Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 15/2/2023 20:11'(GMT+7)

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Thể khẳng định, trong bối cảnh quốc tế, khu vực biến động nhanh, phức tạp, tình hình trong nước thuận lợi xen lẫn khó khăn, Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp trực thuộc đã kịp thời đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hình thức tổ chức thực hiện trong công tác xây dựng Đảng. Công tác tuyên truyền triển khai với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối.

“Năm 2022, Đảng ủy Khối đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương công tác của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đạt kết quả đó là có sự đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, phối hợp của các cơ quan báo chí, các đồng chí lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, các ngành, các địa phương. Qua đó, đã kịp thời động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương đoàn kết, cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh; góp phần quảng bá hình ảnh, khẳng định vai trò và vị thế của Đảng bộ Khối đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài nước.”- Đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, các ngành, các địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ Đảng bộ Khối tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với 6 nội dung trọng tâm như sau:

Một là, tập trung tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ Khối, các nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XIII và Đảng ủy Khối. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và dân tộc. Trọng tâm trong năm 2023 là tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948-7/11/2023) theo Kế hoạch và Tài liệu tuyên truyền của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phát hành.

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với chủ đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương”. Trọng tâm trong năm 2023, tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị (theo chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy các cấp sẽ tiến hành sơ kết 3 năm và tổ chức khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác vào quý II/2023).

Bốn là, đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chú trọng việc tuyên truyền những kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đặc biệt là Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 của Đảng bộ Khối. Đồng thời, tập trung tuyên truyền nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Năm là, tuyên truyền việc tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” theo Kế hoạch số 94 ngày 16/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tập trung tuyên truyền về Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sáu là, tuyên truyền các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, về nguồn và thực hiện Chương trình kết nối các đảng bộ trong Khối với các huyện nghèo, xã nghèo thực hiện giảm nghèo bền vững theo Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất