Thứ Bảy, 20/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 21/9/2021 16:47'(GMT+7)

Đồng Tháp: Chủ động thực hiện 2 giai đoạn tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Công dân Việt Nam ở nước ngoài được cách ly y tế tập trung tại Đồng Tháp.

Công dân Việt Nam ở nước ngoài được cách ly y tế tập trung tại Đồng Tháp.

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN TRONG THỜI GIAN QUA

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn, định hướng và cung cấp thông tin hàng ngày phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Tỉnh; kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước. Các cấp uỷ địa phương, đơn vị trong Tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh một cách thường xuyên với nhiều hình thức phù hợp, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các cấp uỷ, chính quyền từ Tỉnh đến cơ sở tập trung các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh; công tác lãnh đạo, điều hành, phối hợp xử lý các tình huống có nhiều chuyển biến tích cực. Các lực lượng tham gia phòng, chống dịch thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Đa số người dân ủng hộ, đồng thuận và thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Tỉnh còn phức tạp, số ca F0 giảm nhưng chưa ổn định; một số ngành, địa phương và một bộ phận người dân mệt mỏi nên chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh. Công tác thông tin, tuyên truyền có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa duy trì thường xuyên, nội dung chưa đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, cho nên một bộ phận người dân chưa hiểu đúng, đầy đủ về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để tự bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng; một số người dân còn đăng tải các thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch đưa thông tin xuyên tạc, xấu độc, gây tâm lý hoang mang trong xã hội.

HAI GIAI ĐOẠN TRỌNG TÂM, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC TUYÊN TRUYỀN

Để chủ động hơn trong công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, từ đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thực hiện các chủ trương, quan điểm, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Đảng, Chính phủ, của Tỉnh với quyết tâm kiềm chế, kiểm soát được dịch bệnh; nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng; từng bước khôi phục sản xuất - kinh doanh an toàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xác định 2 giai đoạn trọng tâm cần tập trung thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Một là, công tác thông tin, tuyên truyền trong giai đoạn giãn cách xã hội

Trong giai đoạn này, toàn hệ thống chính trị trên địa bàn Tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện tốt 5 nhiệm vụ:

Tuyên truyền thường xuyên, liên tục đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững những quan điểm, chủ trương của Đảng, Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân Tỉnh và địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, cộng đồng doanh nghiệp đồng thuận tham gia phòng, chống dịch, khôi phục sản xuất - kinh doanh đảm bảo an toàn.

Tuyên truyền nhấn mạnh tinh thần “mỗi xã, phường là một “pháo đài” mỗi người dân là một “chiến sĩ” trong phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tốt giãn cách xã hội và thông điệp “5K + vắc-xin” để sớm đẩy lùi dịch bệnh. Chú trọng tuyên truyền nâng cao kiến thức về cơ chế lây bệnh, các nguồn lây bệnh để người dân có ý thức phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng; tuyên truyền mục đích, yêu cầu của giãn cách xã hội, việc tầm soát, xét nghiệm, cách ly, điều trị, chốt kiểm soát... là để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng người dân; tuyên truyền để người dân cảm thông, chia sẻ và đồng thuận chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền để người dân an tâm, tin tưởng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhưng không được chủ quan, lơ là hoặc không quá hoang mang, lo lắng.

Thông tin, tuyên truyền các chính sách an sinh xã hội để người dân nắm rõ đối tượng được hỗ trợ; thông tin về địa chỉ, số điện thoại cần thiết để hỗ trợ người dân về hàng hoá thiết yếu, khám chữa bệnh, cấp cứu, điều kiện sản xuất - kinh doanh an toàn...

Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đóng góp nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, quỹ mua vắc-xin, Chương trình “sóng và máy tính cho em” để các em có điều kiện học trực tuyến…

Tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương gương “người tốt việc tốt”, các giá trị nhân văn tốt đẹp, tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, đồng lòng, trách nhiệm, nỗ lực trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tăng cường nắm tình hình, dư luận, tâm trạng trong Nhân dân để giải đáp, giải quyết kịp thời; phê phán những tổ chức, cá nhân có hành vi trục lợi, sai trái, đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội; đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, xấu độc, phản động của các thế lực thù địch.

Hai là, công tác thông tin, tuyên truyền trong giai đoạn “bình thường mới”

Khi chuyển sang giai đoạn “bình thường mới”, toàn hệ thống chính trị trên địa bàn Tỉnh cần tập trung thông tin, tuyên truyền 4 nhiệm vụ:

Tuyên truyền thường xuyên, liên tục chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân Tỉnh và của cấp uỷ, chính quyền cấp huyện về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong giai đoạn “bình thường mới”, “sống chung” với dịch bệnh Covid-19. Chủ động xây dựng kịch bản, phương án phòng, chống dịch bệnh phù hợp tình hình mới, tránh bị động, bất ngờ.

Tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chủ động, tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là thông điệp “5K + vắc-xin”, “5T” và ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Tuyên truyền để người dân không chủ quan khi dịch bệnh được kiểm soát, khi nới lỏng giãn cách, luôn đề cao cảnh giác; tăng cường hướng dẫn người dân các kỹ năng tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tạo thói quen “sống chung” với dịch bệnh an toàn; truyền cảm hứng, động lực để người dân có nhiều sáng tạo, khát vọng khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp, sản xuất - kinh doanh,... đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Tuyên truyền, vận động những người đã đi qua vùng dịch, người có nguy cơ lây nhiễm cao tự giác khai báo y tế, đến các cơ sở y tế khám, điều trị khi có các triệu chứng của bệnh; thực hiện các biện pháp cách ly khoa học, an toàn, tránh biểu hiện kỳ thị. Tuyên truyền sâu rộng lợi ích, ý nghĩa, tác dụng của việc tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh và đối tượng được tiêm vắc-xin (khi có vắc-xin).

Tuyên truyền cách làm hay, mô hình hiệu quả của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, hộ gia đình, cá nhân về sản xuất - kinh doanh an toàn để thực hiện mục tiêu: Kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 và thích ứng, khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Sau khi xác định cụ thể các giai đoạn và nội dung cần tập trung tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã xác định các hình thức và phương pháp tuyên truyền, đó là:

Tuyên truyền thông qua các cơ quan thông tin đại chúng (Báo Đồng Tháp và Trang Thông tin điện tử của Báo; Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã; Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và Trang thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị) phải thường xuyên thông tin, tuyên truyền các nội dung phù hợp từng giai đoạn: Giãn cách xã hội, bình thường mới. Tiếp tục phát huy những chương trình, chuyên mục tương tác trực tiếp với khán giả qua sóng truyền hình, phát thanh, hỏi - đáp trực tuyến những vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19... nhằm giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác đến người dân.

Tuyên truyền cổ động trực quan: Tuyên truyền bằng pa-nô, bảng điện tử, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, xe loa cổ động, văn hoá, văn nghệ,... đến tận địa bàn dân cư, vùng biên giới. Tập trung tuyên truyền tại các chợ truyền thống, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh để các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các bin pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là thông điệp 5K, 5T,...

Tuyên truyền trên internet, mạng xã hội: Đăng tải, chia s thông tin tích cực về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook, Fanpage...) của địa phương, đơn vị và cá nhân. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về dịch bệnh Covid-19 và biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên các Trang Thông tin điện tử, mạng xã hội... Đồng thời, tích cực đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch.

Tuyên truyền miệng thông tin cơ sở: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội; sinh hoạt chi bộ, chi hội, tổ hội, Tổ nhân dân tự quản, Hội quán... Đồng thời, tăng cường nắm tình hình dư luận, tâm trạng xã hội để định hướng, xử lý, không để bức xúc trở thành “điểm nóng”.

Trên cơ sở xác định các giai đoạn, hình thức và phương pháp tuyên truyền thì cần phải có sự phối hợp đồng bộ và quyết tâm của các địa phương, đơn vị trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tích cực trong việc tham mưu lãnh đạo Tỉnh gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các vấn đề người dân quan tâm, trong đó có công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kịp thời chỉ đạo, định hướng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan thông tin đại chúng nội dung thông tin, tuyên truyền; nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để định hướng, xử lý và đấu tranh phản bác hiệu quả các thông tin sai trái, thù địch liên quan đến tình hình dịch bệnh.

Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Tỉnh; bảo đảm thông tin thống nhất, xuyên suốt, minh bạch, rõ ràng, nhanh chóng; huy động sự tham gia của các lực lượng tuyên truyền, chú trọng kênh truyền thông hiện đại gắn với phát huy vai trò hệ thống thông tin cơ sở. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong thông tin báo chí, truyền thông; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đăng, phát thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo hệ thống bưu điện, các nhà mạng viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc an toàn, thông suốt phục vụ phòng, chống dịch bệnh. Khuyến khích các cơ quan báo chí, truyền thông sáng tạo những thông điệp, tin đồ hoạ để tăng hiệu quả tuyên truyền.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống ngành và các đơn vị trực thuộc xây dựng các hoạt động thông tin, cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể dục - thể thao... phù hợp tình hình nhằm tạo không khí lạc quan, tin tưởng trong Nhân dân và lan toả các thông điệp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng, rộng khắp.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh trong hệ thống mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, hội viên, tổ nhân dân tự quản, hội quán... về công tác phòng, chống dịch trong hệ thống tổ chức và mạng xã hội. Tăng cường tuyên truyền, vận động nguồn lực, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, thiện nguyện, hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho những trường hợp bị ảnh hưởng dịch bệnh; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, giữ vững niềm tin đối với Đảng, Nhà nước. Nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận, những khó khăn, vướng mắc của Nhân dân, đề xuất cấp uỷ, chính quyền những giải pháp tháo gỡ thiết thực, hiệu quả.

Ảnh minh hoạ: Trang cổ động của tác giả Hữu Duyên.

Ảnh minh hoạ: Trang cổ động của tác giả Hữu Duyên.

Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Tỉnh tăng cường quảng bá tiềm năng, hình ảnh tỉnh Đồng Tháp một cách rộng rãi, nhất là đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước; tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin và phổ biến các quy định để người dân có người thân ở nước ngoài không nhập cảnh trái phép. Phối hợp Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh đấu tranh, phản bác hiệu quả các quan điểm xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Các cơ quan báo, đài của Tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và các trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thông tin, tuyên truyền những nội dung trọng tâm theo từng giai đoạn về công tác phòng, chống dịch bệnh. Nắm diễn biến tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Tỉnh để đưa thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác. Tăng cường thông tin tích cực, phân tích, đánh giá, tạo sự yên tâm, tin tưởng trong Nhân dân; hạn chế tối đa các thông tin gây hoang mang, lo lắng trong Nhân dân.

Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ căn cứ nội dung hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo có liên quan chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền phù hợp diễn biến tình hình, yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh của địa phương, đơn vị. Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội để dự báo tình hình, xây dựng phương án, kịch bản thông tin, tuyên truyền linh hoạt, phù hợp. Tham mưu Ban Chỉ đạo 35 cùng cấp tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác kịp thời, hiệu quả với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Xác định công tác tuyên truyền phải đi trước mở đường, thông tin phải đến được với Nhân dân, do đó, song song với công tác phòng, chống dịch bệnh thì công tác thông tin, tuyên truyền được các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn Tỉnh đặc biệt quan tâm và đã đem lại nhiều kết quả thiết thực. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đồng Tháp quyết tâm thực hiện có hiệu quả 4 mục tiêu: Kiểm soát được dịch Covid-19; Thích ứng, khôi phục hoạt động sản xuất; Giảm tối đa số ca tử vong; Thực hiện nghiêm các quy định, nguyên tắc phòng, chống dịch, phối hợp hiệu quả, xử lý nhanh, đủ, đúng các quy trình, kiên quyết không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Minh Phú

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất