Thứ Ba, 23/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 18/11/2022 15:56'(GMT+7)

Đồng chí Lại Xuân Môn dự ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại Cao Bằng

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu tại Ngày hội.

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu tại Ngày hội.

Cùng dự có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lương Tuấn Hùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng; đại diện chính quyền, đoàn thể huyện Hà Quảng và cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Thượng Thôn.

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” xã Thượng Thôn là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống cộng đồng khu dân cư, nhằm đánh giá và biểu dương tập thể, hộ gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng cộng đồng dân cư no ấm, tiến bộ; là dịp để cán bộ, đảng viên trực tiếp sinh hoạt với nhân dân ở khu dân cư, ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư năm 2022.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và Ban công tác Mặt trận Khu dân cư Thượng Sơn đã tích cực tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân, từng hộ gia đình chủ động vươn lên phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống cây, con mới vào chăn nuôi và trồng trọt để tăng năng suất và chất lượng của sản phẩm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người nghèo, xây dựng Nông thôn mới. Thông qua các tổ chức thành viên xây dựng các phong trào thi đua như: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; với các mô hình “5 không, 3 sạch”. Đã xuất hiện những hộ trong khu dân cư vươn lên làm giàu chính đáng và giúp đỡ các hộ khác thoát nghèo.

Một tiết mục trong chương văn nghệ chào mừng Ngày hội của đồng bào các dân tộc Khu dân cư Thượng Sơn, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Bên cạnh đó, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong sản xuất, đời sống. Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Ban công tác Mặt trận Khu dân cư phối hợp với các tổ chức đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; thi đua thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội, buôn bán người, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đại diện chính quyền và nhân dân Khu dân cư Thượng Sơn phát biểu. 

Với những kết quả trên, năm 2022, Khu dân cư Thượng Sơn đạt khu dân cư văn hóa tiêu biểu, có 35/52 hộ được bình xét đạt danh hiệu gia đình văn hoá, chiếm 67,30%...

Phát biểu tại đây, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nêu rõ, đã thành thông lệ, hằng năm, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các khu dân cư trong cả nước đều sôi nổi tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân trong cộng đồng; đồng thời thông qua Ngày hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển cộng đồng dân cư, kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư. 

Đồng chí Lại Xuân Môn  nhấn mạnh, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt hơn sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đất nước bước vào giai đoạn hồi phục, nhân dân phấn khởi trước sự ổn định và kiểm soát hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đảng và Chính phủ đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đã tích cực thực hiện các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chất lượng phản biện xã hội đối với một số dự án luật quan trọng được nâng lên...

Đồng chí Lại Xuân Môn thăm hỏi, trò chuyện cùng bà con nhân dân Khu dân cư Thượng Sơn.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà nhân dân Khu dân cư Thượng Sơn và cấp ủy, chính quyền xã Thượng Thôn đã đạt được. Nhân dân Thượng Sơn nói riêng, xã Thượng Thôn nói chung đã chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... 

Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, đồng chí lại Xuân Môn đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Khu dân cư Thượng Sơn nói riêng, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng nói chung cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương khóa XIII và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đồng chí Lại Xuân Môn tặng quà hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo tại xã Thượng Thôn.

Hai là, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể nhân dân cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam bảo đảm thiết thực hơn, chất lượng, hiệu quả hơn, sát với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cần thống nhất, phối hợp tổ chức cuộc vận động và phong trào cụ thể để phát huy tinh thần sáng tạo trong nhân dân, không phân biệt tầng lớp, giai cấp, giới, lứa tuổi, dân tộc và tôn giáo, tạo khí thế thi đua sôi nổi, chăm lo tốt hơn nữa đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân.

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính sách và triển khai chính sách hiệu quả, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phải gần dân hơn, sâu sát nhân dân, thấu hiểu cuộc sống nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân; lắng nghe và tập hợp ý kiến của nhân dân nhằm phản ánh đến các cơ quan của Đảng và Nhà nước để giải quyết kịp thời những khó khăn, trăn trở của nhân dân; hướng dẫn nhân dân trong việc giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư.

Tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các địa phương đang bị ảnh hưởng bởi bão lũ, dịch bệnh.

Ba là, bà con nhân dân gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, vượt khó vươn lên, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế giỏi để có điều kiện chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Phát huy nội lực, hăng hái tham gia các hoạt động của địa phương; tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh, thường xuyên chăm lo, nhắc nhở, dạy bảo con cháu chăm học, chăm ngoan.../.

Một số hình ảnh tại Ngày hội:

Tin, ảnh: Trọng Đạt

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất