Thứ Hai, 22/7/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Sáu, 17/9/2021 10:52'(GMT+7)

Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng): Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

Thời gian qua, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn liền với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh, chủ đề từng năm của huyện và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà Nhân dân quan tâm …

Vai trò nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu trong phong cách gần dân, sát dân, hướng về cơ sở, tăng cường đối thoại đã được thể hiện rõ nét, góp phần quan trọng vào thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá của huyện, trước hết là công tác giải phóng mặt bằng phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới, triển khai các dự án trên địa bàn huyện. Thực tế cho thấy: Đây là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, song đã được giải quyết một cách cơ bản, nhanh chóng, mang lại mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, đồng thời giải quyết thỏa đáng yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân. Thành công từ các cuộc gặp gỡ, trao đổi, đối thoại giữa lãnh đạo huyện và Nhân dân các xã, thị trấn về công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn đã có sức thuyết phục lớn về phong cách làm việc thực sự gần dân, sát dân, tăng cường đối thoại, “nghe dân nói”, “nói cho dân hiểu” và “làm cho dân tin”. Qua đó, phát huy tốt hơn quy chế dân chủ, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo đồng thuận xã hội, góp phần để huyện đạt những kết quả “đột phá” trong phát triển kinh tế - xã hội.

Giá trị sản xuất bình quân của huyện tăng cao, trung bình 5 năm đạt 13,02%. Năm 2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 14,39% so cùng kỳ, 16/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét, theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp - thuỷ sản và tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Các dự án lớn được triển khai thực hiện tạo chuyển biến rõ rệt về hạ tầng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và thu hút đầu tư (trong 5 năm đã có 154 dự án, công trình giao thông được đầu tư xây dựng). Thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả khá, tổng thu 5 năm tăng bình quân 13,5%, trong đó tại huyện đạt 20,88%, vượt chỉ tiêu tăng thu ngân sách so kế hoạch thành phố giao, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt gần 18.463 tỷ đồng. 29/29 xã đạt chuẩn nông thôn mới và tiến hành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tân Liên và triển khai ở xã Hòa Bình, Tam Đa. Huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng cải thiện thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 52,6 triệu đồng (năm 2015 là 30 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,32% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020)...

Người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc tiếp công dân, xử lý vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong Nhân dân..., đặc biệt là những địa phương tiềm ẩn tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp. Các hội nghị đối thoại với tiêu chí 3 không (không hạn chế về nội dung đối thoại, không hạn chế về đối tượng, không hạn chế về thời gian) giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân đã tạo không khí cởi mở, dân chủ.

Trong 5 năm, người đứng đầu Huyện ủy đã tổ chức 13 cuộc đối thoại, với 2.600 lượt người tham dự, giải quyết 587 lượt ý kiến kiến nghị, đề xuất; Ủy ban nhân dân huyện tổ chức 178 cuộc đối thoại, với 6.247 lượt người tham dự, 1.725 ý kiến kiến nghị, đề xuất và thực hiện tiếp công dân định kỳ 01 lần/tháng. Thông qua tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã kịp thời nắm bắt và giải quyết được những nguyện vọng chính đáng và bức xúc của Nhân dân. Việc làm này đã góp phần phát huy dân chủ tăng niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, tạo sự đồng thuận thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Thực tiễn đã chứng minh “ở đâu có sự ủng hộ của người dân, ở đâu người dân được thẳng thắn bày tỏ quan điểm góp ý xây dựng, nơi đó sẽ gặt hái thành công”. Và thực tiễn của huyện Vĩnh Bảo có thể khẳng định, làm tốt công tác tiếp xúc, đối thoại với người dân, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng và bức xúc của người dân, niềm tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền sẽ được nhân lên, Đảng và hệ thống chính trị sẽ ngày càng được ủng cố, tăng cường và trong sạch vững mạnh.

Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên được các cấp ủy tập trung chú trọng thực hiện. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 8.932 lượt đảng viên và 1.203 lượt tổ chức đảng (trong đó thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 54 lượt tổ chức cơ sở đảng, 620 đảng viên liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 05). Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát tập trung: việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; việc thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, việc tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết tố cáo; việc thi hành Điều lệ Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác cán bộ; Quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường... Thông qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, khắc phục và ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các dự án xây dựng hạ tầng; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính,… nhằm tạo môi trường thông thoáng, công tâm, minh bạch.

Huyện ủy Vĩnh Bảo tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm (2015-2020) (ngày 17/9/2021).

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy trực thuộc đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm của huyện bằng những nội dung công việc bám sát tình hình thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; đưa kết quả việc học tập và làm theo Bác vào tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị dưới cờ hằng tháng; gắn kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Trong 5 năm 2016-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định khen thưởng cho 146 tập thể; 90 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng. 308 tập thể, 549 cá nhân đã được Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp biểu dương, khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo vinh dự được Ban Thường vụ Hải Phòng tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác 5 năm 2015-2020. Ban Thường vụ Thành ủy tặng cờ cho 01 tập thể, Bằng khen cho 04 tập thể và 03 cá nhân có thành tích trong công tá xây dựng tổ chức cơ sở đảng 5 năm.

Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Huyện ủy Vĩnh Bảo xác định trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, phải luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung cao hơn nữa trong xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; bảo đảm vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Hai là, phải xác định việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, liên tục, lâu dài, mỗi cán bộ, đảng viên cần coi trọng việc rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương. Tổ chức kịp thời việc nhân rộng cách làm hay, giới thiệu biểu dương khen thưởng đối với tổ chức Đảng, đảng viên có thành tích, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực, hướng phấn đấu trong toàn bộ hệ thống chính trị. Tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ba là, đổi mới phương thức lãnh đạo, tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp, làm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chủ động quy hoạch, đào tạo đội ngũ cấp ủy cơ sở đảm bảo số lượng, chất lượng, có hướng chiến lược ổn định, đảm bảo lựa chọn người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị là người có uy tín, năng lực, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, theo đúng các quy định của Đảng. Đồng thời, chú trọng đến việc đào tạo, tạo nguồn cán bộ theo các độ tuổi gắn với điều động, luân chuyển để đào tạo thực tiễn.

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của các cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; thường xuyên phối hợp công tác kiểm tra với tuyên truyền và thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên đối với tổ chức cơ sở Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên. Bảo đảm hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng là cơ hội để từng đảng viên phát huy tính gương mẫu, tích cực, sáng tạo, tạo sức mạnh tổng hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Sáng ngày 18/9, Huyện ủy Vĩnh Bảo, tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm (2015-2020). Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, từ điểm cầu nhà văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm kết nối với điểm cầu phòng họp 30 xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng Bằng khen cho 03 tập thể vì đã đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020; 03 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020). Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 16 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu và 35 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015-2020); Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 29 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm (2016-2021) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dương Thị Bích-Huyện ủy Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất