Thứ Bảy, 22/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Bảy, 2/9/2017 20:10'(GMT+7)

Bình Xuyên: Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ cơ sở

Ban chi ủy Chi bộ tổ dân phố Quang Hà, thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên) họp bàn xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ. Ảnh Trường Khanh

Ban chi ủy Chi bộ tổ dân phố Quang Hà, thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên) họp bàn xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ. Ảnh Trường Khanh

Thực hiện công văn số 619-CV/BTCTU, ngày 24/3/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017- 2020, ngày 19/4/2017, BTV Huyện ủy Bình Xuyên đã ban hành Công văn số 458-CV/HU chỉ đạo, hướng dẫn các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Tiếp đó, ngày 27/7/2017, BTV Huyện ủy ban hành công văn số 548-CV/HU về việc giải thể mô hình chi bộ cơ quan, chi bộ quân sự xã, thị trấn theo chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy tại Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 19/6/2017. Để việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 đạt kết quả cao, BTV Huyện ủy Bình Xuyên trực tiếp làm việc với BTV Đảng ủy của 17 Đảng bộ cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các bước triển khai đại hội chi bộ trực thuộc theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. BTV Huyện ủy giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng của Huyện ủy thành lập các tổ công tác thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tổ chức đại hội chi bộ tại các Đảng bộ cơ sở. Qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đại hội...

Đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Gia Khánh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của BTV Huyện ủy về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng ủy tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ triển khai các bước chuẩn bị để tiến hành tổ chức đại hội. Quy trình tổ chức đại hội tại các chi bộ được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, đảm bảo thống nhất về trình tự, nội dung. Dự thảo văn kiện được chuẩn bị nghiêm túc, nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn của từng chi bộ, được lấy ý kiến đóng góp của toàn thể đảng viên và được BTV Đảng ủy thị trấn cho ý kiến trước khi trình tại đại hội. Việc xây dựng đề án nhân sự bầu Ban chi ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ được các chi bộ thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định Điều lệ Đảng, phù hợp với tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo đúng định hướng chỉ đạo tại Đề án 01-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết số 22/2017-HĐND của HĐND tỉnh. Đến nay, tất cả 20/20 chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn đã hoàn thành tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch đề ra, (riêng chi bộ quân sự và chi bộ cơ quan thị trấn đã được giải thể theo đúng chỉ đạo tại Đề án 04-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy). 100% các chi bộ đều bầu đủ số lượng Ban chi ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ đảm bảo cơ cấu. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ được bầu vào cấp ủy khóa mới đều là những đảng viên ưu tú, có đủ năng lực, phẩm chất lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị...

Đồng chí Nguyễn Nghĩa Hợp, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Xuyên cho biết: BTV Huyện ủy xác định việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy chi bộ cơ sở. Do đó công tác đại hội chi bộ được tiến hành đảm bảo các yêu cầu đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; phát huy dân chủ, trí tuệ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong hệ thống chính trị; coi trọng chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; đảm bảo thực hiện đúng các quy định, quy trình, nội dung, thời gian tổ chức đại hội... Báo cáo chính trị của các chi bộ đánh giá đúng những kết quả, tình hình thực hiện Nghị quyết của đại hội trong nhiệm kỳ vừa qua; chỉ ra được những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sẽ được thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Việc lựa chọn nhân sự bầu vào Ban chi ủy khóa mới thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa. Các đảng viên được bầu vào các chức danh Bí thư, Phó bí thư chi bộ phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, có năng lực, uy tín... Đặc biệt, việc sắp xếp nhân sự bầu vào cấp ủy chi bộ phải đảm bảo cơ cấu, số lượng theo đúng định hướng chỉ đạo tại Đề án 01-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết số 22/2017-HĐND của HĐND tỉnh... Đến thời điểm hiện tại, 100% Đảng bộ cơ sở trong toàn huyện đều đã tiến hành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc.

Việc tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ cơ sở; qua đó phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong đời sống xã hội, tạo cầu nối giữa Đảng với nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng ngày càng TSVM.

Ngô Tuấn Anh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất