Chủ Nhật, 14/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 7/6/2023 17:6'(GMT+7)

Đồng chí Phan Xuân Thủy làm việc với Tỉnh ủy Long An

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Đình Cán; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa cùng một số sở, ngành và Ban Tuyên giáo các địa phương trong toàn tỉnh.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong thời gian qua, ngành Tuyên giáo tỉnh, nhất là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên lĩnh vực tuyên giáo.

ca

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Long An.


Trong đó, ngành Tuyên giáo kịp thời tham mưu cấp ủy về công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là tham mưu tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tham mưu cấp ủy lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quá trình thực hiện, toàn tỉnh xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đặc biệt, trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu xây dựng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng, phát triển văn hoá, con người Long An” tạo hiệu ứng lan tỏa sâu, rộng trong toàn tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Đình Cán thông tin một số kết quả trong công tác tuyên giáo.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Đình Cán thông tin một số kết quả trong công tác tuyên giáo.
Đồng thời, ngành Tuyên giáo chủ động, tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời đề xuất xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc, không để xảy ra điểm nóng cũng như phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Ngoài ra, ngành Tuyên giáo còn thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, định hướng hoạt động báo chí, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống và quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh ủy cũng nhìn nhận, công tác tuyên giáo còn một số hạn chế nhất định như việc chỉ đạo, định hướng báo chí, tuyên truyền có lúc còn chậm, nhất là định hướng thông tin về những vấn đề bức xúc, nổi cộm; công tác nắm bắt, phản ánh dư luận từ cơ sở đôi lúc chưa kịp thời; chưa có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, quán triệt, định hướng thông tin để tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác cũng đặt ra nhiều nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo như việc chuyển đổi số phục vụ công tác tuyên truyền; việc nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và hệ thống chính quyền,…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá cao Tỉnh ủy, ngành Tuyên giáo tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tỉnh Long An là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác tuyên giáo trong thời gian qua, đặc biệt là việc tuyên truyền, triển khai học tập các Nghị quyết của Trung ương, xây dựng các chương trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phương, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng thời, đồng chí Phan Xuân Thủy cũng đề nghị, Tỉnh ủy Long An cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên giáo, nhất là khắc phục các hạn chế gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ,…/.

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất