Thứ Ba, 23/4/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Bảy, 29/6/2019 8:55'(GMT+7)

Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm

Theo đó, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, Tỉnh ủy Bến Tre đã thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề để kiểm tra, giám sát 23 tập thể và 23 cá nhân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo phân công tổ giám sát thường xuyên để tiến hành giám sát Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi Trường. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt nội dung giám sát, thực hiện chế độ thông tin báo cáo, sinh hoạt đảng đúng quy định, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các tổ chức, cá nhân có nhiều cố gắng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; công tác quản lý, sử dụng tài chính, các nguồn quỹ cơ quan cũng như quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản được thực hiện khá chặt chẽ, đúng quy định.

Cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra 169 tổ chức đảng, 2.083 đảng viên; giám sát chuyên đề 57 tổ chức đảng, 50 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; những điều đảng viên không được làm; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống...

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, chi bộ và Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 80 đảng viên (tăng 27 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018). Trong số này, 52 đảng viên bị khiển trách, 17 đảng viên bị cảnh cáo, cách chức 2 đảng viên và khai trừ 9 đảng viên.

Tuy nhiên, theo Tỉnh ủy Bến Tre, việc thực hiện giám sát thường xuyên, nắm tình hình, phát hiện khi có dấu hiệu vi phạm những vấn đề mới nổi lên ở địa phương, đơn vị, một số nơi thực hiện chưa kịp thời, hiệu quả, tác dụng chưa cao. Ngoài ra, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ ở một vài địa phương, đơn vị trong quản lý, giáo dục, kiểm tra, giám sát đảng viên và tự kiểm tra, giám sát còn hạn chế, chưa đủ sức răn đe.

Từ nay đến cuối năm 2019, Tỉnh ủy Bến Tre tiếp tục đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, cách nắm tình hình vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để chủ động, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, nhất là lĩnh vực quản lý tài sản, các nguồn quỹ cơ quan. Cùng với đó, tập trung kiểm tra, giám sát trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác cán bộ; kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm 5% tỷ lệ đảng viên bị xử lý kỷ luật so với năm 2018. Mặt khác, Bến Tre chú trọng việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư.

Tỉnh ủy Bến Tre cũng yêu cầu cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh tích cực kiểm tra, giám sát phục vụ tốt công tác chuẩn bị phương án nhân sự, văn kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ tới; đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, xây dựng đội ngũ cán bộ Ủy ban Kiểm tra các cấp có đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực, phương pháp, kỹ năng công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới hiện nay./.

Công Trí/TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất