Thứ Ba, 23/7/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Tư, 24/3/2021 10:31'(GMT+7)

Hậu Giang nâng cao nhận thức và hành động thực hiện Chỉ thị 05

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

NHỮNG CHUYỂN BIẾN RÕ NÉT

Với phương châm “Học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể”, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Hậu Giang đã lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

Sự chuyển biến rõ nét nhất là các cấp ủy trong tỉnh đã đưa nội dung học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ; gắn kết chặt chẽ hơn giữa học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, tập trung cho công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh để khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên trong tỉnh, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành đã nâng cao vai trò gương mẫu và tinh thần trách nhiệm đối với chức trách, nhiệm vụ được giao; có ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; trách nhiệm nói đi đôi với làm trong thực thi nhiệm vụ; thái độ ứng xử, phong cách giao tiếp với nhân; ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân… Lề lối, tác phong, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được chấn chỉnh; góp phần thực hiện tốt Điều lệ, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020, gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các kế hoạch, chương trình, dự án của tỉnh và những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình.

Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Hậu Giang tổ chức thành công đã góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần của xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua.

CHÚ TRỌNG NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH TỐT, CÁCH LÀM HAY

Quá trình chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện các mô hình hiệu quả, cách làm phong phú trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, để tạo sức lan tỏa trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Hiện nay, toàn tỉnh có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa trong việc học tập và làm theo Bác. Trong đó, nổi bật là việc Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân”. Mục đích của cách làm này là nhằm đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, của người đứng đầu thông qua việc “Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân” từ cấp tỉnh đến cơ sở ít nhất 2 lần/năm, để lắng nghe và giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân. Đó là những vấn đề, vụ việc thuộc các lĩnh vực như: về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phong cách giao tiếp, ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư trong thực hiện các thủ tục hành chính, bồi hoàn giải phóng mặt bằng; hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính, về vốn, rút ngắn thời gian nộp thuế; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, ứng phó với tình hình hạn mặn; bảo vệ môi trường, sinh thái; những bức xúc thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ chính sách đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số; cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; an ninh trật tự, an toàn giao thông… Qua tiếp xúc, đối thoại, đã giải quyết kịp thời, thoả đáng những bức xúc chính đáng của nhân dân, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Hậu Giang còn chú trọng việc phát động thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm. Với cách làm này, hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát động thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với 8/8 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và 4/4 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng thời, chỉ đạo 8/8 huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát động thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6) hằng năm” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị theo những chủ đề và tiêu chí cụ thể. Trên cơ sở đó, phong trào thi đua học tập và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân phát triển rộng khắp ở địa phương.

Rất nhiều mô hình học tập và làm theo Bác được các cấp, các ngành ở Hậu Giang xây dựng và thực hiện. Tiêu biểu là những mô hình: “Ngày thứ sáu nghe dân nói” ở huyện Châu Thành; mô hình “3 xin” (xin hỏi, xin lỗi, xin cảm ơn)thị xã Long Mỹ; “Chiếc ghế vinh dự” ở thành phố Vị Thanh; “Đảng viên giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, công tác tốt” ở huyện Châu Thành A; mô hình “Đảng viên phụ trách hộ ở huyện Vị Thuỷ; “Tôn giáo với công tác môi trường và giảm nghèo bền vững” ở huyện Phụng Hiệp; Tổ đoàn kết 3 dân tộc Kinh –Khmer – Hoa giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” huyện Long Mỹ; “Ba trong một” ở thành phố Ngã Bảy; Sổ tay đảng viên đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và sinh hoạt của đảng viên (giai đoạn 2016 - 2021)” của Đảng ủy Quân sự tỉnh; cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ” ở Đảng ủy Công an tỉnh; “Tiết kiệm theo gương Bác xây dựng mái ấm tình thương” của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; “Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên” của Hội Nông dân tỉnh, “Chương trình giờ thứ 9 với chủ đề: Vui khỏe để lao động sản xuất” của Liên đoàn Lao động tỉnh, “Sổ nhật ký làm theo Bác” của Tỉnh Đoàn...

Qua hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, toàn tỉnh có 3.037 tấm gương được tuyên dương, khen thưởng (có 493 tập thể, 2.544 cá nhân). Trong đó, Thủ tướng Chính phủ tặng 3 Bằng khen, UBND tỉnh tặng 190 Bằng khen, cấp huyện và tương đương tặng 2.844 Giấy khen.

Nhờ thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, năm 2016, tỉnh Hậu Giang có 8/18 chỉ tiêu vượt, 10/18 chỉ tiêu đạt so nghị quyết; năm 2017 có 9/19 chỉ tiêu vượt, 9/19 chỉ tiêu đạt so nghị quyết; năm 2018 có 12/18 chỉ tiêu vượt, 5/18 chỉ tiêu đạt so nghị quyết; năm 2019 có 17/18 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết; 6 tháng đầu năm 2020 có 16/19 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch.

Đảng bộ, nhân dân Hậu Giang quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
            đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: TH)

Đảng bộ, nhân dân Hậu Giang quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: TH)

GẮN TUYÊN TRUYỀN VỚI KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẶT CHẼ

Từ những bài học thực tiễn, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, tỉnh Hậu Giang đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, phải quán triệt và chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương, nhằm thống nhất về nhận thức và phương châm hành động. Sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương là nhân tố quan trọng hàng đầu để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả. Vai trò của các cấp ủy, bí thư cấp ủy và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị có tính quyết định, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, giải pháp đồng bộ, kiên trì; cùng với vai trò gương mẫu đi đầu, tự giác nêu gương trong từng việc làm cụ thể, trong công tác và trong cuộc sống để thực hành làm theo Bác, cho cấp dưới, đảng viên và nhân dân học tập làm theo.

Hai là, các cấp ủy cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật đảng và công tác phát động thi đua, khen thưởng, tổ chức sơ kết, tổng kết. Trong đó, đặc biệt coi trọng tuyên truyền, giáo dục về gương người tốt, việc tốt, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; tuyên dương, khen thưởng kịp thời những tấm gương tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một buổi “Ngày thứ sáu nghe dân nói” tại ấp Long Lợi, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành (Hậu Giang) -Vũ Hàn/daidoanket.vn

Một buổi “Ngày thứ sáu nghe dân nói” tại ấp Long Lợi, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành (Hậu Giang) -Vũ Hàn/daidoanket.vn

Thực tiễn cho thấy, nơi nào cấp ủy duy trì tốt chế độ kiểm tra, giám sát, quản lý chặt việc thực hiện Bản cam kết làm theo của cán bộ, đảng viên, thì nơi đó việc học tập làm theo Bác sẽ mang lại hiệu quả thiết thực và hiệu quả.

Ba là, chú trọng việc nghiên cứu, tìm tòi để xây dựng mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng và nhân rộng để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thực sự tác động tích cực đến các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương, cơ quan, đơn vị./.

Phan Minh Chiến

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất