Chủ Nhật, 26/5/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Tư, 6/9/2023 10:19'(GMT+7)

Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cán bộ, chiến sĩ

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đọc cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đọc cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Sáng 6/9tại Hải Phòng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương. 

Các đại biểu tham dự buổi lễ giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư. (Ảnh: TA)

Các đại biểu tham dự buổi lễ giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư. (Ảnh: TA)

Tham dự buổi ra mắt cuốn sách có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân; Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126; lãnh đạo Bộ tham mưu Hải quân, Cục Chính trị Hải quân; Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải phòng; Huyện ủy Thủy Nguyên; Ban Chỉ huy quân sự huyện Thủy Nguyên…

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư. (Ảnh: TA)

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư. (Ảnh: TA)

Giới thiệu nội dung sách, đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, cuốn sách "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủyTrung ương ra mắt bạn đọc (tháng 7/2023không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, mà còn giúp các cấp, các ngành, các địa phương nắm vững, hiểu rõ đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Đảng ta trong thời kỳ mới.

Với 39 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về lãnh đạo, chỉ đạo đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. 

Nội dung những chỉ đạo này kế thừa truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đồng thời đúc rút từ những bài học kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, góp phần làm sáng tỏ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 dự buổi lễ giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư. (Ảnh: TA)

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 dự buổi lễ giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư. (Ảnh: TA)

Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhấtXây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới, gồm 21 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng và phương hướng xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Phần thứ haiXây dựng các lực lượng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, gồm 18 bài viết, bài nói, bàiphát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đối với các quân chủng, binh chủng, học việnnhà trường. Phần thứ ba: Là bài viết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương - Một người có tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Với ngôn ngữ giản dị, tư duy sắc sảo, tác giả bài viết đã khái quát sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương. Những chỉ đạo cụ thể, cặn kẽ và sâu sát của Tổng Bí thư cho thấy “sự uyên bác, vốn hiểu biết sâu rộng”, sự am hiểu tường tận cũng như “tư duy tầm chiến lược” của người đứng đầu Đảng ta về những vấn đề của quốc phòng Việt Nam. 

Đồng chí Phạm Thị Thinh nhấn mạnh, dù không phải là một nhà quân sự chuyên nghiệp, song tư tưởng lý luận quân sự, quốc phòng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất độc đáo, sáng tạo, thể hiện bước đột phá, cũng chính là giá trị phổ quát của thời đại, đó là “lấy bảo vệ môi trường hòa bình là mục tiêu xuyên suốt trong xây dựng sức mạnh tổng hợp quốc phòng, quân sự”. Đồng chí cũng khái quát những giá trị lý luận và thực tiễn to lớn của cuốn sách, đồng thời chỉ ra những quan điểm đột phá của Tổng Bí thư trong cuốn sách, đó là: quan điểm tiếp tục khẳng định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam nguyên tắc cốt lõi được nhắc đến nhiều lần trong các bài phát biểu của Tổng Bí thư; và quan điểm bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”, đồng thời có kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ và giữ vững hoà bình, ổn định của đất nước.

Quang cảnh buổi lễ giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư. (Ảnh: TA)

Quang cảnh buổi lễ giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư. (Ảnh: TA)

Để có thể triển khai hiệu quả các tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư trong thời gian tớiđồng chí Phạm Thị Thinh cũng đề cập những nhiệm vụ mà quân đội cần triển khai thực hiện đã được Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo tại lễ giới thiệu cuốn sách, đó là: đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách trong cán bộ, chiến sĩ bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợpcác cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp trong quân đội tổ chức đợt sinh hoạt, học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; trên cơ sở những gợi mở của Tổng Bí thư, tiếp tục công tác nghiên cứu, dự báo, từng bước hoàn thiện hơn nữa đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại, đủ sức đáp ứng với các biến động khó lường của tình hình

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 dự lễ giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư. (Ảnh: TA)

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 dự lễ giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư. (Ảnh: TA)

Cuốn sách là tài liệu quý, thể hiện sự am hiểu sâu sắc, tư duy ở tầm chiến lược của người đứng đầu Đảng ta về đường lối quân sự, quốc phòng Việt Nam; trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh hoa nghệ thuật quân sự Việt Nam và bằng nhãn quan chính trị sắc bén, những kinh nghiệm phong phú trong thực tiễn cách mạng. Những quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là định hướng quan trọng để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, đồng thời thể hiện sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách, quà cho Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126. (Ảnh: TA)

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách, quà cho Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126. (Ảnh: TA)

Dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách, quà cho Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải phòng; Huyện ủy Thủy Nguyên; Ban Chỉ huy quân sự huyện Thủy Nguyên. 

Song song với xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời cho ra mắt phiên bản điện tử cuốn sách, phục vụ độc giả miễn phí trên website: www.stbook.vn của Nhà xuất bản./.


 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất