năm 2022 đã được nhìn nhận, đánh giá thấu đáo và sâu sắc tại Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2022 diễn ra vào ngày 24/12/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng đã thảo luận rất kỹ lưỡng những định hướng lớn và 4 vấn đề trọng tâm cần triển khai trong năm 2023 và trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, những mục tiêu hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Sự trưởng thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam luôn đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện và trực tiếp của Đảng; sự quản lý của Nhà nước; sự đồng hành, tin tưởng của Nhân dân. Đó là nguồn động viên vô cùng to lớn để báo chí phát huy tốt nhất vai trò, chức năng nhiệm vụ cách mạng của mình trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Và cũng đặt lên vai báo chí những trách nhiệm nặng nề nhưng rất vinh quang để hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhân dân đã tin tưởng và giao phó.

Đồng chí Lại Xuân  Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại giao ban báo chí đầu xuân.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại giao ban báo chí đầu xuân.

Năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp tốt hơn với các cấp, các ban, bộ, ngành liên quan cung cấp, định hướng thông tin cho báo chí. Giao ban báo chí hằng tuần, giao ban tạp chí hằng tháng không ngừng được đổi mới theo hướng đẩy mạnh việc trao đổi, thảo luận; tăng cường cung cấp thông tin về những sự kiện quan trọng của đất nước, những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm. Những đề xuất, kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách đối với báo chí được quan tâm, giải quyết từng bước. Trong điều kiện gia tăng áp lực cạnh tranh nhiều mặt, nhất là cạnh tranh về thông tin, nhân lực, tài chính, nhiều cơ quan báo chí đã chủ động tìm giải pháp khắc phục các vấn đề kinh tế báo chí, bước đầu có hiệu quả, nhờ đó trở thành nguồn động lực quan trọng để người làm báo yên tâm cống hiến, phát huy năng lực, tâm huyết, lòng yêu nghề gắn bó với nghiệp để mang đến những sản phẩm báo chí, truyền thông có chất lượng.

Những ngày Tết Quý Mão vừa qua, các cơ quan báo chí, nhất là các đài phát thanh, truyền hình và báo điện tử đã duy trì, tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời, sinh động không khí mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết vui xuân phấn khởi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, giữ được bản sắc văn hóa dân tộc của Nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc; thể hiện được không khí Tết, các giá trị Tết cổ truyền của dân tộc gắn với các nội dung, chủ đề về mùa xuân đất nước, về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; biểu dương tinh thần lao động tích cực của cán bộ, công nhân, người lao động trên các công trường trọng điểm; phản ảnh tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ đất nước của quân và dân ta nơi biên cương, hải đảo; biểu dương, cổ vũ những việc làm tốt vì cộng đồng và xã hội; phản ảnh tình cảm hướng về quê hương, Tổ quốc của những người con đất Việt xa quê…

Với những thành tích và kết quả nêu trên, những người làm báo chúng ta tiếp tục chứng tỏ là lực lượng tiên phong trong công tác tư tưởng của Đảng, xứng đáng với sự ghi nhận, biểu dương của Đảng và Nhân dân.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Thời gian rất khẩn trương trong khi công việc hết sức bộn bề. Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta sẽ phải tiếp tục đối mặt với nhiều thử thách mới. Để cùng đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, những người làm báo cần tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang và sứ mệnh lớn lao của báo chí cách mạnh đối với tương lai đất nước; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; kiên quyết khắc phục, chấn chỉnh những hạn thế, thiếu sót đã được chỉ ra tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh; chủ động, sáng tạo thông tin, tuyên truyền một cách toàn diện, sâu sắc, trung thực, kịp thời công cuộc đổi mới của đất nước.

Báo chí cần nêu cao ngọn cờ tiên phong trong công tác tuyên giáo của Đảng; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và trước Nhân dân, tập trung thông tin, tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc, toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng, đất nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương, và tới đây là Nghị quyết Trung ương 7, Trung ương 8, sẽ tổng kết 4 Nghị quyết rất quan trọng, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương bầu; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 và lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031; kỳ họp thứ 5, 6 Quốc hội khóa 15; Nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Mỗi nhà báo, cơ quan báo chí cần sâu sát với đời sống xã hội, bám sát hơi thở thực tiễn, sống cùng thực tiễn để mỗi dòng tin, mỗi chương trình được viết bằng tâm huyết của người cầm bút, cầm máy và sự thôi thúc, đúc kết từ yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn; những câu chuyện hay, những tấm gương điển hình tiên tiến, những mô hình, cách làm sáng tạo hay những góp ý, phản biện sâu sắc, giàu tính khoa học, xây dựng về chủ trương, chính sách và những vấn đề đặt ra từ cuộc sống.

Càng trong khó khăn, thách thức, càng cần báo chí, đặc biệt là báo chí chủ lực tiên phong đi đầu phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, phát huy tối đa năng lực, sức mạnh tổng hợp, kinh nghiệm, hiệu quả để xây dựng nội dung tuyên truyền có trọng tâm, cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện của Đảng, Nhà nước, lịch sử Đảng, đất nước làm điểm tựa định hướng, dẫn dắt lan tỏa tới các cơ quan báo chí tạo nên sức mạnh tổng hợp, thống nhất, đồng bộ, kịp thời, nâng cao nhận thức, đồng thuận trong hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; càng khó khăn càng cần những nhà báo tâm huyết, giàu dũng khí; cần nhiều hơn các bài viết, chương trình kiến giải các giải pháp góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất, niềm tin trong xã hội. Góp ý, phản biện phải gắn với khoa học, giải pháp khả thi chứ không phải đưa ra những sản phẩm báo chí gây tâm lý bi quan, chán nản trước những khó khăn, thách thức. Báo chí cần có nhiều hơn nữa những bài viết, chương trình truyền năng lượng, cảm hứng tích cực; cần nhiều hơn những tác phẩm được viết với một cái tâm trong sáng, với trách nhiệm, bản lĩnh, sự thấu hiểu và chia sẻ. Hơn ai hết, báo chí phải tạo ra dòng thông tin chủ lưu tích cực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cấp hội, các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí cần chủ động tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện tốt Quy định về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí ngay sau khi Ban Bí thư ban hành; chuẩn bị chu đáo, xây dựng kế hoạch, chương trình, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực để tổ chức thiết thực, trang trọng các sự kiện hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

TS. Lại Xuân Môn

Ủy viên Trung ương Đảng

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất