Thứ Ba, 25/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 6/7/2023 9:49'(GMT+7)

Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn mức độ 1

Theo báo cáo của Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang, đến nay trường đã đạt 42/55 chỉ tiêu trong 6 nhóm tiêu chí theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Tăng 15 chỉ tiêu so với trước khi có Đề án số 02 của Tỉnh ủy. Còn 13 chỉ tiêu, trường phấn đấu đạt vào năm 2024, trong đó có 7 chỉ tiêu liên quan đến nguồn nhân lực: cần 1 tiến sĩ trong ban giám hiệu; thạc sĩ trong lãnh đạo, viên chức phòng, khoa; cao cấp chính trị, chuyên viên chính, giảng viên chính; tỷ lệ giảng viên cơ hữu); 1 chỉ tiêu tỷ lệ đào tạo lớp trung cấp lý luận chính trị tập trung và không tập trung (1/3 lớp tập trung/tổng số lớp); có 3 chỉ tiêu liên quan đến nghiên cứu khoa học (đề tài khoa học, hội thảo khoa học cấp tỉnh; sách chuyên khảo); 2 chỉ tiêu liên quan đến cơ sở vật chất, kỹ thuật…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của trường trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 1 phải đảm bảo chuẩn về chất lượng. Trọng tâm là phải nâng cao, đảm bảo năng lực trình độ cán bộ, giảng viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu trong tình hình mới.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt những nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XIII (Điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt những nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XIII (Điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát lại chỉ tiêu, giao biên chế cần thiết cho trường, theo vị trí việc làm, năng lực cán bộ. Trường Chính trị tỉnh chủ động rà soát, sắp xếp lại nhân sự trong nội bộ trường, định biên lại phòng, ban cho phù hợp, theo chủ trương tinh gọn bộ máy.

Đồng chí nêu rõ, năm 2024, phải xây dựng hoàn thành các chỉ tiêu Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 1 và phải đảm bảo chuẩn về chất lượng. Trong 13 tiêu chí chưa đạt trường phải nỗ lực, tinh thần là đổi mới, đột phá, quyết tâm, quyết liệt, hiệu quả thực chất. Năm 2024, trường phải đảm bảo chỉ tiêu mở 4-5 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung (mở lớp không chạy theo hình thức mà phải thực chất, thời gian mở lớp linh họat, phù hợp về thời gian để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ công việc được giao). Riêng về chỉ tiêu đề tài khoa học cấp tỉnh hiện trường chưa đạt, sẽ giao Trường Chính trị tỉnh đề xuất đề tài, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu tỉnh xem xét phê duyệt triển khai đề tài. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát lại chỉ tiêu, giao biên chế cần thiết cho trường, theo vị trí việc làm, năng lực cán bộ. Trường Chính trị tỉnh chủ động rà soát, sắp xếp lại nhân sự trong nội bộ trường, định biên lại phòng, ban cho phù hợp, theo chủ trương tinh gọn bộ máy.

"Hậu Giang là 1 trong ít tỉnh sớm ban hành nghị quyết và có Đề án số 02 “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” nên quyết tâm là phải thực hiện cho đạt trường chuẩn" - Đồng chí Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh./.

 

Thanh Hương

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất