Thứ Sáu, 23/2/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Hai, 18/1/2021 11:1'(GMT+7)

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam


Ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này) đã hoạt động tích cực, khẩn trương và đầy sáng tạo để chuẩn bị cho sự ra đời các tổ chức cộng sản - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

TTX

 

Phản hồi

Các tin khác