Thứ Năm, 25/7/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Hai, 21/9/2020 10:33'(GMT+7)

Đảng bộ cơ quan Khối doanh nghiệp Trung ương nỗ lực học và làm theo Bác

Đại hội thi đua yêu nước cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 3. Trong ảnh: Trao Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua Toàn quốc cho các cá nhân. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đại hội thi đua yêu nước cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 3. Trong ảnh: Trao Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua Toàn quốc cho các cá nhân. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy cơ quan đã tổ chức nghiêm túc, hiệu quả việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, các chuyên đề hằng năm cho cán bộ, đảng viên theo đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương. Trên cơ sở bám sát, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã trở thành việc làm tự giác của đa số cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức, lối sống, trách nhiệm, ý chí vượt khó, gắn bó với cơ quan, đơn vị. 

Xác định để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, trước hết phải bắt đầu từ xây dựng chi bộ, cùng với biểu dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên tiêu biểu, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Qua đó, kịp thời phát hiện, giáo dục, giúp đỡ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm; củng cố và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong mỗi chi bộ. Nhiều chi bộ đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng; chủ động xây dựng các kế hoạch cụ thể, triển khai các biện pháp phù hợp, tập trung đổi mới cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên; thực hiện quản lý đảng viên gắn với việc hoàn thành công tác chuyên môn. 

Các nội dung trong công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động và công tác Đảng của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc được thực hiện thường xuyên (cả định kỳ và đột xuất) kết hợp với giám sát chặt chẽ, thực chất việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền được coi là một trong những giải pháp quan trọng để tạo sức lan tỏa, thúc đẩy ý thức thi đua trong mỗi cán bộ đảng viên và mỗi đơn vị trong học và làm theo Bác trong toàn Đảng  bộ. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối duy trì và thường xuyên việc đăng tin, bài trên chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công đoàn cơ quan tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giao lưu gắn với tìm hiểu các “địa chỉ đỏ” - di tích lịch sử cách mạng, tìm hiểu thân thế, sự nghiệp lãnh tụ và chiến sĩ cách mạng...

Việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019) được Đảng ủy cơ quan thực hiện nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả. Nhiều hoạt động được tổ chức có sức lan tỏa cao như: chuyến “về nguồn” thăm quê Bác, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị, viếng nghĩa trang - dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp... 

Mặc dù hoạt động trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng tăng, biên chế cán bộ còn thiếu về số lượng; nhiều đồng chí chưa có kinh nghiệm, kiến thức về quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp… nhưng với tinh thần “vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ”, “không dấu dốt, học hỏi để tiến bộ”, đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối đã luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, góp phần quan trọng vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Nhìn lại quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong nhiệm kỳ 2015-2020, một số kinh nghiệm được Đảng ủy cơ quan rút ra là:

Một là, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đi liền với đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ. Gắn sinh hoạt chi bộ với sinh hoạt chuyên đề, liên hệ chặt chẽ những nội dung chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với từng nội dung công việc cụ thể trong cơ quan, trong từng chi bộ, phù hợp với đặc thù của từng ban, đơn vị theo hướng mỗi cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu, tích cực tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến, phát huy trí tuệ tập thể, tính sáng tạo của từng cá nhân. Chất lượng và sự tiến bộ trong công tác Đảng phải được thể hiện qua công việc, qua nâng cao chất lượng tham mưu giúp việc cấp ủy và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.  

Năm 2019, các chi bộ, đảng bộ trong Đảng bộ cơ quan tích cực tham gia “Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng năm 2019)” do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức, đạt 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C; nhiều cán bộ đảng viên tham gia cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên Khối thi đua các Cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đạt giải C tập thể, 1 giải C nhóm tác giả và 1 giải Khuyến khích cá nhân; Đảng bộ cơ quan tham gia cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức các Cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở” của Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương, đạt giải Khuyến khích. 

Hai là, kịp thời phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Chống bệnh hình thức và tăng cường đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội,... là yếu tố quyết định tới hiệu quả triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Ba là, nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, trung thực của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị để cán bộ, nhân viên noi theo. Chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ.  

Trong thời gian tới, Đảng ủy cơ quan xác định một số giải pháp trọng tâm cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt. Cụ thể là: 

Thứ nhất, tiếp tục phát huy cao độ vai trò của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, thực hiện “nói đi đôi với làm”; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; chống bệnh thành tích, hình thức.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tới mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên trong cơ quan. Tăng cường phương pháp nêu gương của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua lao động, học tập; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời. Chấn chỉnh những nhận thức, biểu hiện bảo thủ, trì trệ, nặng về “hô hào”.

Thứ ba, giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi. Bảo đảm dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng, đúng yêu cầu, nội dung, cách làm, thời gian. 

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội trong học và làm theo Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, không cứng nhắc và nặng về hành chính hóa để tránh tình trạng đối phó, hình thức. Việc kiểm tra, giám sát phải theo đúng phương châm: giám sát phải mở rộng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức đảng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Qua kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh những tập thể, cá nhân làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao./.

Nguyễn Thị Thanh Bình
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất