Thứ Sáu, 21/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Hai, 27/5/2024 11:26'(GMT+7)

Hà Tĩnh: Học và làm theo Bác được gắn với từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 1 tập thể, 1 cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 1 tập thể, 1 cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác năm 2023.

HỌC VÀ LÀM THEO BÁC LÀ NỘI DUNG QUAN TRỌNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Thiết thực triển khai Kết luận số 01-KL/TW, cấp ủy các cấp ở Hà Tĩnh đã triển khai nghiêm túc kế hoạch thực hiện Kết luận, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế - xã hội; tập trung vào các nội dung khắc phục hạn chế, khó khăn, bức xúc nổi cộm, phát huy ý chí tự lực, tự cường để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao hiệu quả công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo quyết liệt trong đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Chú trọng giải quyết những vấn đề liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, vệ sinh môi trường, thực hiện chế độ chính sách, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước… được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; kinh tế phục hồi và tăng trưởng; văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được củng cố, thúc đẩy hợp tác đối ngoại, ổn định chính trị; thu ngân sách đạt khá, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Giai đoạn 2021 - 2023 tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 5,65%. Tốc độ tăng thu ngân sách đạt 7,2%; tổng thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2023 đạt 53.906 tỷ đồng. Hệ thống chính sách được xây dựng và triển khai khá toàn diện. Tăng trưởng nửa nhiệm kỳ đạt 7,82%, đứng thứ 13 cả nước, thứ 4 trong 14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ; thu ngân sách đạt trên 5 ngàn tỷ đồng, bằng 33% dự toán. Kinh tế - xã hội Quý I/2024 có nhiều điểm sáng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt; đến nay toàn tỉnh có 181/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 60 xã đạt chuẩn nâng cao, 15 xã đạt chuẩn kiểu mẫu; 9/13 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh, các địa phương đã thực hiện hiệu quả phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh, hậu Covid-19... Công tác an sinh xã hội được tỉnh đặc biệt quan tâm triển khai kịp thời, tạo niềm tin lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền. Từ cuối năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã huy động xã hội hóa xây dựng 105 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ, hàng chục điểm trường vượt lũ, nhà ở công vụ cho giáo viên, hàng trăm phòng học vi tính, gần 8.000 nhà ở kiên cố cho người dân. Thành lập Quỹ hỗ trợ 318 em học sinh gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đi học đại học. Làm tốt công tác huy động nguồn lực, chăm sóc, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, bệnh nhân đang điều trị ở các bệnh viện. Chất lượng giáo dục của tỉnh luôn thuộc nhóm dẫn đầu toàn quốc, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022 - 2023 Hà Tĩnh có 69/84 học sinh dự thi đoạt giải (chiếm tỷ lệ 82,14%); năm học 2023 - 2024, giành được 76 giải/100 thí sinh dự thi (chiếm tỷ lệ 76%, tăng 07 giải so với năm học 2022 - 2023).

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Toàn tỉnh có 1.800 di tích, trong đó có 666 di tích được xếp hạng; có 2 danh nhân là Đại thi hào Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và 5 di sản văn hóa được UNESCO vinh danh.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý ngày càng thực chất. Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã cử 1.461 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng các loại hình ở Trung ương và ở tỉnh; bồi dưỡng ngắn hạn cho hơn 43 ngàn lượt cán bộ. Thực hiện quy trình luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 2.361 lượt cán bộ, trong đó cấp tỉnh 156 lượt, cấp huyện 2.205 lượt. Quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Công tác dân vận có nhiều đổi mới. Mặt trận và các đoàn thể hoạt động hiệu quả hơn, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phát huy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; nội bộ đoàn kết, thống nhất, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố và tăng cường.

 Trong quá trình thực hiện “việc học tập và làm theo Bác” đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, điển hình như: Các mô hình “Mẹ đỡ đầu giúp đỡ trẻ em mồ côi”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Mô hình phụ nữ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi cha mẹ vì Covid”; “Suất cơm miễn phí”; Cán bộ lãnh đạo chủ chốt nêu cao tính gương mẫu, đi đầu để đảng viên và quần chúng học tập, noi theo; “Câu lạc bộ ngân hàng máu sống”;“Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”; Câu lạc bộ Phụ nữ Công an Hà Tĩnh với pháp luật”; Ngày thứ 7 vì nhân dân phục vụ; Địa bàn cơ sở là nhà, quần chúng nhân dân nơi công tác là bạn;Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, tự sáng tạo”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Dạy tốt, học tốt”...

Các cuộc vận động được thực hiện tốt là: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ủng hộ quỹ vì người nghèo”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…Các phong trào “Bác sỹ tình nguyện đi chống dịch”, “Tiếp bước em vào giảng đường đại học”; “Bát cháo tình quân - dân”; “Xây dựng thế trận lòng dân”; “Bộ đội Biên phòng chung tay xây dựng nông thôn mới”...; “Chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt”; “Camera an ninh”, “Zalo kết nối bình yên”; các mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy”, “điểm chữa cháy công cộng”, “nhà tôi có bình chữa cháy”…

 

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG TRONG HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo Bác hằng năm gắn với 3 nội dung đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy đã chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân, chú trọng trách nhiệm nêu gương gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng. Trên cơ sở chức trách nhiệm vụ được giao, từng cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện hằng năm, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình và phương hướng phấn đấu, làm theo trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo…, đồng thời chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ.

Viêc xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện” và gắn với thực hiện Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Tiếp tục phân công các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh phụ trách các địa bàn cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ tỉnh đến cơ sở được nâng lên. Cán bộ, đảng viên, ý thức hơn về trách nhiệm nêu gương của mình và nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; ứng xử hòa nhã, lịch sự hơn khi tiếp xúc với nhân dân, chấp hành quy chế cơ quan, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn được thời gian giải quyết thủ tục cho nhân dân; bảo quản và tiết kiệm trong sử dụng tài sản công. Đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp luôn nhận thức rõ trách nhiệm của người đứng đầu và tự giác xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thái độ, tác phong công tác; thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, minh bạch, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ.

Nhiều cơ quan, đơn vị đã thiết lập đường dây nóng, cung cấp số điện thoại của lãnh đạo, cán bộ để lắng nghe, giải quyết kịp thời thông tin phản ánh của người dân. Tổ chức thực hiện tiếp dân theo hình thức “3 trong 1” - Bí thư cấp ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND cùng chủ trì một phiên, công tác tiếp dân tiếp tục có nhiều đổi mới; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được tập trung giải quyết. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh tổ chức 1.356 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân, trong đó cấp tỉnh: 09 cuộc, cấp huyện: 163 cuộc, cấp xã: 1.184 cuộc; tiếp nhận được 15.867 ý kiến đề xuất, kiến nghị của Nhân dân, tập trung trên nhiều lĩnh vực: các cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường, chế độ chính sách… cơ bản các kiến nghị, đề xuất đã được các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo giải quyết đúng thẩm quyền, thời gian quy định.

Từ những việc làm thiết thực, hiệu quả trong học và làm theo Bác, trong 3 năm, toàn tỉnh Hà Tĩnh vinh danh 3.845 gương điển hình tiến tiến (1180 tập thể, 2.665 cá nhân). Trong đó, cấp tỉnh tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW năm 2024, đã biểu dương, vinh danh 42 gương điển hình tiên tiến (21 tập thể, 21 cá nhân); cấp huyện biểu dương, vinh danh 538 gương điển hình tiên tiến (211 tập thể, 327 cá nhân); cấp cơ sở biểu dương, vinh danh 3.265 gương điển hình tiên tiến (948 tập thể, 2.317 cá nhân). Các tập thể, cá nhân dù thực hiện nhiệm vụ khác nhau nhưng đều là tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác. 

 

LỰA CHỌN NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ GẮN VỚI TIẾP TỤC SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ

Từ những kết quả tích cực trong việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua, Tỉnh ủy Hà Tĩnh rút ra một số bài học kinh nghiệm bước đầu như sau:

Thứ nhất, cần phải tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng các cấp về phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến nhất là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, là nhân tố quyết định thành công của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Thứ hai, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn và Chuyên đề toàn khóa của Trung ương, Chuyên đề của tỉnh hng năm để xây dựng kế hoạch thực hiện và nhiệm vụ cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, khuyến khích các cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực, tạo tính lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội để mọi người học tập và noi theo.

Thứ tư, cần phải phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trước hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp, các ngành tích cực thực hiện Kết luận 01-KL/TW. Kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập và việc làm theo, giữa tổ chức nghiên cứu, quán triệt nâng cao nhận thức với hướng dẫn, động viên, tạo điều kiện để mọi người tích cực, tự giác học tập và làm theo Bác.

Thứ năm, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW, gắn với việc thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện các kết luận của sau kiểm tra, giám sát. Chú trọng việc tổ chức sơ kết, tổng kết gắn với biểu dương, vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao bằng khen cho 21 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao bằng khen cho 21 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2024.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Song song với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2024 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt Kế hoạch số 224-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quy định số 890-QĐi/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp bằng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 12-KL/TW, ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2024 và nhiệm vụ đột phá gắn với Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, Văn bản số 1567-CV/TU, ngày 16/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hng năm, trong đó xác định việc làm cụ thể, đăng ký với cấp ủy để giám sát việc thực hiện. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tập trung chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở lựa chọn và thực hiện xây dựng mô hình tiêu biểu của cấp mình đảm bảo phù hợp với thực tế, phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, có khả năng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực; đấu tranh mạnh mẽ với các biểu hiện lệch lạc và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; lấy kết quả thực hiện làm theo của tập thể, cá nhân làm căn cứ đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

Bảo Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất