Thứ Hai, 20/5/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Tư, 12/4/2023 11:2'(GMT+7)

Cán bộ, chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 4 phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Những năm qua, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 4 đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo và sát đúng. Cán bộ, đảng viên và quần chúng đã coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới là việc làm tự giác, thường xuyên hàng ngày của bản thân; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, tiền phong gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên, góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, Bộ Tư lệnh Vùng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được qua 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và 02 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW; quy định, hướng dẫn của trên về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn đơn vị. Tích cực tìm tòi, sáng tạo những nội dung, biện pháp, mô hình mới, cách làm hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác. Chú trọng việc nêu gương của đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, đảng viên gắn với các giải pháp xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Thường xuyên chủ động phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt; kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, sai trái trong đơn vị để góp phần lan tỏa và làm ngời sáng thêm hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người Chiến sỹ Cảnh sát biển” trong thời kỳ mới.

 

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu trong thực hiện Kết luận 01 và Nghị quyết 847

 

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân và tặng thưởng Giấy khen cho 06 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, 02 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương./.

Nguyễn Hoa

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất