Thứ Sáu, 19/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 8/6/2023 14:46'(GMT+7)

Đồng Tháp: Nhiều đổi mới trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy.

NHIỀU ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong thời gian qua, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức ở Đồng Tháp được quan tâm chỉ đạo và có nhiều đổi mới.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương được Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt các phương thức tổ chức, đảm bảo việc học tập Nghị quyết được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả.

Tỷ lệ học tập nghị quyết đạt khá cao (đối với Nghị quyết Đại hội XIII: có tỷ lệ 97,55% đảng viên và 26.472 lượt quần chúng tham gia học tập; Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh: có tỷ lệ 98,29% đảng viên và 13.114 lượt quần chúng tham dự; Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII: có tỷ lệ 98,53% đảng viên và 13.629 quần chúng; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII: có 99,02% đảng viên và 6.418 quần chúng).

Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thường xuyên, kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với yêu cầu thực tế của địa phương. Để cụ thể hóa thêm các chương trình hành động trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ban hành 06 Nghị quyết và 10 Kết luận chuyên đề lãnh đạo tổ chức thực hiện.

Về công tác triển khai Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngay sau khi có Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 03/12/2021 tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Kết luận và Quy định nêu trên với 947 cuộc, trong đó có 56.635 đảng viên, đạt tỷ lệ 98,64% và 18.642 quần chúng tham dự.

Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 14/4/2022 thực hiện Kết luận số 21-KL/TW với các nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Đ

Đồng chí Lê Thị Kim Loan, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp báo cáo tại buổi làm việc.

Về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, qua 2 năm triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp uỷ đã ban hành 1.128 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành các văn bản quan trọng thực hiện giai đoạn 05 năm và hàng năm; chỉ đạo xây dựng 04 Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực hiện theo từng năm từ năm 2022 đến năm 2025. Riêng Chuyên đề năm 2023, sau học tập, các cấp uỷ, tổ chức đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thảo luận, có 2.195 lượt ý kiến. Đến nay, có 98,42% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương, trong đó có 97,6% thực hiện tốt qua nhận xét, đánh giá hàng tháng và cuối năm.

Toàn tỉnh duy trì hơn 1.300 mô hình hay, cách làm hiệu quả, 88.557 sản phẩm truyền thông tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt'” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nổi bật là các mô hình: “Nghĩa tình Quân - Dân vùng biên” của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh; “'Ngôi nhà thanh niên chuyển đổi số” của huyện Hồng Ngự; “Kết nối yêu thương - Người có giúp người khó” của thành phố Hồng Ngự; ''Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác'' của thành phố Sa Đéc; Chuyên mục “Tiếng nói Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội gắn với học Bác mỗi ngày” của huyện Cao Lãnh; “Liên kết sản xuất phát triển kinh tế, xã hội hoá cầu, đường nông thôn” của huyện Lai Vung; “Mảnh ghép yêu thương” của huyện Châu Thành; “Trạm dừng chân nghĩa tình” của Đảng uỷ Công an Tỉnh… Tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí tại Tỉnh về chủ đề ''Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' đợt 1 (giai đoạn 2021 - 2022), có 283 tác phẩm dự thi, trong đó, 127 tác phẩm đạt giải cấp tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII được các cấp uỷ, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc, khoa học, bài bản; có 1.954 cuộc với 1.351 tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên được kiểm tra, giám sát.

Công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực: tuyên truyền, báo chí xuất bản, thông tin, dư luận xã hội và hoạt động báo cáo viên, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35… với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điểm mới, nổi bật.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn; bám sát thực tiễn, kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh ở địa phương.

Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh, cấp huyện. Tổ chức đợt học tập kinh nghiệm về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tại một số tỉnh. Xây dựng và duy trì tốt các fanpage thông tin tuyên truyền (Fanpage “Người Đồng Tháp” và “Đồng Sen Đất Tháp”, Youtube “Đồng Sen Đất Tháp” và Website nguoidongthap.com; trang và nhóm ĐẤT SEN HỒNG, Fanpage “Biên cương đất Sen Hồng”) do địa phương, đơn vị tạo lập, quản trị. Định hướng, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai công tác đấu tranh, phản bác; đẩy mạnh thông tin tích cực, quản lý, theo dõi, xử lý các đối tượng vi phạm trên internet, mạng xã hội… 

Cấp uỷ, chính quyền thực hiện nghiêm các chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc bí thư, phó bí thư, uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, đảng viên và nhân dân (quy chế 02 lần/năm). Duy trì các mô hình: Chính quyền đối thoại với nhân dân qua sóng phát thanh; Cán bộ, công chức cấp xã gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với nhân dân khóm, ấp đã góp phần tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi tại buổi làm việc.

Về công tác giáo dục lý luận chính trị, Ban tuyên giáo và Trung tâm chính trị cấp huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức mở lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch, thông tin thời sự được 123 lớp với 11.773 lượt học viên tham dự. Triển khai biên soạn và cung cấp Tài liệu tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống và cách mạng (quý I, quý II năm 2023).

Về công tác lãnh đạo, định hướng, quản lý các hoạt động báo chí – xuất bản được tăng cường. Hội nghị giao ban báo chí được duy trì hàng tháng. Cấp uỷ đảng, chính quyền trong Tỉnh thực hiện tốt quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Định kỳ, một năm 2 lần, lãnh đạo Tỉnh họp mặt các cơ quan báo chí trong và ngoài Tỉnh. Đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã ký kết hợp tác với 18 cơ quan báo chí.

Về kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW: Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư, ban hành Kế hoạch phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Hội đồng nhân dân Tỉnh, Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh và Toà án nhân dân Tỉnh trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 - 2025, góp phần giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn tỉnh.

TIẾP TỤC BÁM SÁT NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Thủy đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tuyên giáo nói riêng.

Đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là việc chỉ đạo, đôn đốc tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nghị quyết đại hội; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng những địa phương, đơn vị làm tốt, hiệu quả; nhắc nhở, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, chưa nghiêm túc; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đẩy mạnh việc thực hiện từ nay cho đến cuối nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Ban Tuyên giáo tham mưu cho Tỉnh ủy Đồng Tháp sớm tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII. Tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII theo Hướng dẫn số 104-HD/BTGTW, ngày 25/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chuẩn bị tổ chức tốt Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó có lĩnh vực của Tuyên giáo, nhất là đánh giá những đóng góp của công tác Tuyên giáo trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên và quy định về những điều đảng viên không được làm bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị.

Tỉnh ủy Đồng Tháp cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống và kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường XHCN, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng. Chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên của tỉnh tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hằng ngày. Xác định rõ các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW còn chung chung để có hướng dẫn cụ thể, trong đó, tập trung xác định nội dung trọng tâm, đột phá, những việc cần khắc phục, sửa chữa sát với thực tiễn, tình hình.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tập trung củng cố, xây dựng lực lượng; trong đó xác định rõ lực lượng nào là nòng cốt, lực lượng nào chuyên trách; tạo thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên không gian mạng. Huy động các nguồn lực để đầu tư trang thiết bị hiện đại và liên tục đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả tác chiến. Đẩy mạnh việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trong vùng đồng bào tôn giáo, vùng dân tộc, vùng biên cương; kịp thời tham mưu cấp ủy xử lý, giải quyết thỏa đáng những vấn đề phát sinh. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Tăng cường tuyên truyền, chuyển tải đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng, phát triển văn hóa từ tỉnh đến cơ sở theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc và quan điểm, đường lối văn hóa nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển văn hóa. Tập trung bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn; chăm lo, đáp ứng các nhu cầu văn hóa của nhân dân; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở; ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động phản văn hóa, các sản phẩm độc hại, các hủ tục, tệ nạn ra khỏi cộng đồng. Triển khai thực hiện cụ thể nội dung, tiêu chí hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc Quy định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng (bám sát Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW, ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương), xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp nhất là người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 100-QĐ/TW, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản, đặc biệt đối với công tác cán bộ; tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo chí, xuất bản. Tích cực triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025. Quan tâm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.  

Chú trọng nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ những người làm báo; rà soát, kiểm tra việc thực hiện định hướng tư tưởng chính trị, việc thực hiện tôn chỉ, mục đích, hoạt động tác nghiệp của cơ quan báo chí theo tinh thần tạo điều kiện để báo chí phát triển, nhưng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Chỉ đạo, định hướng báo chí tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy vai trò của báo chí trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Triển khai đồng bộ công tác thông tin đối ngoại, phân giới cắm mốc. Tích cực tham gia tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế để góp phần thúc đẩy du lịch tỉnh nhà. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Đổi mới công tác khoa giáo, quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng về lĩnh vực khoa giáo được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Gắn công tác khoa giáo với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội. Quan tâm chỉ đạo triển khai tốt các đề án, chương trình, kế hoạch giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử của đất nước và địa phương, kết hợp với nghiên cứu, xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội dành cho giới trẻ.

Chú trọng thực hiện thiết thực, có hiệu quả Quy định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Song song với đó, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị Tỉnh ủy quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của ngành trong tình hình hiện nay. Có cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho ban tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Chú trọng tổng kết thực tiễn, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo các cấp cần bám sát 04 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tuyên giáo trong năm 2023 để chủ động tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Trong đó, đề nghị Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo tiến hành tổng kết công tác tham mưu của tuyên giáo tỉnh thời gian qua, góp phần xây dựng tổng kết 40 năm công tác tham mưu của ngành Tuyên giáo để đóng góp, tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Về những đề xuất, kiến nghị của tỉnh tại buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị các vụ, đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Ban các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc./.

Thu Hằng

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất