Thứ Bảy, 20/4/2024
Xã hội
Thứ Tư, 25/8/2021 14:34'(GMT+7)

Công đoàn hỗ trợ kinh phí tổ chức bữa ăn cho người lao động làm việc “3 tại chỗ”

Giờ vận động của một doanh nghiệp tại Bình Dương trong những ngày  thực hiện 3 tại chỗ

Giờ vận động của một doanh nghiệp tại Bình Dương trong những ngày thực hiện 3 tại chỗ

MỨC HỖ TRỢ LÀ 1 TRIỆU ĐỒNG/NGƯỜI

Tại Quyết định, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu rõ: “Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người, hỗ trợ 01 lần. Thời điểm thực hiện hỗ trợ được tính từ ngày 24/8/2021, thời điểm Quyết định có hiệu lực. 

Về cách thức triển khai: Công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp huy động để thực hiện “3 tại chỗ” duy trì sản xuất với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thẩm định cấp kinh phí.

Trường hợp doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn nhưng chưa có tổ chức Công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở làm việc với doanh nghiệp kiểm tra, xác định số lượng đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” duy trì sản xuất để chi hỗ trợ.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đề nghị LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn cấp hỗ trợ khi không cân đối được nguồn.

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đề nghị Tổng Liên đoàn cấp hỗ trợ khi không cân đối được nguồn.

Trên cơ sở đề xuất của đoàn viên, người lao động, công đoàn cơ sở (hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn) thống nhất với chủ doanh nghiệp về phương thức tổ chức, khẩu phần bữa ăn, chuyển kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp để tổ chức bữa ăn theo chính sách chung của doanh nghiệp; đồng thời công đoàn cơ sở (hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn) giám sát việc tổ chức thực hiện bữa ăn và công khai tới đoàn viên, người lao động.

KINH PHÍ HỖ TRỢ TỪ NGUỒN TÀI CHÍNH

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, hiện có 9.093 doanh nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ” với 873.091 công nhân, lao động “ăn - ngủ - làm việc” tại doanh nghiệp; trong đó ở 19 tỉnh phía Nam và Hà Nội đang áp dụng Chỉ thị 16 và 20 Công đoàn ngành có 8.405 doanh nghiệp với 819.557 công nhân, lao động.

Nguồn kinh phí thực hiện do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp hỗ trợ cho công đoàn cơ sở từ nguồn tài chính tích lũy của đơn vị còn được sử dụng tại thời điểm cấp và đảm bảo sau khi cấp số dư tại đơn vị còn tối thiểu 1 tỷ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lưu ý, trường hợp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không đủ nguồn để cấp hỗ trợ (số dư tích lũy còn dưới 01 tỷ đồng) thì LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn cấp bù để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp đủ cho công đoàn cơ sở.

LĐLĐ động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn cấp hỗ trợ cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở từ nguồn tài chính tích lũy của đơn vị còn được sử dụng tại thời điểm cấp hỗ trợ và đảm bảo sau khi cấp hỗ trợ số dư tại đơn vị còn tối thiểu 05 tỷ đồng.

Trường hợp LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn không đủ nguồn để cấp (số dư tích lũy còn dưới 05 tỷ đồng) thì Tổng Liên đoàn cấp bù để LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn cấp đủ cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

TÍN HIỆU TỪ CƠ SỞ

Thông tin với báo Đà Nẵng ngày 24/8, ông Nguyễn Duy Minh,Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, ngay sau khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có quyết định hỗ trợ, Liên đoàn Lao động thành phố đã triển khai đến các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để rà soát, lập danh sách số lượng đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” tại doanh nghiệp làm cơ sở phân bổ kinh phí hỗ trợ sớm nhất. 
Việc hỗ trợ kinh phí là để doanh nghiệp tổ chức bữa ăn, không hỗ trợ bằng tiền mặt cho người lao động. Đồng thời hỗ trợ được áp dụng với doanh nghiệp sản xuất, NLĐ trực tiếp sản xuất, không áp dụng cho các đơn vị dịch vụ, du lịch như: taxi, ngân hàng, siêu thị, môi trường đô thị…

Ngọc Tú - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất