Chủ Nhật, 16/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Hai, 6/1/2020 16:18'(GMT+7)

Công an Vĩnh Phúc “tự soi”, “tự sửa” theo 6 điều Bác Hồ dạy

Ngày 7/11, Đoàn thanh niên Công an huyện Tam Đảo đã phối hợp với Hội Doanh nghiệp huyện đã tới thăm và tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó tại trường Tiểu học Vĩnh Thành ở xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo.

Ngày 7/11, Đoàn thanh niên Công an huyện Tam Đảo đã phối hợp với Hội Doanh nghiệp huyện đã tới thăm và tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó tại trường Tiểu học Vĩnh Thành ở xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo.

4 XÂY, 4 CHỐNG

Để thực hiện được nhiệm vụ đề ra, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đề ra nội dung, mục tiêu hướng tới của toàn lực lượng là: “Công an Vĩnh Phúc - Tất cả vì sự bình yên của nhân dân”. Triển khai thực hiện nội dung này, Công an tỉnh xác định phải gắn chặt với việc quán triệt và đẩy mạnh phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp trọng tâm, tạo nên sự “đột phá” theo nội dung các điều dạy của Bác. Việc triển khai phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND” được gắn với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với khẩu hiệu hành động: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, “Cán bộ chiến sỹ (CBCS) Công an Vĩnh Phúc thi đua mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”.

Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, mỗi đảng viên, CBCS Công an tỉnh Vĩnh Phúc luôn thực hiện tốt nội dung “Tự soi”, “Tự sửa” với từng điều dạy của Bác, coi 6 điều Bác Hồ dạy là chuẩn mực, là kim chỉ nam cho mọi hành động. Từ đó, đã chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động, rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, trung thực; không ngừng học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm tận tuỵ với công việc, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo trong đấu tranh phòng chống tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để giáo dục CBCS về phẩm chất đạo đức và lập trường tư tưởng theo 2 lời dạy của Bác: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính”“Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành”, các đơn vị trong Công an tỉnh thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tổ chức đánh giá thực trạng đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, chiến sỹ trong các tổ chức cơ sở Đảng, trong từng đơn vị theo 27 biểu hiện suy thoái được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Căn cứ vào đặc điểm của từng đơn vị, lãnh đạo đơn vị đề ra tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể về đạo đức, lối sống của CBCS. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ liên hệ với 6 điều Bác Hồ dạy, tự phê bình và phê bình trước tập thể về lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị, chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện các mặt công tác được giao, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành kỷ luật để khắc phục những tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm; thực hiện “4 xây, 4 chống” về đạo đức, lối sống của đảng viên, CBCS.

 4 xây: Xây dựng tinh thần yêu nước, thương dân; thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; xây dựng tác phong làm việc gần gũi với quần chúng, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở;

4 chống: Chống quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, xa rời thực tiễn; chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, hối lộ, trục lợi, xa hoa lãng phí; chống mọi lời nói, hành vi cục bộ, chia rẽ, bè phái mất đoàn kết; kiên quyết bài trừ các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc.


Mỗi đơn vị thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, quyết liệt đổi mới thi đua, khen thưởng. Tiếp tục ban hành Quy định tiêu chí chấm điểm thi đua hàng tháng gắn trách nhiệm đồng chí Trưởng đơn vị ứng với danh hiệu thi đua của đơn vị mình; giao chỉ tiêu công tác hàng tháng, hàng quý, năm đối với các đơn vị. Từ đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời, phê bình, nhắc nhở các tồn tại, thiếu sót. Hàng tháng, Công an tỉnh lựa chọn những đơn vị xuất sắc để trao cờ luân lưu, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các buổi chào cờ hàng tháng; lựa chọn gương người tốt, việc tốt để thông báo trong toàn lực lượng học tập, noi theo.

5 TĂNG, 5 GIẢM

Thiết thực thực hiện lời Bác dạy, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang thực hiện Phong trào thi đua với chủ đề “Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” với 10 nội dung, gồm: 5 nội dung phấn đấu tăng và 5 nội dung phấn đấu giảm, gọi tắt là “5 tăng”, “5 giảm”.

 Nội dung 5 tăng là: (1) Tăng cường tính chủ động trong công tác tham mưu; (2) Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBCS; (3) Tăng cường quản lý CBCS, kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; (4) Tăng cường lực lượng về cơ sở để xây dựng Công an xã chính quy; (5) Tăng cường tính nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy.

Nội dung 5 giảm là: (1) Giảm các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự; (2) Giảm tội phạm, tệ nạn xã hội; (3) Giảm tai nạn giao thông; (4) Giảm CBCS vi phạm kỷ luật; (5) Giảm phiền hà, thời gian giải quyết công việc với tổ chức, nhân dân).

Để thực hiện nhiệm vụ này, Ban Giám đốc Công an tỉnh tỉnh đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điều lệnh CAND. Trong đó, tập trung vào uốn nắn tư thế tác phong, thực hiện điều lệnh nội vụ, quản lý CBCS trong giờ làm việc, thực hiện văn hóa ứng xử với nhân dân; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Điều lệnh CAND. Trong quá trình kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh CAND tại các đơn vị, Đội Điều lệnh Công an tỉnh đã tiến hành ghi lại các hình ảnh chấp hành tốt của các tập thể, cá nhân cùng với những tồn tại, khuyết điểm cần chấn chỉnh, khắc phục, xây dựng thành clip phát tại hội nghị giao ban hàng tháng để tạo sức lan tỏa đến CBCS trong toàn lực lượng Công an tỉnh.

Đồng thời, các CBCS thực hiện nghiêm việc cấm sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí trong nội bộ như: Thường xuyên quán triệt các văn bản của cấp trên tới toàn thể CBCS; hàng năm có Kế hoạch khoán xăng dầu, khoán điện, quy định về quản lý, sử dụng phương tiện, … Định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của các đơn vị.

Công an Tam Đảo tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở kinh doanh lưu trú, karaoke, dịch vụ cầm đồ

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tập huấn góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.

Trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, làm theo lời dạy của Bác Hồ: “Đối với công việc, phải tận tuỵ”, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát động nhiều đợt thi đua, xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua như: “Người tốt việc tốt”, “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Tình nguyện nhận thêm việc, làm thêm giờ”, “Tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở”,… Qua đó, các đơn vị, từng CBCS đã từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị và ý thức phục vụ nhân dân, không quản ngại những công việc khó khăn, phức tạp, nguy hiểm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ những giải pháp đó, tỷ lệ CBCS vi phạm ngày càng giảm. Trong 3 năm, toàn Công an tỉnh có 37 CBCS vi phạm bị xử lý, kỷ luật, chiếm tỷ lệ 0,48% so với tổng biên chế và không có CBCS vi phạm nghiêm trọng (thấp hơn tỷ lệ của Bộ Công an đề ra). 

ĐỐI VỚI NHÂN DÂN, PHẢI KÍNH TRỌNG, LỄ PHÉP

Thực hiện lời Bác dạy “Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép”, hàng năm Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với nội dung, tiêu chí cụ thể “Công an Vĩnh Phúc - Tất cả vì sự bình yên của nhân dân”. CBCS trong toàn ngành đẩy mạnh thực hiện các quy chế dân chủ trong lực lượng CAND, tiến hành cải cách hành chính mạnh mẽ, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm trước nhân dân, trước công việc; tổ chức kiểm tra công khai các bộ phận công tác tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, kịp thời nhắc nhở cán bộ chiến sĩ làm công tác tiếp dân thực hiện nghiêm túc quy trình công tác.

Các quy trình giải quyết công việc cho nhân dân đã được đổi mới như niêm yết công khai các biểu mẫu, quy định, lệ phí, nhất là tại các đơn vị, bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân như: Bộ phận tiếp dân, các cơ quan điều tra, cấp chứng minh nhân dân, đăng ký quản lý nhân hộ khẩu, đăng ký quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đăng ký quản lý xe cơ giới, quản lý xuất nhập cảnh… Lãnh đạo các đơn vị đã tập trung rà soát, bổ sung các quy trình công tác như: Quy trình tuần tra kiểm soát giao thông, kiểm tra hộ khẩu, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy…; chỉ đạo các đơn vị tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm, nói chuyện về văn hoá giao tiếp, ứng xử của CBCS. Đặc biệt, Công an tỉnh đã tổ chức rộng rãi việc lấy ý kiến đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, thành viên mặt trận Tổ quốc và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về đạo đức, lối sống, văn hoá, giao tiếp, ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sỹ CAND. Tại Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, Công an các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có trụ sở độc lập đều có hòm thư góp ý, thông báo số máy điện thoại “đường dây nóng” để nhân dân góp ý cho CBCS Công an.

 Từ đầu năm 2019 đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức 4 lớp tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về văn hóa ứng xử trong CAND cho trên 1.000 CBCS. Đồng thời chủ động tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức “Kỹ năng giao tiếp ứng xử” cho lực lượng Cảnh sát giao thông nhằm nâng cao uy tín, khả năng giao tiếp, chất lượng phục vụ nhân dân.

Hằng năm, Công an tỉnh triển khai tốt công tác nhân đạo, xã hội từ thiện như: tặng quà các cháu học sinh nghèo học giỏi, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, có nhiều chính sách đãi ngộ đối với CBCS như trợ cấp khó khăn kịp thời cho những người bị thương trong chiến đấu, bị ốm đau, những CBCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, trong năm 2019, với tinh thần tương thân, tương ái, Công an tỉnh đã phát động quyên góp tiền để thăm hỏi, động viên nhiều trường hợp CBCS và thân nhân CBCS ốm đau với số tiền gần 1 tỷ đồng.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC MẶT CÔNG TÁC

Với mục tiêu, yêu cầu bám sát mục tiêu, yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã luôn, nâng cao chất lượng các mặt công tác nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, các CBCS đã chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, phát hiện sớm, báo cáo kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết, không để xảy ra phức tạp, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Song song với đó, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, các ngành chức năng và các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục vụ thắng lợi các chủ trương lớn của tỉnh trong việc thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp vào địa bàn ... Từ đó, đảm bảo tốt tình hình an ninh kinh tế; an ninh chính trị nội bộ; an ninh văn hóa tư tưởng; an ninh tôn giáo, dân tộc.

Ngoài ra, đã kịp thời xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án phòng chống khủng bố, phòng chống bạo loạn, biểu tình, gây rối trật tự công cộng; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hoạt động chính trị, xã hội và kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn tỉnh.

Diễn tập xử lý tình huống phòng chống khủng bố tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.

Diễn tập xử lý tình huống phòng chống khủng bố tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; xây dựng và triển khai kế hoạch về tổ chức các lực lượng theo Mô hình 141 với 4 lực lượng tham gia tuần tra vũ trang rất hiệu quả tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Chủ động triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen"; kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, nhất là trộm cắp trong khu vực dân cư. Vì thế, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc luôn được đảm bảo.

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền Luật Giao thông; củng cố và duy trì các mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nhằm huy động lực lượng quần chúng tham gia. Việc làm tốt công tác tuyên truyền và tuần tra xử lý đã góp phần không để xẩy ra ùn tắc giao thông cục bộ và nhiều năm liền đạt mục tiêu 3 giảm về tai nạn giao thông.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm tốt chức năng quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, thực hiện có hiệu quả việc cải cách các thủ tục hành chính giảm thời gian đi lại và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, nhất là trong công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý vũ khí-vật liệu nổ-công cụ hỗ trợ, đăng ký quản lý phương tiện...

Tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trong các dịp tết Nguyên đán tại 9/9 huyện, thành phố. Trong các dịp tết Nguyên đán tình trạng buôn bán, đốt pháo nổ trái phép đã giảm cơ bản.

Qua việc “Tự soi”, “Tự sửa” của lực lượng Công an tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong toàn lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Trong 3 năm 2016, 2017 và 2018 toàn lực lượng Công an tỉnh đã có 649 lượt tập thể, 2.129 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng; CBCS Công an tỉnh nhận được trên 90 thư khen ngợi, cảm ơn của lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, chính quyền, cơ quan tổ chức và nhân dân trong và ngoài tỉnh. 

Có thể khẳng định, những giải pháp và hiệu quả từ việc “Tự soi”, “Tự sửa” theo lời Bác Hồ dạy CAND, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lập công dâng Bác trong 3 năm vừa qua, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất