Chủ Nhật, 16/6/2024
Tin hoạt động
Thứ Năm, 1/6/2023 22:52'(GMT+7)

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 năm 2023

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức diễn ra trong 5 ngày, tham dự có 101 học viên.

8 chuyên đề được trao đổi gồm: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ và trách nhiệm cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp; đường lối, chính sách của Đảng trên lĩnh vực đối ngoại, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển trong quá trình hội nhập quốc tế; nâng cao năng lực lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết, kế hoạch và nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT (ICT) và vấn đề xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trên nền tảng phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, Thường trực Tỉnh uỷ sẽ báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Kết thúc khoá học, học viên sẽ viết bài thu hoạch.

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất