Chủ Nhật, 21/7/2024
EVNPC
Thứ Sáu, 19/5/2023 20:2'(GMT+7)

Công bố Quy hoạch Điện VIII

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Công thương phát biểu tại lễ công bố.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Công thương phát biểu tại lễ công bố.

Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Công thương cho biết: Việc Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam theo hướng bền vững, công bằng, phù hợp với các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và khả năng thực tế của đất nước cũng như xu thế phát triển của quốc tế, như xu hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp…

Trên cơ sở nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao lập Quy hoạch điện VIII tại Quyết định số 1264/QĐ-TTg ngày 01/10/2019, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức xây dựng Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xây dựng Quy hoạch điện VIII; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện theo các quy định tại Luật Quy hoạch, trình Hội đồng thẩm định quy hoạch bỏ phiếu thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện VIII.

Ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch điện VIII, tạo cơ sở triển khai thực hiện phát triển điện lực với 03 mục tiêu chính: (1) Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; (2) Thực hiện thành công chuyển đổi năng lượng công bằng gắn với hiện đại hóa sản xuất, xây dựng lưới điện thông minh, quản trị hệ thống điện tiên tiến, phù hợp với xu thế chuyển đổi xanh, giảm phát thải và phát triển khoa học công nghệ của thế giới; (3) Hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tổng thể dựa trên năng lượng tái tạo và năng lượng mới.

Trong quá trình triển khai lập Quy hoạch, Bộ đã tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Luật Quy hoạch và các Nghị quyết, Nghị định có liên quan của Quốc hội, Chính phủ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương trong việc nghiên cứu, xây dựng Quy hoạch. Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều vòng rà soát, sửa đổi, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch, bảo đảm cẩn trọng, kỹ lưỡng và cập nhật đầy đủ các nội dung mang tính chiến lược đề ra trong các Nghị quyết có liên quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ với tầm nhìn dài hạn; đồng thời tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia có uy tín, các tổ chức quốc tế, khu vực và đại sứ quán của nhiều quốc gia để hoàn thiện Quy hoạch, trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam theo hướng bền vững, công bằng, phù hợp với xu hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp; đồng thời, thể hiện quyết tâm, nỗ lực rất lớn của Bộ Công Thương và các cơ quan, bộ, ngành liên quan trong việc lập Quy hoạch điện VIII.

Để triển khai thực hiện thành công Quy hoạch này, các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thực hiện tốt công tác truyền thông, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của Quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quy hoạch đã đề ra.

Khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch, bảo đảm công khai, minh bạch và thống nhất, đồng bộ, nhịp nhàng trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tập trung nghiên cứu, tham mưu cho cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định, cơ chế chính sách liên quan nhằm hoàn thiện khung chính sách, pháp luật về phát triển điện lực, phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bảo đảm đồng bộ, khả thi; đặc biệt chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng luật Điện lực (sửa đổi), Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (sửa đổi)...

Quang cảnh Lê công bố.

Chủ động, tích cực phối hợp, hướng dẫn các địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ các chủ trương, định hướng đề ra trong Quy hoạch điện VIII để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với các địa phương đã được phê duyệt Quy hoạch tỉnh cần sớm đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch), bảo đảm tính đồng bộ, liên thông giữa các cấp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch; đồng thời, chú trọng rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch chuyên ngành ở địa phương (như quy hoạch về đất đai, xây dựng), tạo cơ sở, tiền đề cho việc triển khai các dự án phát triển điện lực trên địa bàn trong tương lai.

Các Tập đoàn năng lượng (như EVN, PVN và TKV) theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Quy hoạch điện VIII, góp phần hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển điện lực quốc gia theo quy hoạch đã được phê duyệt. EVN chủ động thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong mọi tình huống; tập trung nguồn lực thực hiện đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo nhiệm vụ được giao; các Tập đoàn (Dầu khí, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) tích cực tìm kiếm các nguồn khí, than ở trong và ngoài nước để bảo đảm cung cấp đầy đủ nhiên liệu cho sản xuất điện năng, phù hợp với nhu cầu phụ tải; chủ động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kho, cảng phù hợp với lộ trình chuyển dịch năng lượng, đồng thời tập trung thực hiện đúng tiến độ các dự án nguồn điện được giao”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Cũng thông tin tại buổi họp báo ngày 18/5, đồng chí Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cho rằng, theo quy định của Luật Quy hoạch, danh mục các dự án quan trọng được ưu tiên phát triển của ngành điện đã có trong Quyết định 500 của Thủ tướng Chính phủ.

Việt Nam sẽ tập trung phát triển các dự án điện sử dụng nhiên liệu khí trong nước, khí tự nhiên nhập khẩu và các dự án thủy điện vừa và lớn cũng như các dự án lưới điện từ 220kV trở lên… 

Trên cơ sở các danh mục dự án như trên, có cơ sở pháp lý quy hoạch để triển khai thực hiện để làm cơ sở triển khai các dự án không phải là dự án ưu tiên, Bộ Công Thương sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch, trong đó ngoài các nội dung được quy định theo Luật Quy hoạch về xác định nguồn lực để thực hiện quy hoạch thì sẽ có việc tính toán và xác định các dự án cụ thể mà không phải dự án quan trọng, ưu tiên trong Quy hoạch điện VIII để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương cũng khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao như: hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển điện lực, trong đó có các việc sử dụng các nguồn điện năng lượng tái tạo, đặc biệt là hoàn thiện Luật Điện lực sửa đổi, xây dựng mới luật năng lượng tái tạo cũng như cơ chế mua bán điện trực tiếp để tạo đầy đủ cơ sở pháp lý về chính sách, quy hoạch, kế hoạch khi triển khai./.

Thu Thủy

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất