Thứ Tư, 12/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Sáu, 25/8/2017 11:2'(GMT+7)

Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 7,5 - 8%

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh Thế Hùng

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh Thế Hùng

Chiều 24/8/2017, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8/2017, cho ý kiến vào dự thảo văn bản của UBND tỉnh về công tác chỉ đạo để duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị trong tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,43%. Trước dự báo cả năm tăng trưởng GRDP và thu ngân sách trên địa bàn sẽ gặp rất nhiều khó khăn; thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đạt thấp so các tỉnh lân cận; tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách còn chậm… UBND tỉnh vẫn kiên định, nhất quán thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là 7,5 - 8%, trong đó, các ngành kinh tế phải phấn đấu đạt và vượt mức tăng trưởng đã đề ra là: Nông nghiệp: 3 - 3,6%; công nghiệp - xây dựng: 7 - 7,5% và dịch vụ: 6,5 - 7%.

UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm yêu cầu các sở, ngành, địa phương đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu. Cụ thể, sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; tập trung ứng dụng khoa học công nghệ và quản lý tài nguyên môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn; tăng cường công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; khuyến khích các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Về nội dung này, đồng chí Nguyễn Văn Trì yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan trên cơ sở ý kiến góp ý tại hội nghị của các đại biểu ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành, huyện, thành, thị nghiêm túc quán triệt quan điểm của Chính phủ và UBND tỉnh về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017, coi đây là trách nhiệm của tất cả các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Các cơ quan chức năng liên quan cần tổ chức kiểm tra chặt chẽ việc triển khai Chỉ thị tại các cấp, ngành; tham mưu UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhân dân phát triển sản xuất kinh doanh; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, đảm bảo tín dụng cho nền kinh tế.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền về tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo giải quyết, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra trong năm 2017.

Cho ý kiến vào Kế hoạch đầu tư công năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Trì yêu cầu các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2018 phải thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo thứ tự ưu tiên theo đúng hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, cần tập trung vào một số nguyên tắc cơ bản đó là: Kế hoạch đầu tư công năm 2018 phải được xây dựng trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải; dự kiến bố trí cho từng ngành, lĩnh vực, chương trình tương ứng kế hoạch đầu tư trung hạn đã được HĐND tỉnh thông qua theo thứ tự ưu tiên; phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân năm 2018; không bố trí vốn kế hoạch nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước, không được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Đối với báo cáo sơ kết Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, đồng chí Nguyễn Văn Trì đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền các sở, ban, ngành, địa phương và ý thức chấp hành của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong triển khai thực hiện Đề án. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan cần phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án. Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện, phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và triển khai thực hiện Đề án số 01.

Phiên họp cũng đã bàn, cho ý kiến vào báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng kỹ thuật khung đô thị tỉnh Vĩnh Phúc; sự cần thiết, cơ sở xác định các dự án đầu tư trọng điểm để thực hiện Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc; Đề án bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản trong thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh.

Văn Cường

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất