Thứ Sáu, 21/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 11/7/2019 12:52'(GMT+7)

Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương: Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, ngày 11/7, tại Hà Nội, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác công đoàn của Ban.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Doãn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam,Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Viết Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy cơ quan và đông đảo cán bộ làm công tác công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam triển khai, quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2018 -2023, Công đoàn Việt Nam sẽ nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo lợi ích đoàn viên, bảo vệ người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Phấn đấu đến năm 2023 kết nạp 2 triệu đoàn viên; thành lập tổ chức cơ sở của công đoàn ở 100% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên, phấn đấu các doanh nghiệp có trên 10 lao động có tổ chức Công đoàn. Bên cạnh đó, triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 50 thiết chế của tổ chức Công đoàn gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, tư vấn pháp luật... tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Công đoàn Việt Nam cũng đặt mục tiêu đến năm 2023, 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, 70% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước thành lập được Ban Nữ công quần chúng theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

“Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, khẳng định quyết tâm của các cấp công đoàn, toàn thể cán bộ công đoàn tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam lớn mạnh.

Từ đó, tạo bước phát triển mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, thể hiện rõ nét nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, xây dựng quan hệ lao động phát triển bền vững, phát huy vai trò quan trọng của người lao động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.- Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được phổ biến một số nội dung hoạt động của công tác tài chính công đoàn cơ sở; các văn bản liên quan đến kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn; các văn bản về kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Công đoàn với công tác giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Các cán bộ công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương cũng được chia sẻ, cập nhật một số kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động... 

Có thể khẳng định, thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đã nắm vững nguyên tắc cơ bản, những điểm mới trong hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở trong thời gian tới và đáp ứng được yêu cầu học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Thu Hằng

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất