Thứ Bảy, 13/7/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Năm, 18/11/2021 16:2'(GMT+7)

Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone: Học Bác về tự lực, tự cường để thực hiện chuyển đổi số

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tự lực, tự cường là tiền đề của độc lập tự do và là điều kiện tiên quyết để phát triển quan hệ, vị thế ngoại giao. Thực hiện nguyên tắc độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của Hồ Chí Minh, trong mọi chặng đường cách mạng, mỗi người dân, mỗi đơn vị, doanh nghiệp đều có ý thức phát huy tinh thần “Tự lực cánh sinh”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam không chỉ cần tự lực, tự cường trong công cuộc kháng chiến, giành độc lập mà còn phải tự lực tự cường cả trong việc xây dựng chế độ mới, đưa miền Bắc Việt Nam vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội: “Trước đây, nhân dân ta đã nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, trường kỳ kháng chiến, thì ngày nay chúng ta càng phải nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, cần kiệm xây dựng nước nhà”.

Thấm sâu vào trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân viên MobiFone là tinh thần tự lực, tự cường, tự chủ; đây là những phẩm chất tốt đẹp của mỗi con người, mỗi dân tộc và chứa đựng trong đó lòng tự trọng, ý chí vươn lên và khát vọng khẳng định bản thân. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, mỗi cá nhân MobiFone luôn nỗ lực vươn lên trong công việc bằng ý tưởng, các sản phẩm cụ thể, sáng tạo, đột phá để đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh chuyển đổi số và góp phần xây dựng phát triển đất nước.

PHÁT HUY TINH THẦN TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN

Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thiết thực triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone xác định cần tận dụng có hiệu quả cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái”

Nếu đánh giá theo bộ chỉ tiêu đánh giá về Chuyển đổi số của TMForum (Hiệp hội toàn cầu dành cho các nhà cung cấp dịch vụ trong ngành viễn thông), hiện tại mức độ chuyển đổi số trung bình của MobiFone đang ở mức 2,3 trên thang điểm 5. Vì vậy, một trong những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty viễn thông MobiFone lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã xác định “xây dựng MobiFone trở thành doanh nghiệp tiên phong trong nền kinh tế số, có hiệu quả sử dụng vốn hàng đầu Việt Nam; nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone; phát triển dịch vụ viễn thông di động/công nghệ thông tin/Nội dung số có dấu ấn đặc trưng”. Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã ban hành Nghị quyết về chiến lược chuyển đổi số trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 hướng tới xây dựng MobiFone trở thành doanh nghiệp hiện đại, xứng tầm là công ty công nghệ lớn của Quốc gia. MobiFone thực hiện chuyển đổi số trên 6 lĩnh vực: Chuyển đổi số trong phát triển sản phẩm, Chuyển đổi số hạ tầng, Chuyển đổi số dữ liệu, Chuyển đổi số trong quản trị nội bộ, Chuyển đổi số trong dịch vụ khách hàng và Chuyển đổi số trong văn hóa doanh nghiệp. Trong những năm tới, MobiFone sẽ tập trung vào đẩy mạnh chuyển đổi số, trong đó chuyển sang Không gian mới - là các lĩnh vực mới ngoài viễn thông chính là một trong những mục tiêu trọng tâm. Từ đó MobiFone sẽ đưa ra các giải pháp toàn diện để triển khai mục tiêu này.

Thể hiện quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu Chuyển đổi số, ông Tô Mạnh Cường – Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã khẳng định trong các buổi Tòa đàm: “Chuyển đổi số khó, nhưng chúng ta phải làm, không có con đường nào khác. Làm vướng đâu ta gỡ đó. Ngày mai phải làm tốt hơn hôm nay, tuần sau phải tốt hơn tuần trước, tháng sau phải tốt hơn tháng trước, năm sau lại càng phải tốt hơn nữa”.

Đảng bộ MobiFone nhận định chương trình chuyển đổi số khi diễn ra sẽ tác động tới từng cá nhân trong chuỗi giá trị. Khó khăn lớn nhất đó chính là thay đổi được tư duy của con người trong khi thực hiện chuyển đổi. Chuyển đổi số là một nội dung mới, mà khi đưa ra thì mọi người sẽ có những sự nghi ngại, ngại thay đổi cái mới. Đó là điều khó khăn nhất của MobiFone khi thực hiện chuyển đổi số, tuy nhiên không phải là không thực hiện được. Một trong những giải pháp quan trọng MobiFone xác định để đạt được các mục tiêu Chuyển đổi số trong giai đoạn 2021-2025 là chuyển đổi nhận thức từ người đứng đầu tới toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động trong TCT.

Liên tục trong năm 2021, MobiFone đã tổ chức nhiều buổi Hội thảo, Tọa đàm trực tuyến để cung cấp thêm nhiều kiến thức nền tảng và lộ trình phát triển Chuyển đổi số cho CBCNV trên toàn Tổng công ty. Đặc biệt, tháng 10/2021, MobiFone tổ chức buổi tọa đàm “Tuổi trẻ MobiFone - Thích ứng & chuyển đổi” nhằm tiếp thêm niềm tin cho cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là các đoàn viên trẻ tuổi trong quá trình thực hiện chuyển đổi số của Tổng công ty. Thông qua các buổi Hội thảo, tọa đàm, CBCNV MobiFone có thể thấu hiểu những vấn đề mang tính then chốt về hành hình chuyển đổi số của Tổng công ty.

Tư duy cốt lõi trong chuyển đổi số của MobiFone là lấy khách hàng làm trọng tâm và tập trung vào việc thiết lập lại các tương tác, điểm chạm với khách hàng là. Mọi hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ của MobiFone đều xuất phát từ khách hàng, hiểu mục tiêu thực sự khách hàng, kết nối với mục tiêu kinh doanh của MobiFone. Những điểm nổi bật trong Chiến lược Chuyển đổi số của MobiFone đó là: Đi đầu về trải nghiệm khách hàng; Phân vùng và ưu tiên đầu tư mạng lưới; Tập trung vào giới trẻ và khách hàng có giá trị cao; Số hóa, tối ưu hóa, & tự động hóa quy trình; Chiến lược nhân tài cho phát triển dịch vụ số; Chuyển đổi và hợp lý hóa hệ thống công nghệ thông tin. Để hoàn thiện được hạ tầng số và cũng là nền tảng dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia thì việc triển khai và phát triển hệ sinh thái 5G là quan trọng nhất đối với MobiFone và Tổng công ty cũng đã có sự chuẩn bị sẵn sàng mạng lưới để triển khai ngay khi được cấp phép. Song song với đó, MobiFone có những chính sách đãi ngộ, tiền lương, cơ chế làm việc… cho cán bộ, công nhân viên để mỗi cá nhân có thể phát huy khả năng sáng tạo trong công tác triển khai các ý tưởng, hoạt động nhằm tối ưu hóa hành trình chuyển đổi số của Tổng công ty.

TỰ HÀO SẢN PHẨMMAKE IN MOBIFONE

Với phương châm “Sứ mệnh của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, của Make in Vietnam là chuyển đổi số Việt Nam, là xây dựng một Việt Nam số, là chuyển đổi Việt Nam từ thế giới thực vào thế giới ảo”, lãnh đạo MobiFone cho rằng, “Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức. Sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức chính trị-xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu ở các cấp đóng vai trò quan trọng đảm bảo thành công của quá trình chuyển đổi số. Triển khai chương trình Chuyển đổi số từ cuối năm 2020, điểm nhấn, điểm quan trọng nhất của Chương trình chuyển đổi số của MobiFone là sự tham gia vào cuộc của tất cả đội ngũ từ Lãnh đạo Tổng công ty tới cán bộ nhân viên, tất cả cùng đồng lòng, quyết tâm cùng thực hiện chuyển đổi số. Với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ đó, đến nay, MobiFone đã có một số kết quả tích cực mang thương hiệu ”Make in MobiFone”.

Trước tiên, không thể không nhắc tới ứng dụng My MobiFone nhằm chuyển đổi số công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng, tạo sự thuận lợi cho khách hàng của MobiFone khi sử dụng dịch vụ. Hiện đã có 10 triệu lượt khách hàng tải ứng dụng, kích hoạt sử dụng.

Hay đó là Cửa hàng không giấy tờ ở MobiFone với tỷ lệ 100% cửa hàng giao dịch với khách hàng trên hệ thống điện tử, không sử dụng giấy tờ; điện tử hóa giao dịch, thời gian giao dịch giảm từ 15 phút xuống 2 phút/ khách hàng. Còn rất nhiều các ứng dụng về Thanh toán điện tử đa kênh, Thông báo cước điện tử áp dụng tới 100% khách hàng, Hóa đơn điện tử áp dụng cho tập khách hàng thuê bao trả sau. 

Trong quản trị doanh nghiệp nội bộ, MobiFone có khả năng quản trị doanh nghiệp trên hệ thống ERP với 100% các nghiệp vụ kế toán được quản trị trên hệ thống ERP. Ứng dụng Văn phòng không giấy tờ giúp cho 90% các văn bản của MobiFone được thực hiện trên hệ thống MobiFone Smart Office, từ các lãnh đạo đến chuyên viên có thể sử dụng và kí duyệt văn bản mọi lúc, mọi nơi, tăng năng suất lao động cho cán bộ công nhân viên. Hệ thống họp trực tuyến MobiFone Meeting có thể kết nối tới trên 1.000 điểm cầu cùng lúc – giúp thu hẹp khoảng cách của các vùng, miền, giúp MobiFone ở các tỉnh, thành phố có thể trao đổi điều hành công việc tiện lợi, dễ dàng.

Sản phẩm chuyển đổi số ”Make in MobiFone” còn có có khả năng xây dựng hệ thống Bigdata với hồ dữ liệu (datalake), các hệ thống công nghệ thông tin của MobiFone lên điện toán đám mây, hay thực hiện dự án tư vấn chiến lược – pha 2; thực hiện tự phát triển sản phẩm Make in MobiFone.

Có thể khẳng định, Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã thực hiện được mục tiêu đưa công nghệ thông tin trở thành một mũi nhọn của Tổng công ty, chuyển dịch MobiFone trở thành nhà cung cấp đa dịch vụ thay vì nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống. Sau 3 năm triển khai đẩy mạnh kinh doanh công nghệ thông tin, đến năm 2020, doanh thu công nghệ thông tin (bao gồm cả dịch vụ số) đạt 1.500 tỷ đồng chiếm 5% trên tổng doanh thu của Tổng công ty. Và tự hào hơn cả, đó là những sản phẩm được biết đến ”Make in MobiFone”.

CHÚ TRỌNG TĂNG CƯỜNG NGUỒN NHÂN LỰC, TẠO CƠ CHẾ CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Từ thực tiễn của MobiFone, chuyển đổi số hay bất kỳ một công việc nào khác, mọi động lực phải thông qua động lực con người mới trở thành sức mạnh, như Báo cáo Chính trị Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định “phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” là một trong 3 đột phá chiến lược của nhiệm kỳ này. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, MobiFone xác định, vươn lên bằng chính khả năng “tự lực” của cá nhân và khả năng “tự cường” của Tổng công ty, cạnh tranh bằng tâm trí, bằng “chất xám” trong nền kinh tế tri thức hiện nay.

Để thực hiện chuyển đổi số trong Tổng công ty bằng chính nguồn lực của mình, MobiFone tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, tạo sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong triển khai thực hiện chuyển đổi số. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “văn hóa học tập” và “học tập suốt đời”, triển khai rộng rãi trong doanh nghiệp.

Triển khai tái tạo văn hóa doanh nghiệp phù hợp với thời kỳ Chuyển đổi số; đề cao các yếu tố khuyến khích tư duy sáng tạo, đổi mới, linh hoạt, tốc độ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ số để tạo ra các nền tảng, hệ thống quản lý nhằm thay đổi quan điểm, nhận thức về chuyển đổi số và yêu cầu mỗi thành viên MobiFone phải tuân thủ và thực hiện.

Song song với đó, triển khai Chiến lược phát triển nguồn nhân lực: Đổi mới quy trình, phương thức tuyển dụng lao động phù hợp với các xu hướng tuyển dụng của thị trường, tập trung chú trọng nhóm lao động công nghệ thông tin, kỹ sư mạng IP; Có cơ chế tuyển dụng riêng cho nhóm chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, các lao động chuyên môn cao; Điều chỉnh quy chế lương của Công ty mẹ - MobiFone và các Công ty con, trong đó trả lương theo vị trí, chức danh công việc, đảm bảo công bằng, minh bạch, công khai, hiệu quả; trả lương thỏa đáng đối với các cá nhân là chuyên gia có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ cao và đóng góp nhiều cho Tổng công ty. Trong đó, lương chuyên gia lĩnh vực CNTT, mạng IP phù hợp với tình hình chung của thị trường và có thể tương đương với mức lương của các chức danh quản lý.

Ưu tiên đầu tư các hệ thống CNTT quan trọng như: trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud), Internet vạn vật (IoT),… để tạo tiền đề cho việc phát triển chuyển đổi số. 

Triển khai các giải pháp khuyến khích người lao động phát huy trí tuệ, sáng tạo, thúc đẩy Chương trình Chuyển đổi số của MobiFone.

Chắc chắn rằng, với việc xác định trong giai đoạn hiện nay, chuyển đổi số là chiến lược sống còn, là con đường ngắn nhất để trở lại vị thế dẫn đầu vốn có và ngày càng phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, MobiFone đang đi đúng hướng, ngày càng có nhiều những ý tưởng mới, những đề xuất chất lượng để cùng nhau xây dựng nên con tàu MobiFone chuyển đổi số vững chắc, đi thật nhanh, thật xa. Và chìa khóa tạo nên thành công để MobiFone chuyển đổi số vững chắc, đi thật nhanh, thật xa là sự đoàn kết, đồng lòng của các cấp lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên.

Nguyễn Tuấn Huy 

 

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất