Thứ Năm, 13/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Hai, 30/5/2022 10:2'(GMT+7)

Chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét hơn nữa trong học và làm theo Bác

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tổ chức học tập, triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương vào thời điểm hết sức đặc biệt, khi Thành phố bắt đầu rơi vào tâm dịch của đợt bùng phát dịch lần thứ 4, với những ngày đêm gian truân căng mình chống dịch với những thử thách, áp lực và nhiều mất mát chưa từng có. Nhưng cả hệ thống chính trị Thành phố, mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân Thành phố đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, từng bước kiểm soát được dịch, đảm bảo cuộc sống bình yên và sức khỏe của nhân dân, đưa cuộc sống trở lại “bình thường mới”, bắt tay ngay vào việc triển khai các giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội với tinh thần khẩn trương nhất. Vượt qua cơn bão dịch, nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra, sáng ngời nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, các lực lượng tuyến đầu xả thân lao vào tâm dịch, chăm sóc, cứu chữa người bệnh, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, giữ gìn an ninh trật tự… gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu. Những tấm gương bình dị mà cao quý đó đã khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; là những minh chứng sinh động nhất cho việc học tập và làm theo Bác, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; những điển hình người thật, việc thật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hơn một năm qua trên địa bàn Thành phố.

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề người dân bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định và tập trung thực hiện các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề bức xúc trong thực tiễn tại Thành phố và tại các địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở trực thuộc với 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm. Bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó, các cấp ủy trực thuộc cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đột phá, nghị quyết phải thể hiện được Chương trình hành động, nói đi đôi với làm, làm phải đến nơi đến chốn, không tránh né những hạn chế, yếu kém, trì trệ và thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm. Đây cũng là những vấn đề được nhân dân quan tâm, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Song song với đó, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả, các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, mỗi quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, mỗi chi bộ, đảng bộ xây dựng được ít nhất mỗi năm 2 mô hình tiêu biểu của cấp mình. Sau 1 năm triển khai thực hiện, đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, phát huy hiệu quả rõ rệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị và bước đầu được học tập, triển khai và nhân rộng. Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Bác, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biểu dương 355 gương điển hình tiêu biểu (gồm 142 tập thể và 213 cá nhân) đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 - 19/5/2022. Đây là những tập thể và cá nhân đã được bình chọn từ hàng ngàn tấm gương học tập và làm theo Bác từ cơ sở thuộc nhiều lĩnh vực với những việc làm thiết thực; đã không ngừng tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc đăng ký thực hiện nhiều công trình phục vụ nhân dân, mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài cho người dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Bí thư tổ chức ngày 16/5/2018.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Bí thư tổ chức ngày 16/5/2018.

Một nội dung có ý nghĩa hết sức đặc biệt, sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố là xây dựng và triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố vinh dự mang tên Bác, làm cho tư tưởng, đạo đức, phẩm giá, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân Thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người Thành phố mang tên Bác.

Thành phố tập trung xây dựng văn hóa và con người Thành phố phát triển toàn diện gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo điều kiện cho người dân, nhất là thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên Thành phố phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, tuân thủ pháp luật, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội; tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh cho người dân Thành phố. Quy hoạch và xây dựng các công trình văn hóa tiêu biểu của Thành phố gắn với tôn vinh sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gia đình hạnh phúc; các cơ quan truyền thông, đơn vị xuất bản tập trung đầu tư cho các xuất bản phẩm, chương trình, chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo Bác với hình thức, nội dung thể hiện mới, hấp dẫn, thuyết phục hơn. Nâng cao chất lượng Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện công tác tuyên truyền đến với cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Thành phố… Đây là công việc mới, công việc khó, vừa nghiên cứu, triển khai, Thành phố đang dần từng bước hoàn thiện các giải pháp xây dựng và hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố.

Năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xác định chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” gắn với việc triển khai các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành phố tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức là nhân tố quyết định sự phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo Bác, đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế - xã hội thành phố, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phan Nguyễn Như Khuê
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất