Thứ Hai, 24/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Bảy, 18/2/2023 10:4'(GMT+7)

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chuyên viên cao cấp, Báo cáo viên Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh quán triệt nội dung chuyên đề năm 2023 gồm: (1) Nội dung cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (2) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, tạo động lực khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới; (3) Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới. Chỉ ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để cán bộ, đảng viên trong tỉnh học tập, làm theo và nêu gương thuận lợi và sát hợp với nhiệm vụ chính trị - cụ thể là thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023; trong đó xác định rõ nội dung, nhiệm vụ đột phá, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị; qua đó tạo sự chuyển biến rõ rệt, tạo sự đột phá, sáng tạo, phát triển trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo củng cố, xây dựng, nâng chất, nhân rộng mô hình, điển hình học tập, làm theo Bác hiệu quả ở cơ sở; đồng thời chỉ đạo tổ chức tốt việc bổ sung nội dung, nhiệm vụ, giải pháp vào kế hoạch hành động của cá nhân cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển gắn với cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện năm 2023; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân, làm cơ sở đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, đảng viên cuối năm.

 Khen thưởng các tác giả có tác phẩm báo chí suất sắc chủ đề học tập vàlàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 1, giai đoạn 2021 - 2025

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng triển khai Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện Quy định số 58-QĐ/TƯ ngày 08/2/2022 của Bộ Chính trị và về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Hội đồng xét chọn Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Trà Vinh tổ chức tổng kết và khen thưởng cấp tỉnh cho 16 tác giả có tác phẩm đạt giải đợt I, giai đoạn 2021 – 2025.

Nguyễn Dũ

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất