Thứ Bảy, 18/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Hai, 9/9/2019 10:52'(GMT+7)

Cụ Bùi Bằng Đoàn – Tấm gương đạo đức cao đẹp của cách mạng Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng: Cụ Bùi Bằng Đoàn, một chí sĩ yêu nước nhiệt thành, một vị quan thanh liêm, chính trực, “dĩ công vi thượng”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng: Cụ Bùi Bằng Đoàn, một chí sĩ yêu nước nhiệt thành, một vị quan thanh liêm, chính trực, “dĩ công vi thượng”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo khoa học quốc gia "Bùi Bằng Đoàn với cách mạng Việt Nam".

Toàn cảnh hội thảo khoa học quốc gia "Bùi Bằng Đoàn với cách mạng Việt Nam".


 NHÂN CÁCH CAO ĐẸP CỦA MỘT CHÍ SĨ HẾT LÒNG VÌ DÂN, VÌ NƯỚC

Phát biểu đề đẫn tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Cụ Bùi Bằng Đoàn, một chí sĩ yêu nước nhiệt thành, một vị quan thanh liêm, chính trực, “dĩ công vi thượng”. Nhiều năm làm quan trong triều đình Nhà Nguyễn ở các chức vụ, địa phương khác nhau, Cụ nổi tiếng là vị quan đức độ, thanh liêm, chính trực, yêu nước, thương dân. Trên công đường ở những nơi làm quan, ụ đều cho treo một bảng thông báo “không nhận quà biếu”.

“Cụ Bùi Bằng Đoàn cũng là một nhà lãnh đạo tài năng của Chính phủ và Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa” – đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định.

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, cụ Bùi Bằng Đoàn được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư mời ra làm trong Ban Cố vấn Chủ tịch nước. Ngưỡng mộ tài năng và cảm động trước lời tâm tri của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cụ đã nhận lời ra làm việc cho chế độ mới.

Trong bối cảnh chính quyền cách mạng còn non trẻ, cụ Bùi Bằng Đoàn đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng, giao đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ, nhằm củng cố chính quyền, thanh tra minh bạch, ngăn chặn và xử lý những việc làm sai trái ở các cơ quan hành chính.

Bằng kinh nghiệm của bản thân và tinh thần trách nhiệm cao của người đứng đầu, với thái độ công bằng, chính trực, cụ Bùi Bằng Đoàn đã cùng với Đoàn Thanh tra điều tra, xem xét, làm rõ, xử lý được nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng, giải quyết oan sai, khuất tất của người dân một cách thấu tình, đạt lý, được cán bộ và nhân dân tâm phục, khẩu phục, góp phần làm trong sạch bộ máy hành chính các cấp.

Được bầu làm Trưởng ban Thường trực Quốc hội, cụ Bùi Bằng Đoàn đã cùng với các thành viên Ban Thường trực Quốc hội nhanh chóng tham gia vào công cuộc xây dựng, củng cố bộ máy nhà nước, xây dựng nền dân chủ mới. Đặc biệt, cụ được Quốc hội ủy nhiệm tham dự vào các cuộc họp của Hội đồng Chính phủ để góp ý trong mọi công việc kháng chiến, kiến quốc; trong đó có việc cải tổ nhân sự của Chính phủ năm 1947.

Cụ đã chỉ đạo đoàn đại biểu Quốc hội của các khu vực kiểm tra tình huống, lấy nguyện vọng của nhân dân góp ý cho Quốc hội và Chính phủ trong lãnh đạo kháng chiến, kiến quốc. Cụ còn rất quan tâm, động viên cán bộ, chiến sỹ, khích lệ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân đội ta.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng: Cụ Bùi Bằng Đoàn, một chí sĩ yêu nước nhiệt thành, một vị quan thanh liêm, chính trực, “dĩ công vi thượng”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng: Cụ Bùi Bằng Đoàn, một chí sĩ yêu nước nhiệt thành, một vị quan thanh liêm, chính trực, “dĩ công vi thượng”.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, cụ Bùi Bằng Đoàn thể hiện nhân cách cao đẹp của một chí sĩ hết lòng vì nước, vì dân. Cụ Bùi Bằng Đoàn là người có tài năng, đức độ, được triều đình Nhà Nguyễn và sau đó là Chính phủ Nam triều hết sức trọng dụng, nể phục.

Khi chính quyền cách mạng ra đời, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ đề nghị những bậc hiền tài ra giúp dân, giúp nước, cụ Bùi Bằng Đoàn đã tham gia chính quyền cách mạng. Trên cương vị là một nhà lãnh đạo của Quốc hội và Chính phủ, cụ Bùi Bằng Đoàn luôn  nêu cao tinh thần: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đem hết tài năng, trí tuệ và sức lực để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Một lòng tận tụy với công việc, tận tâm với nhân dân, lấy lợi ích tối cao của dân tộc làm lẽ sống, cụ đã cùng Quốc hội và Chính phủ đoàn kết toàn dân, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

Khi bị ốm nặng, được Trung ương Đảng và Chính phủ đưa về vùng tự do Thanh Hóa chữa trị, cụ vẫn giữ mối liên hệ với chiến khu, thường xuyên qua thư từ góp ý cho Trung ương và Chính phủ về những vấn đề quan trọng của đất nước; vẫn hăng hái viết bài, đăng báo, đài động viên quân và nhân dân ta tin tưởng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Cụ Bùi Bằng Đoàn thực sự là tấm gương tiêu biểu về tinh thần yêu nước, phẩm chất đạo đức trong sáng, mẫu mực của một trí thức Việt Nam, suốt đời vì sự nghiệp ích quốc, lợi dân” – đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định.

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm với GS.BS Bùi Nghĩa, con trai Cụ Bùi Bằng Đoàn (thứ hai, bên trái sang).

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm với GS.BS Bùi Nghĩa, con trai Cụ Bùi Bằng Đoàn (thứ hai, bên trái sang).

GÓP PHẦN GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC

Các ý kiến,tham luận tại Hội thảo đã tập trung làm sáng tỏ những nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, phân tích luận giải những nhân tố ảnh hưởng của gia đình, quê hương Hà Nội, vùng đất giàu truyền thống văn hóa và lịch sử, địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ khí thiêng sông núi đối với sự hình thành nhân cách của nhà chí sỹ yêu nước Bùi Bằng Đoàn.

Thứ hai, phân tích, luận giải về những mốc son trong cuộc đời và sự nghiệp của cụ Bùi Bằng Đoàn. Đó trước hết là sự nghiệp của vị quan thanh liêm, chính trực, hết lòng vì dân; là những cống hiến to lớn trong hoạt động thanh tra, trong cải cách tư pháp, góp phần xây dựng ngành thanh tra, ngành tư pháp tiến bộ ở nước ta.

Thứ ba, trên cương vị một chính khách, một nhà lãnh đạo của Chính phủ, Quốc hội, cụ Bùi Bằng Đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành một người bạn, người cộng sự thân thiết, tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ tư, Cụ Bùi Bằng Đoàn là tấm gương đạo đức cao đẹp trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc và xây dựng nền dân chủ mới. Cuộc đời, sự nghiệp của cụ Bùi Bằng Đoàn là tấm gương sáng trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc và xây dựng nền dân chủ mới. Cuộc đời, sự nghiệp của cụ Bùi Bằng Đoàn là tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau học tập, noi theo, trong đó có Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ tại hội thảo, GS.BS Bùi Nghĩa, con trai cụ Bùi Bằng Đoàn cho biết, cha ông là một sứ giả tiêu biểu nhất trong lịch sử họ Bùi thời hiện đại.

Cụ Bùi Bằng Đoàn đã trọn một đời, từ thuở thiếu thời đã sớm ấp ủ tình “yêu nước thương dân”. Bốn chữ này đã theo Cụ suốt cả chặng đường dài dưới cả hai chế độ, cho đến ngày Cụ trút hơi thở cuối cùng, đi vào lòng đất mẹ thân thương.

Lên đến tột đỉnh vinh quang, gia sản cụ để lại cho gia đình, dòng tộc không phải là tiền bạc, mà là đức độ, tài năng, là nhân cách và phẩm giá của một con người đã dốc lòng vì nước, vì dân. Đó là tài sản vô giá nhất Cụ đã để lại cho con cháu.

GS.BS Bùi Nghĩa, con trai Cụ Bùi Bằng Đoàn chia sẻ về người cha yêu quý tại hội thảo.

GS.BS Bùi Nghĩa, con trai Cụ Bùi Bằng Đoàn chia sẻ về người cha kính yêu tại hội thảo.

Cụ đã có công lao to lớn, cống hiến cho đất nước, cho cách mạng, được Đảng và Nhà nước đánh giá cao.

Con cháu, các thế hệ nguyện học tập noi theo gương sáng của cụ Bùi Bằng Đoàn về đạo đức trong sáng, về liêm khiết chính trực, về phẩm chất và nhân cách để tự hoàn thiện mình thành người lương thiện, để tạo nên sức mạnh cho bản thân, cho gia đình, cho dòng họ, để cùng những dòng họ vinh hiển khác cùng góp sức xây dựng đất nước Việt Nam văn minh, hiện đại, phồn thịnh với hạnh phúc bền vững cho con cháu muôn đời sau.

Nói về những tình cảm của Đảng bộ và nhân dân Hà Nội với nhà chí sĩ yêu nước Bùi Bằng Đoàn, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội học tập và làm theo tấm gương đạo đức của cụ Bùi Bằng Đoàn, một nhân cách lớn, cả cuộc đời vì dân vì nước.

Ở bất cứ cương vị nào, cụ Bùi Bằng Đoàn cũng thể hiện là một tấm gương sáng, trọn đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Phát huy tinh thần yêu nước của cụ Bùi Bằng Đoàn và những bậc tiền bối cách mạng khác, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đẩy mạnh thực hiện mục tiêu xây dựng Thủ đô, tập trung vào các nội dung: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức, lối sống, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng: Phát huy tinh thần yêu nước của cụ Bùi Bằng Đoàn và những bậc tiền bối cách mạng khác, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu xây dựng Thủ đô.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng: Phát huy tinh thần yêu nước của cụ Bùi Bằng Đoàn và những bậc tiền bối cách mạng khác, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu xây dựng Thủ đô.

Tham luận về những đóng góp của cụ Bùi Bằng Đoàn trên cương vị Trưởng ban Thường trực Quốc hội khóa I, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, trên cương vị là người đứng đầu Quốc hội, cụ Bùi Bằng Đoàn luôn đề cao tư tưởng đại đoàn kết để động viên các lực lượng tham gia kháng chiến, sát cánh cùng Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu thực hiện cho được mục tiêu kháng chiến toàn dân, toàn diện.

Với vai trò là người đứng đầu cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cụ đã tích cực tham gia đấu tranh phản bác những luận điệu của thực dân Pháp và bè lũ tay sai về tính hợp hiến, hợp pháp của Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.

Bên cạnh đó, cụ đã góp phần giải thích và làm cho quần chúng nhân dân thêm tin tưởng và hiểu rõ về đường lối đối nội cũng như chính sách ngoại giao với thực dân Pháp trong giai đoạn này.

Trong dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của cụ Bùi Bằng Đoàn, các cán bộ, công chức của Văn phòng Quốc hội luôn tưởng nhớ đến một nhà trí thức, một nhà nho lớn có công đối với cách mạng, đã đồng hành cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng Quốc hội từ những ngày đầu tiên.

“Tấm gương sáng về đức độ thanh liêm và sự tận tụy của Tổ quốc của cụ Bùi Bằng Đoàn là niềm tự hào cho các thế hệ cán bộ, công chức của Văn phòng Quốc hội”-Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ.

Tham luận về những đóng góp của cụ Bùi Bằng Đoàn với công tác thanh tra, đồng chí Lê Đức Trung, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ cho biết, tham gia chính quyền mới, là Trưởng ban Thanh tra đặc biệt, cụ đã chỉ đạo thực thi những nhiệm vụ về thanh tra kinh tế - xã hội; giúp cho các cơ quan lãnh đạo phát hiện ra những sai lầm, khuyết điểm của các đối tượng quản lý để khắc phục và hướng vào việc tìm ra nguyên nhân của các sai lầm để kiến nghị Đảng và Nhà nước có chủ trương, biện pháp và quyết sách đúng đắn đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.

Ban Thanh tra đặc biệt cũng đã giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước.

Có thể khẳng định, Hội thảo khoa học kỷ niệm 130 năm ngày sinh của cụ Bùi Bằng Đoàn diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc, góp phần tuyên truyền, gióa dục truyền thống yêu  nước, tấm gương cao đẹp, sáng ngời của thế hệ cha anh đi trước với các thế hệ hôm nay và mai sau. Từ đó, tiếp tục vững bước, kiên định đi theo con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối yêu nước đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất