Thứ Hai, 15/4/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Năm, 14/3/2024 17:2'(GMT+7)

Hải Dương: Hội nghị tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và công tác xây dựng Đảng 5 năm

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Báo Hải Dương)

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Báo Hải Dương)

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương ra soát, bổ sung, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu để báo cáo, đề xuất với Trung ương để sửa đổi một số điều cho phù hợp với thực tiễn. Để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu sớm thành lập các tiểu ban ngay trong tháng 3/2024

Để Đại hội Đảng bộ tỉnh thành công và lựa chọn được những người xứng đáng vào Ban Chấp hành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị làm thật tốt công tác nhân sự; lựa chọn được những cán bộ có trách nhiệm, có đạo đức; cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; quan tâm sắp xếp, bố trí cán bộ đoàn sau khi hết tuổi đoàn; quan tâm đến công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh và trong học sinh, sinh viên.

“Trước mắt, Hải Dương cần tập trung đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gắn với sắp xếp cán bộ”, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh cũng lưu ý việc nâng cao chất lượng đảng viên cần đi vào thực chất; cần loại bỏ ngay khỏi bộ máy những cán bộ thiếu đạo đức, thiếu trách nhiệm ngay từ cơ sở; nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh cần xác định rõ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tiễn nhất sau khi Hải Dương đã được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch và dân số là trên 2 triệu người…

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương, đến tháng 01/2024, Đảng bộ tỉnh Hải Dương có 15 Đảng bộ cấp trên cơ sở; có 640 tổ chức cơ sở Đảng. Tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh là 108.668 đảng viên.

Đối với Điều lệ Đảng, Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị Trung ương cần sửa đổi một số điều như: Cách tính tuổi đảng viên; điều chỉnh, bổ sung một số quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ nêu gương của đảng viên vào Điều lệ Đảng; quy định cụ thể thời gian dự bị đối với đảng viên dự bị bị kỷ luật.

Tỉnh đề nghị xem xét về tuổi kết nạp Đảng để có thể phát triển đảng trong học sinh; nghiên cứu xem xét, sửa đổi Điều lệ Đảng quy định về thời gian Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở 5 năm một lần; chỉ định cấp ủy tại những tổ chức Đảng được thành lập mới, chia tách, sáp nhập; điều chỉnh quy định việc thành lập chi bộ.

Với công tác thi đua, khen thưởng, Hải Dương đề xuất quy định thống nhất tên gọi các mức xếp loại như Quy định số 124- QĐ/TW của Bộ Chính trị để đồng nhất các mức xếp loại của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; nâng tỷ lệ khen thưởng tổ chức Đảng; tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên…

Thông tin tại Hội nghị nêu rõ, thời gian qua, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở nhận thức đầy đủ vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng, chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt; quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có trọng tâm, trọng điểm, đạt được những kết quả nổi bật.

Chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở đã có những chuyển biến tích cực, nhất là ở chi bộ; đội ngũ cán bộ cơ sở được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức cơ sở Đảng ngày càng khẳng định rõ hơn vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo, đưa chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền; tổ chức thực hiện nghiêm túc bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, hiệu quả. Qua đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có chất lượng, đúng quy định. Báo cáo chính trị được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cấp ủy khóa mới ở các cấp được chuẩn bị chu đáo, tiến hành, nghiêm túc, chặt chẽ, cẩn trọng theo đúng quy trình 5 bước đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch…/.

MẠNH TÚ (TTXVN)
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất