Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 2/8/2019 9:10'(GMT+7)

Đồng Tháp: Quán triệt nội dung Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Đại diện lãnh đạo ngành tuyên giáo các cấp, các sở, ngành trong toàn tỉnh tham dự hội nghị. 

Ông Nguyễn Văn Biết - Phó ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Tháp đã trình bày những nội dung của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với 4 nội dung lớn: Quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm; Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Trong công tác công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X của tỉnh, các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo gợi ý kiểm điểm sâu nhiều tập thể và cá nhân. Sau kiểm điểm, nội bộ đoàn kết, thống nhất, hướng về mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện đúng theo quy định, bố trí một số chức danh không phải là người ở địa phương. Đến nay, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã phê duyệt nguồn nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Công tác sắp xếp bộ máy tổ chức, giảm đầu mối trung gian từ 137 Ban Chỉ đạo xuống còn 48 Ban Chỉ đạo. Trong công tác  đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đã phát hiện và khởi tố 15 vụ với 24 bị can, với số tiền 7,4 tỷ đồng. 

Phó Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng cần nắm vững, nắm sâu Cương lĩnh, từ đó truyền đạt đến đảng viên, đến toàn nhân dân để nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện./.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất