Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 8/9/2022 9:0'(GMT+7)

Đồng Nai: Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh trong Hội nghị tổng kết (Ảnh: Hồ Thảo)

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh trong Hội nghị tổng kết (Ảnh: Hồ Thảo)

Chủ trì Hội nghị đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai và đồng chí Phạm Xuân Hà, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về phía Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh (T79). Về phía Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai có các đồng chí: Thái Bảo, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Minh Nguyệt, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Trung Nhân, UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Huỳnh Thanh Bình, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) và các đồng chí là Lãnh đạo các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; Lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị các Huyện ủy, Thành ủy và các đảng ủy trực thuộc tỉnh cùng 50 tập thể và cá nhân được khen thưởng trong Hội nghị tổng kết.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và 05 báo cáo tham luận của các địa phương (Thành ủy Biên Hòa, các Huyện ủy: Trảng Bom, Thống Nhất, Xuân Lộc, Long Thành). Trong 15 năm qua, công tác tuyên truyền miệng luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo, bảo đảm nội dung thông tin, tuyên truyền bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, bám sát thực tiễn và sát đối tượng được tuyên truyền, bám sát các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương, bám sát chủ đề, được chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; công tác tuyên truyền qua hình thức tuyên truyền miệng đã góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; kịp thời nhân rộng, biểu dương, cổ vũ những nhân tố mới, những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, nâng cao tính chiến đấu, phê phán những sai trái, tiêu cực, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; phản bác có lý lẽ, có sức thuyết phục, chủ động và kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với những luận điệu tuyên truyền sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ và thành quả cách mạng mà Nhân dân ta đã giành được. Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên các cấp đã có bước phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong từng thời kỳ, góp phần tạo sự thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Qua các nhiệm kỳ, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định về việc thành lập, củng cố đội ngũ Báo cáo viên Tỉnh ủy và quyết định ban hành Quy chế hoạt động Báo cáo viên Tỉnh ủy nhằm đáp ứng yêu cầu trong hoạt động Báo cáo viên, tuyên truyền miệng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tỉnh củng cố, bổ sung đội ngũ Báo cáo viên các cấp. Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có hơn 4.900 Báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở (trong đó: Báo cáo viên Trung ương ở tỉnh 03 đồng chí; Báo cáo viên cấp tỉnh 25 đồng chí; Báo cáo viên cấp huyện và tương đương có 273 đồng chí; Báo cáo viên của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh có 175 đồng chí; tuyên truyền viên cơ sở có 4.457 đồng chí). Đến nay, có 100% huyện ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cơ sở đã ban hành quyết định củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết (Ảnh: Hồ Thảo, Báo Đồng Nai)

Quang cảnh Hội nghị tổng kết (Ảnh: Hồ Thảo, Báo Đồng Nai)

Trong 15 năm qua, đã mở 12 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 4.868 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; cấp huyện đã mở 696 lớp với 218.518 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên được tập huấn, bồi dưỡng. Thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp của đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ làm công tác tuyên giáo ở các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, tại các hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy đã trực tiếp triển khai hơn 224 chuyên đề, trong đó: Sự kiện chính trị: 26 chuyên đề; kinh tế - xã hội: 23 chuyên đề; giáo dục: 06 chuyên đề; y tế: 05 chuyên đề; thời sự trong nước và quốc tế: 28 chuyên đề; tình hình Biển Đông: 12 chuyên đề; công tác quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại: 26 chuyên đề; nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 18 chuyên đề; đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”: 13 chuyên đề; vấn đề tôn giáo, dân tộc: 19 chuyên đề, gắn với thông tin thời sự, chính sách, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW vẫn còn có những hạn chế nhất định, đó là: (1) Một số cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên chưa quán triệt sâu sắc yêu cầu, nội dung, quan điểm chỉ đạo trong Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Thông tri số 27-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (2) Tại các hội nghị Báo cáo viên định kỳ do Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện tổ chức, một số Báo cáo viên tham gia sinh hoạt chưa đều; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hoạt động của Báo cáo viên và các địa phương, đơn vị, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh có lúc chưa kịp thời; việc tổ chức khảo sát nắm bắt tình hình công tác tuyên truyền miệng và hoạt động Báo cáo viên chưa được duy trì đều đặn. (3) Lực lượng Báo cáo viên đông nhưng ở một số địa phương, đơn vị chưa mạnh, chưa có nhiều Báo cáo viên giỏi, thực sự có uy tín, có trình độ và năng lực tuyên truyền miệng có sức thuyết phục cao. Một số Báo cáo viên khi tiến hành các hoạt động tuyên truyền miệng chưa giải đáp có sức thuyết phục nhu cầu thông tin chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. (4) Công tác quản lý Báo cáo viên một số địa phương, đơn vị còn chưa chặt chẽ, chưa thật sự phát huy hết sức mạnh của đội ngũ này, chưa thực hiện việc điều phối, phân công nhiệm vụ thường xuyên; cơ sở vật chất và các điều kiện vật chất đảm bảo cho công tác tuyên truyền miệng, hoạt động Báo cáo viên ở một số địa phương, ngành, đoàn thể còn khó khăn, thiếu thốn; chưa có chế độ chính sách cho đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở, chưa động viên, khuyến khích được đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền miệng tại cơ sở. (5) Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế hoạt động Báo cáo viên chưa thường xuyên; việc kiểm tra, đánh giá tác động của công tác tuyên truyền miệng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chưa đồng bộ, thường xuyên; việc thực hiện thông tin hai chiều và nắm bắt tâm trạng tư tưởng, dư luận, dự báo tình hình, định hướng tư tưởng chưa đáp ứng tình hình và yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương những kết quả nổi bật của tỉnh Đồng Nai trong 15 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X). Đồng chí Đặng Mạnh Trung gợi ý 04 nội dung trọng tâm trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai cần quan tâm, triển khai thực hiện tốt: (1) Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, nhất là, thống nhất về nhận thức của các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở, tất cả cán bộ, đảng viên có trách nhiệm làm nhiệm vụ tuyên truyền miệng. (2) Bổ sung, cập nhật các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. (3) Thiết lập bộ tiêu chí cụ thể để đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn toàn tỉnh. (4) Chú trọng và nâng cao hoạt động tuyên truyền miệng trong công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị ) (Ảnh: Hồ Thảo, Báo Đồng Nai)

Đồng chí Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị ) (Ảnh: Hồ Thảo, Báo Đồng Nai)

Kết luận Hội nghị đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh 04 nội dung trọng tâm để thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới: (1) Ban Tuyên giáo các cấp làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy đảng tiếp tục thực hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Tiếp tục tuyên truyền, thống nhất về nhận thức của các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở, tất cả cán bộ, đảng viên có trách nhiệm làm nhiệm vụ tuyên truyền miệng; kịp thời thông tin và định hướng tư tưởng cho Nhân dân ở nơi công tác và nơi cư trú, coi đó là một tiêu chuẩn để đánh giá phẩm chất chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên. (2) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh để xây dựng đội ngũ Báo cáo viên Tỉnh ủy tham gia báo cáo tại các Hội nghị Báo cáo viên. Khắc phục cơ bản tình trạng thiếu hụt hoặc chậm thông tin, bảo đảm tính định hướng, kịp thời, nhất là, khi xuất hiện các sự kiện, vấn đề có tính phức tạp, nhạy cảm thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội và tác động mạnh tới tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. (3) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền miệng từ tỉnh tới cơ sở theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, thông tin hai chiều; gắn công tác tuyên truyền miệng với làm tốt công tác dân vận... Kết hợp hài hòa các hình thức tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy theo hình thức trực tiếp, trực tuyến và theo chuyên đề... Tổ chức nắm bắt diễn biến tâm trạng, tư tưởng, dư luận xã hội qua nhiều kênh thông tin, kịp thời phản ánh và tham mưu các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn. (4) Xây dựng, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên các cấp theo hướng: Chọn những đồng chí có năng lực làm công tác tuyên truyền miệng, có thời gian để tham gia hoạt động báo cáo viên; ưu tiên các đồng chí công tác ở Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị cấp huyện... Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của các cấp trong tỉnh.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 18 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Lương Trọng Ân

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất