Chủ Nhật, 21/7/2024
Tây Ninh
Thứ Ba, 1/12/2020 22:7'(GMT+7)

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin công tác tuyên giáo

 

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt theo dõi, quản lý đội ngũ báo cáo viên các cấp uỷ; thường xuyên rà soát đề nghị củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp uỷ; tham mưu trình Thường trực Tỉnh uỷ về việc củng cố báo cáo viên cấp tỉnh; trình Ban Tuyên giáo Trung ương về việc kiện toàn đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham gia báo cáo viên Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2020 trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn tiêu chuẩn thi đua năm 2020 đối với ban tuyên giáo huyện, thành uỷ, trung tâm chính trị huyện và hướng dẫn tiêu chuẩn thi đua đối với tuyên giáo (tuyên huấn) đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

9 kỳ hội nghị báo cáo viên đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, trong đó có 4 hội nghị trực tuyến từ Trung ương về tỉnh, huyện tại 11 điểm cầu, 2 hội nghị trực tuyến từ tỉnh về huyện cho 7.156 lượt cán bộ, đảng viên dự nghe. Ngoài ra, Ban đã tổ chức 1 điểm cầu tỉnh, 10 điểm cầu cấp huyện trực tuyến Hội nghị quán triệt các văn bản Thông báo kết luận, chỉ thị của Trung ương cho hơn 500 cán bộ, đảng viên; tổ chức 1 điểm cầu tỉnh và 9 điểm cầu cấp huyện trực tuyến hội nghị Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” với sự tham dự của 356 cán bộ, đảng viên.

Triển khai biên tập và phát hành 12 kỳ Bản tin Thông báo Nội bộ, với số lượng 3.110 cuốn/1 kỳ, đảm bảo phục vụ kịp thời cho nội dung sinh hoạt ở các chi, đảng bộ cơ sở; nội dung, hình thức Bản tin tiếp tục được đổi mới theo hướng sinh động, hấp dẫn hơn, phản ánh nhiều hơn các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng của địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục hướng dẫn các ban tuyên giáo huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ về nội dung viết bài phản ánh tình hình địa phương để chọn đăng trong Bản tin và được các đơn vị thực hiện khá tốt, qua đó giúp giới thiệu, nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt việc tốt, về những cách làm mới, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế gia đình...

TG

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất