Thứ Bảy, 25/5/2024
Xã hội
Thứ Sáu, 10/5/2024 9:1'(GMT+7)

Chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi Việt Nam

Người cao tuổi cũng phát huy vai trò của mình trong xã hội, khẳng định tinh thần "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

TTXVN

Phản hồi

Các tin khác