Thứ Sáu, 19/7/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Tư, 19/6/2024 13:20'(GMT+7)

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng khảo sát, làm việc tại Sơn La

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại tỉnh Sơn La; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021-2025); công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; định hướng tiếp tục đổi mới qua thực tiễn của tỉnh Sơn La trong thời gian tới; ý kiến trao đổi giữa các thành viên trong Đoàn Tiểu ban Văn kiện và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Phát biểu tổng kết buổi khảo sát, làm việc, đồng chí Tạ Ngọc Tấn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sơn La qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương.

Đồng chí Tạ Ngọc Tấn nêu rõ, trong quá trình lãnh đạo, Tỉnh ủy Sơn La cùng với HĐND, UBND đã xác định rõ những thuận lợi, khó khăn của địa phương, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, lãnh đạo chỉ đạo sáng tạo, quyết liệt. Tỉnh đã phát huy những tiềm năng lợi thế và khắc phục những khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; kinh tế phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được quan tâm phát triển đồng bộ; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; quốc phòng, an ninh được bảo đảm, công tác đối ngoại được tăng cường và mở rộng.

Đáng chú ý, trong 3 năm gần đây (2021-2023), mặc dù môi trường biến động, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tỉnh Sơn La đã có nhiều cố gắng duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ở mức 4,18%; lĩnh vực du lịch gia tăng mạnh chiếm tỷ trọng 41,6%; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm xuống còn 24,5% (năm 2023); văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên; an sinh xã hội được bảo đảm, thực hiện hiệu quả, kịp thời chính sách với người có công, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội; đời sống người dân từng bước được nâng lên; công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại được tăng cường, đặc biệt đã duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với 9 tỉnh biên giới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Cùng với đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung và phương thức công tác không ngừng được đổi mới; công tác xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được đẩy mạnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác cán bộ có nhiều đổi mới, chủ động phân cấp, phân quyền trong quản lý cán bộ, quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; thúc đẩy phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nâng cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Tạ Ngọc Tấn cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn của tỉnh Sơn La trong một số lĩnh vực hoạt động; gợi mở một số vấn đề mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của tỉnh Sơn La để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng./.

TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất