Thứ Tư, 12/6/2024

Đa dạng hóa các hình thức quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng


 

Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên chỉ đạo, tổ chức, chủ trì việc học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại cấp ủy, đơn vị, địa phương mình phụ trách; hướng dẫn đưa tiêu chí quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng để đánh giá phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm và đưa nội dung nghiên cứu, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết trở thành nền nếp ở đảng bộ các cấp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ biên soạn tài liệu, các quyết định, kế hoạch… phục vụ công tác quán triệt, triển khai, học tập, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức hội thi nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, cấp ủy cơ sở; chỉ đạo Tổ biên soạn tài liệu biên tập các văn bản nghị quyết, chỉ thị của Đảng…

Thực hiện sự chỉ đạo từ Trung ương và tuỳ theo yêu cầu của từng nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các cấp ủy trong tỉnh đã lựa chọn linh hoạt các hình thức quán triệt, triển khai, học tập phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn như: hội nghị học tập trung; hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến tỉnh, các huyện, thành phố và cơ sở; truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh; tự nghiên cứu thông qua tài liệu do ban tổ chức hội nghị gửi trước qua thư điện tử. Trong hội nghị, các báo cáo viên đã tăng cường trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc liên quan đến nội dung học tập hoặc thực tế đơn vị công tác đang quan tâm.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và việc tổ chức theo hình thức trực tuyến đã giúp nhiều hội nghị phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết được kết nối đến điểm cầu của 100% đơn vị cấp xã, cấp huyện và tương đương và nhiều điểm cầu của các ngành trong tỉnh. Qua đó, tăng số lượng cán bộ, đảng viên được tham gia học tập, quán triệt, đảm bảo tính kịp thời, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19… Bên cạnh đó, khi báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo tỉnh, với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận, thực tiễn, gắn chặt với thực tế phát sinh ở địa phương, cơ sở đã tạo không khí phấn chấn trong cán bộ, đảng viên, giúp họ thấm nhuần, hiểu thấu rõ hơn những nội dung được đề cập trong các nghị quyết, chỉ thị…

Các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất như: hội trường, máy vi tính, máy trình chiếu powerpoint, mạng internet, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở...; các phương tiện tác nghiệp cho các cơ quan báo chí địa phương. Cùng với đó, nhiều huyện đã thành lập tổ công tác rà soát, đánh giá chất lượng đưa nghị quyết vào cuộc sống thông qua kiểm tra các chương trình hành động, kế hoạch của cấp cơ sở. Nếu chưa đạt yêu cầu do thiếu, không sát sẽ yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung trong các chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tế.

Trần Thị Lộc

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất