Thứ Ba, 25/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 17/1/2024 14:52'(GMT+7)

Chú trọng đẩy mạnh truyền thông hoạt động của tổ chức công đoàn Việt Nam

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại các cuộc thi trực tuyến chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại các cuộc thi trực tuyến chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương; các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng các Ban Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản Công đoàn; các Chủ tịch, Phó Chủ tịch, lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo, Ban Nữ công của Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố trong cả nước và Công đoàn ngành Trung ương…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã xác định 3 khâu đột phá và các chỉ tiêu phấn đấu, trong đó có những chỉ tiêu cụ thể trong lĩnh vực công tác tuyên giáo và công tác nữ công. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và chính thức ban hành Chương trình “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2028” - một trong 5 chương trình, nghị quyết chuyên đề quan trọng triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu khai mạc hội nghị.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu khai mạc hội nghị.

Nhiệm vụ đặt ra của công tác công đoàn nói chung, công tác tuyên giáo và công tác nữ công nói riêng là cần bám sát Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, chương trình công tác toàn khóa, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm cụ thể hóa để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể năm 2024 với trách nhiệm cao, nỗ lực, quyết tâm lớn để đạt được những kết quả tốt đẹp.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo và công tác nữ công công đoàn trong năm 2024, nội dung chủ yếu của Chương trình “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028”; tích cực trao đổi, thảo luận, đề ra những giải pháp đột phá, sáng tạo để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và công tác nữ công của các cấp Công đoàn trong thời gian tới - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị.

Tại hội nghị, triển khai công tác nữ công năm 2024, Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Đỗ Hồng Vân nhấn mạnh: Với chủ đề Nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công, tập trung chăm lo đời sống, việc làm của nữ đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) và con công nhân lao động, năm 2024 hoạt động nữ công đặt ra chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: 100% tỉnh, ngành triển khai nghị quyết và tập huấn nghiệp vụ nữ công; 90% trở lên nữ ĐV, NLĐ khu vực hành chính, sự nghiệp và 55% trở lên nữ ĐV, NLĐ doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…; nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất với chính quyền địa phương, Tổng Liên đoàn kiến nghị với Chính phủ và Quốc hội sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ và trẻ em; chú trọng các hoạt động cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dạy con công nhân, lao động…

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Quán triệt công tác triển khai nhiệm vụ tuyên giáo năm 2024, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Vũ Thị Giáng Hương nhấn mạnh 6 nhóm chỉ tiêu trọng tâm công tác truyền thông là: 100% cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ trong các cơ quan công đoàn tuân thủ cơ chế phát ngôn về hoạt động công đoàn, người phát ngôn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đến năm 2028, có 100% cán bộ công đoàn làm công tác chỉ đạo và trực tiếp tham mưu công tác truyền thông ở các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, 70% trở lên cán bộ lãnh đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 50% trở lên cán bộ lãnh đạo công đoàn cơ sở, ưu tiên trước hết cho khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước được bồi dưỡng nâng cao năng lực truyền thông.

Đến năm 2028, tỷ trọng các sản phẩm truyền thông về công đoàn trên nền tảng số chiếm 50% tổng số sản phẩm truyền thông của các cấp công đoàn… Bên cạnh đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để các cấp công đoàn tập trung thực hiện, đẩy mạnh truyền thông công đoàn sâu, rộng đến với ĐV, NLĐ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp công đoàn cần bám sát nhiệm vụ của công tác tuyên giáo và công tác nữ công công đoàn năm 2024 để triển khai hoạt động.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu kết luận Hội nghị.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu kết luận Hội nghị.

Đối với công tác tuyên giáo, cần chú trọng đẩy mạnh truyền thông hoạt động của tổ chức công đoàn Việt Nam, với mục tiêu phải đi trước, đi nhanh, đi sớm, đến đích, mở đường cho các công tác khác.

Đối với công tác nữ công, cần bám sát nhiệm vụ của công tác nữ công Công đoàn năm 2024, góp phần quan tâm, chăm lo tốt hơn cho nữ ĐV công nhân, viên chức, lao động và con công nhân, viên chức, lao động... Qua đó, tiếp tục lan tỏa hình ảnh, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

* Cũng tại Hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổng kết và trao giải 2 cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin - trao kỳ vọng” và “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại các cuộc thi trực tuyến chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại các cuộc thi trực tuyến chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

 

Với ý mục đích, ý nghĩa thiết thực, cách thức triển khai có nhiều đổi mới, hai cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động trong cả nước, đạt được những kết quả tốt đẹp. Qua đó, khẳng định việc chú trọng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên-công nhân-viên chức, lao động cả nước nói chung và nữ đoàn viên, người lao động về truyền thống hào hùng, đáng tự hào của đất nước, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất