Thứ Sáu, 14/6/2024
Tin hoạt động
Thứ Ba, 13/6/2023 22:54'(GMT+7)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh triển khai chuyên đề năm 2023

Đồng chí Lê Thành Công, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ báo cáo nội dung chuyên đề năm 2023 của tỉnh.

Đồng chí Lê Thành Công, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ báo cáo nội dung chuyên đề năm 2023 của tỉnh.

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai sâu rộng, đưa nội dung chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lê Thành Công triển khai nội dung chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững” và thông tin thời sự tình hình cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Sau hội nghị này, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh hướng dẫn hệ thống MTTQ trong tỉnh triển khai học tập chuyên đề 2023  đến các tôn giáo, dân tộc trên địa bàn tỉnh ở cấp cơ sở./.

Hoàng Minh

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất