Thứ Năm, 25/7/2024

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV ngày 13/3/2024. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV ngày 13/3/2024. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Trong đó, Tổng Bí thư đưa ra tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV phải thật sự là những đảng viên tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; trong đó, nhấn mạnh "phải vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc".

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tâm đắc với phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Tổng Bí thư đã đưa ra những tổng kết về vai trò quan trọng của công tác cán bộ đối với thực tế cách mạng nước ta, giúp đất nước ta có những bước phát triển quan trọng, có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như hiện nay.

Từ những chỉ đạo của Tổng Bí thư cùng thực tế hiện nay, ông Nguyễn Mạnh Hà cho rằng: Công tác cán bộ phải lựa chọn khách quan, chính xác những nhân tố vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc. Công tác cán bộ cần quan tâm đến tiêu chí đánh giá; cán bộ vị trí càng cao thì càng phải gương mẫu phấn đấu phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của cách mạng, của đất nước, của nhân dân lên trước hết. Mỗi cá nhân phải luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; quá trình phấn đấu vươn lên bằng trí tuệ, năng lực, nhân cách của mình, không cơ hội chính trị, không chạy chức, chạy quyền, tham vọng quyền lực, lợi dụng chức quyền để tư lợi cho riêng mình, cho gia đình mình.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh: Đảng ta luôn coi trọng công tác cán bộ và cán bộ; coi đây là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đại hội XIII của Đảng xác định: "Phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm công tác cán bộ là nhiệm vụ "then chốt" của công tác xây dựng Đảng, có liên quan đến sự sống còn của Đảng và vận mệnh của chế độ; cán bộ là cái gốc của mọi công việc, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Vì vậy, phải đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng, nhân dân".

Ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang cho rằng: Ngay từ những ngày đầu thiết lập chính quyền cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định mô hình Nhà nước của Việt Nam là Nhà nước dân chủ nhân dân. Người viết: "Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân... Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra". Người nhấn mạnh, bản chất Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân..., cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Quyền lực có được sử dụng đúng hay không phụ thuộc rất lớn vào cán bộ, mà để có cán bộ tốt, trước hết phải thực hiện tốt công tác cán bộ. Đối với người có quyền lực, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở, không phải làm cán bộ để "thăng quan phát tài", để làm "quan cách mạng", mà để làm người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang khẳng định: Trong giai đoạn hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ vẫn luôn mang tính thời sự và có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là khi chúng ta đang chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Theo ông Trương Long Hồ, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất sâu sắc, cụ thể, khách quan, khẳng định tầm quan trọng của công tác nhân sự ở bất kỳ Đại hội nào. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, đúng với các quy định, tiêu chuẩn mà Đảng đề ra sẽ tạo ra đột phá lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Để lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV không được bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn; đồng thời, kiên quyết không để lọt vào những người mắc phải khuyết điểm. Công tác này phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, thận trọng, tránh những sai sót; trong tiến hành phải làm dứt điểm từng khâu, từng công đoạn, theo một quy trình chặt chẽ, chắc chắn, bảo đảm sự đồng bộ và khoa học.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang chia sẻ, công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp là nhiệm vụ, là vinh dự và trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi mỗi đảng viên phải thật sự trách nhiệm, công tâm trong việc lựa chọn và giới thiệu nhân sự cấp ủy có chất lượng tốt nhất; bảo đảm cán bộ được lựa chọn phải có đủ tâm, tầm, tài, tín nhiệm và sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng trong nhiệm kỳ mới.

Qua bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang khẳng định công tác nhân sự là một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng, bảo đảm cho thành công của Đại hội; tin tưởng nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đảng ta sẽ có một Ban Chấp hành Trung ương ưu tú, không chỉ đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực mà còn xứng đáng đáp ứng sự kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân./.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất