Thứ Tư, 12/6/2024
Cùng suy ngẫm
Thứ Năm, 12/7/2018 10:2'(GMT+7)

Đã là tinh giản?

Trường chúng tôi vừa tiếp đoàn kiểm tra của cấp trên về kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Theo gợi ý của cấp trên, trường phải giảm ít nhất một đến hai biên chế và bỏ các vị trí việc làm không cần thiết như lái xe, kế toán (kế toán sẽ sử dụng cán bộ chung của cụm trường). Trường đã tổ chức rất nhiều cuộc họp bàn.

Có người hiến kế: - Thầy dạy môn lịch sử còn vài tháng nữa là đến tuổi nghỉ hưu, ta vận động thầy nghỉ sớm, như thế là giảm được một biên chế.

- Đúng rồi! Nhưng còn kế toán và lái xe thì sao.

Kể cũng khó, nguồn kinh phí không lớn, cũng không có nhiều hoạt động nhưng cho nhân viên kế toán thôi việc thì việc tính toán, thực hiện các khoản thu, chi nội bộ của trường ai làm. Còn lái xe, sếp còn phải đi họp hành, công tác, cắt giảm sao đây. Lại có người hiến kế:

Hay là chuyển đồng chí lái xe sang làm nhân viên quản lý thiết bị. Trường THCS không có nhiều thiết bị thí nghiệm cho học sinh, lâu nay vị trí này vẫn để nhân viên bảo vệ đảm nhiệm. Còn kế toán chuyển sang làm nhân viên văn thư. Trước đây, trường cũng đã tinh gọn vị trí này bằng cách giao giáo viên thể dục đảm nhiệm cả công tác văn thư. Nay lấy lại để chuyển kế toán sang làm (chức danh là nhân viên văn thư nhưng làm công việc kế toán là chính). Như vậy lúc nào cần tính toán chi tiêu ta vẫn có kế toán và khi sếp cần đi công tác vẫn có lái xe.

Nghe vậy, hiệu trưởng mừng lắm. Thế là trong cuộc họp kiểm tra vừa qua, trường tôi có một báo cáo kết quả thực hiện tinh giản hiệu quả. Cụ thể, đã giảm được một biên chế và bỏ hai chức danh kế toán, lái xe. Sau cuộc kiểm tra, lãnh đạo nhà trường thì mừng nhưng nhiều cán bộ, đảng viên chưa vui, cho rằng giải pháp này mới chỉ là dồn dịch vị trí công việc để đối phó chứ chưa phải là tinh gọn thật sự. Vẫn là những con người ấy, công việc ấy chẳng qua chỉ “thay tên đổi họ” và hoạt động của bộ máy cũng không hiệu lực, hiệu quả hơn trước đây. 

“Ý tưởng” như trên chắc không chỉ có ở trường tôi. Thiết nghĩ nếu cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị nào còn giải “bài toán” sắp xếp tổ chức tinh giản biên chế như thế thì cần kiên quyết loại bỏ. 

Đức Huy/TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất