Thứ Ba, 23/7/2024
Xã hội
Thứ Tư, 28/8/2019 14:37'(GMT+7)

Hà Tĩnh: Công tác tuyên truyền góp phần vào kết quả xây dựng nông thôn mới ở Lộc Hà

Hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ, trong đó nổi bật là xây mới, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho các nhà văn hóa thôn.

Hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ, trong đó nổi bật là xây mới, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho các nhà văn hóa thôn.

Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lộc Hà đã tích cực tham gia, huy động mọi nguồn lực để thực hiện những “đầu việc” cụ thể trong triển khai các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới (NTM).

Xác định tuyên truyền hiệu quả là khởi đầu của thành công, cấp ủy và chính quyền huyện đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Huyện đã tích cực tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, qua nhiều phương tiện về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với Chương trình gắn với những cuộc vận động, phong trào thi đua của huyện và từng địa phương cơ sở.

Sức lan tỏa từ công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thúc đẩy và khích lệ ý thức và tinh thần tự giác của mỗi tổ chức, địa phương, cụm dân cư trên địa bàn trong quá trình thực hiện Chương trình.

Theo đó, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân đã tự nguyện tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công, hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất để xây dựng các công trình.

Tổng kinh phí đã huy động được từ năm 2010 đến nay là 2.419 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước trực tiếp là 433 tỷ đồng; vốn lồng ghép: 534 tỷ đồng; vốn tín dụng: 841 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp: 235 tỷ đồng; cộng đồng dân cư: 376 tỷ đồng.

Nhận thức rõ công tác quy hoạch xây dựng NTM đóng vai trò then chốt, tạo nền móng để thực hiện các tiêu chí còn lại, huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương tích cực rà soát, bổ sung quy hoạch, nhờ đó công tác quy hoạch trên toàn huyện đã hoàn thành khá sớm, phù hợp với yêu cầu thực tế.

Kết cấu hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, chợ nông thôn, nhà văn hóa được quan tâm đầu tư, đạt chất lượng cao. Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” ngay từ khi triển khai đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của cán bộ và nhân dân trong huyện.

Công tác tổ chức, triển khai được thực hiện đồng bộ, rộng khắp với nhiều nội dung phù hợp, sát với thực tế, góp phần tạo sự chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đến nay, bộ mặt NTM trên địa bàn huyện đã khởi sắc rõ rệt trên hầu hết các lĩnh vực. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và phát triển; 100% thôn, xóm, khu dân cư đã xây dựng được và thực hiện tốt hương ước, quy ước phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; 13/13 xã đạt "Xã đạt chuẩn văn hóa NTM"; 88/92 thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hóa; hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ, trong đó nổi bật là xây mới, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho các nhà văn hóa thôn.

Ý thức bảo vệ môi trường có chuyển biến tích cực. Người dân đã hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, đã trở thành nề nếp, vào thứ bảy và chủ nhật tuần đầu tiên hằng tháng, nhân dân trong huyện lại ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng hoa hai bên lề đường...

Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội của 13/13 xã luôn được giữ vững ổn định. Đến nay 100% xã trong huyện đều đạt tiêu chí đảm bảo quốc phòng và an ninh...

Một trong những tuyến đường "Nông thôn mới" ở Lộc Hà.

Một trong những nguyên nhân tạo nên kết quả quan trọng trong quá trình thực hiện Chương trình là: các cấp ngành, địa phương, đơn vị đã tổ chức và thực hiện thành công các phong trào thi đua, cụ thể hóa các phong trào đó bằng những chương trình, kế hoạch, việc làm phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương. Trong đó phải kể đến những cuộc vận động hướng vào mục tiêu xây dựng NTM một cách thiết thực, hiệu quả như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tranh tre, dột nát”, “Nông dân giúp đỡ nhau làm kinh tế, sản xuất giỏi”, “ Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”, “Hội người cao tuổi xây dựng nếp sống văn minh”, “Tuổi trẻ Lộc Hà chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thắp sáng làng quê”… Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, hiến đất làm các công trình công cộng; đóng góp công sức lao động. Nhiều địa phương đã phát huy tốt nội lực của dân trong việc hiến đất mở rộng đường giao thông như xã Thạch Bằng, Thạch Châu, Hồng Lộc, Tân Lộc… Các phong trào thi đua cũng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các doanh nghiệp và tổ chức trên đia bàn huyện, đặc biệt là con em xa quê. Đã có 56 lượt tập thể và 152 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng NTM được huyện khen thưởng; 10 tập thể, 22 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Mặc dù còn có những hạn chế, bất cập và khó khăn, trong đó có những tiêu chí đạt được chưa thực sự mang tính bền vững; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn thờ ơ với Chương trình; việc thanh quyết toán tài chính ở một số địa phương chưa dứt khoát, thiếu rõ ràng... nhưng nhìn chung, trong 10 năm triển khai, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM ở Lộc Hà đã tạo nên những bước đột phá về kinh tế - xã hội, làm “thay da đổi thịt” diện mạo làng quê...

Với 8/13 xã trong huyện đã đạt chuẩn NTM, quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lộc Hà đến hết năm 2019 số xã đạt chuẩn NTM sẽ là 13/13, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM trong năm 2020 theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, trong thời gian tới, một số giải pháp cơ bản được Lộc Hà xác định tập trung làm tốt hơn nữa là:

Một là, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM, nhất là vai trò của người đứng đầu.

Hai là, xác định xây dựng NTM là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần thực hiện kiên trì, kiên nhẫn, thường xuyên và liên tục.

Ba là, tiếp tục phát động và triển khai sâu rộng, thiết thực các phong trào thi đua gắn với mục tiêu xây dựng NTM; công khai các khoản đóng góp, không được huy động quá sức dân.

Bốn là, chú trọng phát huy sức sáng tạo, củng cố sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức xã hội, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động và chung tay cùng nhân dân xây dựng NTM; tiếp tục tăng cường và đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình.

Năm là, quan tâm thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM một cách hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa bàn.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng NTM; tiếp tục phát huy vai trò phản biện, giám sát của cộng đồng dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội./.

Bài, ảnh: Phạm Công Hà
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Hà
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất