Thứ Ba, 16/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 23/8/2018 8:26'(GMT+7)

Cao Bằng: Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 8/2018

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh thông tin những nội dung: Kết quả bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023; triển vọng và chiều hướng chính sách của Campuchia; quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian tới. Quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc thời gian gần đây và những tác động, giải pháp kinh tế của Việt Nam. Kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga. Kết quả công tác giám sát của HĐND tỉnh thời gian qua, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018; một số kết quả năm học 2017 - 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị báo cáo viên các cấp, các ngành trong thời gian tới tập trung tuyên truyền các nội dung đã được thông tin tại Hội nghị đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Trong đó, tập trung vào một số vấn đề chính sau: Các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; Kết quả công tác giám sát của HĐND tỉnh trong thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, đặc biệt là những điểm đổi mới, nội dung đột phá trong công tác giám sát mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả của Kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018; kết quả năm học 2017 - 2018; kết quả nổi bật thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) góp phần nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để ngành GD&ĐT thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; 6 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, xác định mục tiêu, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế  - xã hội; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Quan tâm tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị; của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia làm tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh. Sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường, phức tạp của thời tiết, nhằm bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi; bảo đảm an toàn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lý Hoa

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất