Thứ Hai, 17/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 20/8/2019 19:22'(GMT+7)

Sách, báo, tạp chí của Đảng đóng vai trò quan trọng trong giáo dục lý luận chính trị trong quân đội

Đồng chí Võ Văn Phuông, UVTW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TA)

Đồng chí Võ Văn Phuông, UVTW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TA)

Làm việc với đoàn có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

CỤ THỂ HOÁ CHỈ THỊ SỐ 20-CT/TW BẰNG NHỮNG HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC

Báo cáo đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-KL/TW của Ban Bí thư khoá IX “về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới” (gọi tắt là Chỉ thị số 20) trong Quân đội có nêu, hoạt động xuất bản, phát hành luôn giữ vững định hướng chính trị, đúng tôn chỉ, mục đích; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho bộ đội; chủ động phòng, chống làm thất bại chiến lược “diễn biến hoá bình”, âm mưu, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, “phi chính trị hoá” quân đội của các thế lực thù địch; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: TA)

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: TA)

Bộ Quốc phòng đã quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, đầu tư trang thiết bị, hệ thống Xuất bản điện tử, Thư viện điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xuất bản, phát hành trong quân đội. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. 

Giai đoạn 2003 – 2018, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã biên tập xuất bản được 3.388 tên sách lý luận, chính trị, với số lượng 5.729.288 cuốn chiếm 32% tổng số sách xuất bản của Nhà xuất bản. Hệ thống Xuất bản điện tử của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã hoàn thành và đi vào hoạt động, góp phần đa dạng hoá phương thức xuất bản, nâng cao công tác khai thác sách, nhất là qua mạng nội bộ để truyền tải giáo trình, tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu đối với các học viện, nhà trường quân đội.
  

NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ, RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” THÔNG QUA VIỆC MUA, ĐỌC BÁO, TẠP CHÍ CỦA ĐẢNG TRONG TOÀN QUÂN

Đối việc việc triển khai, thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư khoá XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Quốc phòng khoá VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng cho biết, trong những năm qua, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được duy trì nền nếp ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực công tác cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. 

Các đại biểu tham dự buổi làm việc (Ảnh: TA)

Các đại biểu tham dự buổi làm việc (Ảnh: TA)

Các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc đọc báo, tạp chí của Đảng, duy trì nền nếp hằng ngày việc đọc báo Đảng đầu giờ làm việc, đọc báo tập trung buổi tối; thường xuyên điểm báo, điểm tin trên các báo, tạp chí của Đảng phục vụ các buổi thông báo chính trị đầu tuần, sinh hoạt chi uỷ, chi bộ, sinh hoạt Ngày Đảng, Ngày chính trị văn hoá tinh thần theo quy định.

Song bên cạnh vẫn còn một số những hạn chế, như: tổ chức đọc báo, tạp chí của Đảng ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự nền nếp; số cán bộ, chiến sĩ tự đọc các báo, tạp chí của Đảng trong giờ nghỉ, ngày nghỉ chưa cao; một số đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn hoạt động rộng, lực lượng thường xuyên phân tán nên khó khăn trong việc cấp phát báo, tạp chí, duy trì chế độ đọc báo...

Quyền Giám đốc, Tổng biên tập NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật Phạm Chí Thành cho rằng cần đánh giá rõ hơn về chất lượng sách giáo dục lý luận, chính trị đối với cán bộ chiến sĩ. (Ảnh: TA)

Quyền Giám đốc, Tổng biên tập NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật Phạm Chí Thành cho rằng cần đánh giá rõ hơn về chất lượng sách giáo dục lý luận, chính trị đối với cán bộ chiến sĩ. (Ảnh: TA)

Qua trao đổi tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong quân đội thời gian qua và đề xuất, giải pháp trong việc tăng cường công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong quân đội thời gian tới; đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

 THỰC SỰ LÀ CÔNG CỤ SẮC BÉN GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG TOÀN QUÂN

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá việc tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 20-CT/TW và sơ kết việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư khoá XI trong toàn quân là cần thiết, được các lãnh đạo trong Bộ Quốc phòng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trong toàn quân.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, UVTW Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TA)

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TA)

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng của Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ có chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cho xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị nhằm khuyến khích và nâng cao chất lượng công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Phuông đánh giá cao báo cáo của Quân uỷ Trung ương trong việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW và sơ kết việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư khoá XI. Qua khảo sát ở Bộ Quốc Phòng, Đoàn công tác đánh giá công tác chỉ đạo của Bộ Quốc phòng thời gian qua chặt chẽ, sâu sát thực tế, các công tác triển khai bám sát với Chỉ thị của Ban Bí thư.  

Đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 20 và Kết luận số 29 của Ban Bí thư trong toàn quân thời gian qua (Ảnh: TA)

Đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 20 và Kết luận số 29 của Ban Bí thư trong toàn quân thời gian qua (Ảnh: TA)

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định trên cơ sở kết quả khảo sát của Đoàn công tác sẽ tổng hợp, kết luận trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới để cụ thể hóa nội dung nhiệm vụ trọng tâm và triển khai các giải pháp đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn đề ra trong tình hình mới, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị và việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng./.

Bài, ảnh: Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất