Thứ Bảy, 15/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 27/4/2023 14:59'(GMT+7)

Công nhận Trường Chính trị Vĩnh Phúc đạt chuẩn mức 1

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Bằng công nhận Trường Chính trị chuẩn mức 1 cho lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Bằng công nhận Trường Chính trị chuẩn mức 1 cho lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham dự buổi lễ có các đại biểu: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo một số tỉnh, thành, trường chính trị trong cả nước.

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc, có các đồng chí: Hoàng Thị Thuý Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Bằng công nhận cho lãnh đạo nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Việc sớm về đích đạt chuẩn mức 1, hoàn thành 46/64 chỉ tiêu đạt chuẩn mức 2 là minh chứng sinh động, phản ánh những thành tựu phát triển toàn diện và nổi bật của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.

Kết quả trên có được nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao về mọi mặt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc; sự chỉ đạo chuyên môn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; tinh thần chủ động, tích cực và khát vọng của tập thể Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc liên tục qua nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ và nhất là trong hơn một năm qua.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng mong muốn Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát để Trường Chính trị tỉnh trở thành nơi kết tinh những giá trị đẹp nhất của một trường Đảng kiểu mẫu ở địa phương; tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ đảm bảo tính kế thừa, ổn định và phát triển bền vững của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp trong trường.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Quan tâm, tạo điều kiện để trường có cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại; mạnh dạn giao cho trường tham mưu, nghiên cứu những vấn đề lớn mang tính chiến lược liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH tỉnh nhà, đặc biệt là công tác tổng kết thực tiễn; có giải pháp căn cơ, phù hợp để Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2 trước tiến độ, với quan điểm không chờ hạn định, mục tiêu đề án.

Đối với Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, sau thành công bước đầu này, nhà trường cần tiếp tục phấn đấu để nâng lên chuẩn mức 2 trong thời gian sớm nhất. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn một cách thực chất, không vì thành tích mà xem thường chất lượng. Bám sát thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của tỉnh để có định hướng đúng…

Trải qua 66 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Thực hiện Quy định số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Trường Chính trị chuẩn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh rà soát, đánh giá thực trạng các mặt hoạt động theo tiêu chí chuẩn mức 1 và ban hành Đề án số 08 về Trường Chính trị chuẩn làm cơ sở để chỉ đạo xây dựng Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11.

Đến nay Trường Chính trị tỉnh đã đạt 6/6 tiêu chí với 55/55 chỉ tiêu đạt chuẩn mức 1; 18 tiêu chí vượt chuẩn, được Hội đồng thẩm định Trung ương công nhận đạt chuẩn mức 1 vào tháng 4/2023. Trường Chính trị tỉnh vinh dự là Trường Chính trị thứ 3 trong cả nước đạt chuẩn mức 1. 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thuý Lan tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, coi đây là những định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn và trong quá trình xây dựng tiến tới chuẩn mức 2.

Để hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu hoàn thành xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Trường Chính trị tỉnh tiếp tục bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn, quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các nhiệm vụ khác để triển khai thực hiện đúng, đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn. Chủ động đề xuất các loại hình đào tạo, bồi dưỡng gắn với điều kiện đặc thù của trường, của tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII đã đề ra.

Đề cao văn hóa trường Đảng, đồng thời, tạo dấu ấn đặc sắc riêng của ngôi trường chính trị trên quê hương của cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc - Người khởi nguồn cho đổi mới, sáng tạo, dám nghĩa, dám làm của Vĩnh Phúc.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh chỉ đạo tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trường Chính trị theo hướng hiện đại đã được xác định trong đề án.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giao nhiệm vụ hoặc “đặt hàng” đối với Trường Chính trị tỉnh thực hiện các nhiệm vụ nhiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ các chuyên đề lớn về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh hoặc ban hành nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, nghị quyết đặc thù về cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh…

Chặng đường xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2 còn nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ khó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, đào tạo đội ngũ cán bộ cho tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, cho đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh nói riêng để đảm bảo Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2 vượt kế hoạch, tiến độ đề ra.

Toàn cảnh buổi lễ.

Toàn cảnh buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định quyết tâm tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc các tiêu chí chuẩn mức độ 1 đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí hướng tới đạt chuẩn mức 2, phấn đấu đưa Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc trở thành trung tâm đào tạo cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh có trình độ, là trung tâm nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn của địa phương.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất