Thứ Hai, 22/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 7/7/2023 15:24'(GMT+7)

Bình Phước: Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng và Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Tiến Điền trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (Khóa X)  về văn học nghệ thuật.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng và Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Tiến Điền trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về văn học nghệ thuật.

 Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, lãnh đạo các ban xây dựng đảng, các sở, ngành khối tuyên giáo của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tiêu biểu là: Ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức các đợt học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy trên các lĩnh vực cho trên 95% đảng viên tham gia. Việc tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến đã mở rộng thành phần tham gia và tận dụng được trí tuệ của đội ngũ báo cáo viên trung ương, đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong nước. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thí điểm “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước” tại 03 đảng bộ trực thuộc. Đến nay, đã có 90% đảng viên của 03 đảng bộ cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh, một số đảng bộ khác đã chủ động hướng dẫn cài đặt cho đảng viên. Đã tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, sinh hoạt chính trị sâu rộng về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham mưu sơ kết, tổng kết 07 chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo đảm bảo đúng thời gian, chất lượng. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Chủ động định hướng, tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Riêng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức 03 hội nghị giao ban, ban hành 06 văn bản định hướng công tác tuyên truyền trên báo chí; biên soạn 4 tài liệu, phát hành gần 30 văn bản hướng dẫn tuyên truyền. Các cơ quan báo chí của tỉnh, thường trú tại tỉnh tích cực tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; quảng bá tiềm năng, thế mạnh, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của tỉnh; các hoạt động xúc tiến đầu tư của lãnh đạo tỉnh tại nước ngoài; các hoạt động thông tin đối ngoại…

Tăng cường định hướng, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thông qua các hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng; tham gia tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng về chủ đề “tự soi, tự sửa”, tác phẩm “Một số vấn đề về CNXH và con đường đi lên CNXH” và tác phẩm về phòng, chống tham những, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ ý nghĩa được tổ chức tạo không khi vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025... Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống các ngành được các cấp uỷ đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên. Nhiều địa phương, đơn vị quan tâm, tích cực triển khai sưu tầm, biên soạn các công trình lịch sử, kỷ yếu; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu trên internet, mạng xã hội; các hoạt động ngoại khóa, đi thực tế về nguồn tại các “địa chỉ đỏ”; các bài viết trên báo, tạp chí, mạng xã hội... đã góp phần giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lan tỏa những hành động đẹp, quảng bá về hình ảnh quê hương, đất nước, con người tỉnh Bình Phước.

Chủ động nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn bằng nhiều hình thức; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý nhanh các tình huống phát sinh, không để xảy ra các điểm nóng về chính trị tư tưởng, gây mất trật tự an toàn xã hội. Hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được quan tâm bằng chương trình, kế hoạch có sự phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3/2023 được Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, cấp huyện chỉ đạo tuyên truyền, triển khai trên quy mô toàn tỉnh. Việc tổ chức sơ kết, đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị được các địa phương, đơn vị tích cực triển khai; phát hiện, xử lý 24 trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên không gian mạng; hơn 140.000 lượt tin, bài, hình ảnh tuyên truyền thông tin tích cực được đăng tải, chia sẻ trên các loại hình báo chí, trang thông tin điện tử, trên 600 trang, nhóm cộng đồng trong tỉnh (tăng 270% so với 6 tháng đầu năm 2022), từ đó lan tỏa tới trang cá nhân của hàng chục ngàn cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân, thu hút hàng chục triệu lượt tiếp cận, tương tác, bình luận. 

Chủ động theo dõi, hướng dẫn, giúp cấp ủy tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong các lĩnh vực khoa giáo; nắm tình hình tư tưởng trong đội ngũ trí thức, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các cấp, cán bộ, bác sỹ và nhân viên y tế... Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng tiếp tục được quan tâm kiện toàn, duy trì hoạt động thông qua các hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng, hội nghị thông tin thời sự định kỳ hàng quý để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp nắm thông tin, tiếp tục lan tỏa tại địa phương, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả; việc tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, số lượng cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt tỷ lệ 98%; đã hoàn thành chấm giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 1 (2022 - 2023 với 06 giải A, 08 giải B, 13 giải C, 20 giải khuyến khích. Các cấp ủy đã tổ chức được 38 cuộc kiểm tra đối với 206 cán bộ, đảng viên, 50 tổ chức cơ sở đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị 05, lồng ghép với việc kiểm tra, giám sát các chỉ thị, nghị quyết khác của Đảng. Toàn tỉnh hiện có 2.082 mô hình học tập và làm theo Bác từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở được nhân rộng, lan tỏa; nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho 907 điển hình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm cũng còn những tồn tại, hạn chế, như:  Việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng mặc dù đã được quan tâm, có sự đổi mới về hình thức, phương pháp nhưng nhìn chung chất lượng đạt được chưa cao; Hoạt động tổng kết thực tiễn phục vụ nghiên cứu lý luận của Đảng mặc dù đã được quan tâm, có bước chuyển biến nhưng còn hạn chế; một số nội dung sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết của Đảng chỉ dừng lại ở những báo cáo hành chính, chứa đựng rất ít tri thức khoa học để chắt lọc phục vụ cho bổ sung, phát triển lý luận; Sự phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp và các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp chưa thường xuyên, liên tục, có lúc, có nơi thiếu chủ động, chưa chặt chẽ, nên công tác tuyên truyền còn hạn chế, chưa tạo được sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện hiệu quả một số chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng ghi nhận những kết quả mà ngành tuyên giáo đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị ngành tuyên giáo tỉnh cần thực hiện tốt 6 nội dung nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng báo cáo viên, cần đánh giá việc sử dụng điểm sổ tay điện tử đảng viên qua đó nhân rộng toàn tỉnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt tuyên truyền nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào các kết luận, nghị quyết của tỉnh và trung ương, nắm bắt dư luận xã hội, xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Tiến Điền đề nghị ngành tuyên giáo của tỉnh cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Để công tác tuyên giáo tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng chí đề nghị ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị. Cụ thể là:

Tiếp tục bám sát phương châm, khẩu hiệu hành động “Kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo” của toàn ngành Tuyên giáo trong năm 2022 đã đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cần quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, có trọng tâm, trọng điểm, đột phá; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khẳng định vai trò, vị thế ngành Tuyên giáo tỉnh nhà.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Tiến Điền kết luận tại Hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Tiến Điền kết luận tại Hội nghị.

Quan tâm nhiều hơn, thường xuyên hơn tới nhiệm vụ bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; từng bước xây dựng ý thức, trách nhiệm của công dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Chủ động tổ chức các hoạt động phối hợp giữa ban tuyên giáo cấp ủy với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Công tác tuyên giáo phải góp phần quan trọng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tư tưởng và dư luận xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thường xuyên quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác. Mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải không ngừng mày mò suy nghĩ tìm ra những cái mới, với phương châm “5 làm: làm tốt cái đang làm - làm trước cái sẽ làm - làm nhanh cái phải làm - làm hơn cái đã làm - làm khác cái đã làm”; phải luôn đi đầu trong tuyên truyền và thực hiện chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy.

Tổ chức phát động các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng./. 

* Tại hội nghị, những tập thể, cá nhân đoạt giải trong cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 1 (2022-2023) đã được tuyên dương khen thưởng.  Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã phát động cuộc thi giai đoạn 2 (2023-2024).

Phan Duy Khiêm
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất