Thứ Tư, 19/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Năm, 4/3/2021 11:2'(GMT+7)

Long An: Phát huy vai trò của Ban Tuyên giáo các cấp trong chủ động nghiên cứu, tham mưu việc học và làm theo Bác

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Rạnh và Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân giai đoạn 2018-2020.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Rạnh và Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân giai đoạn 2018-2020.

TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC CẢ VỀ NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XI, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã ban hành Kế hoạch toàn khóa số 20-KH/TU, ngày 16/9/2016 và các kế hoạch thực hiện hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm được triển khai có hiệu quả tích cực, theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động phù hợp để phổ biến, tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên; các cơ quan báo chí đã xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục, tin, bài để thông tin, tuyên truyền sâu rộng về hoạt động triển khai và nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận cao trong xã hội về học tập và làm theo Bác. Hằng năm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập, quán triệt chuyên đề đạt tỷ lệ khá cao (cán bộ, đảng viên trên 98%, quần chúng trên 96%). Các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cần tập trung lãnh đạo thực hiện tại địa phương, đơn vị; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đăng ký phần việc cụ thể học tập và làm theo Bác. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả về học tập và làm theo Bác được vận dụng sáng tạo đã đem lại nhiều kết quả tích cực trong thực tiễn.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác; xây dựng quy chế và thực hiện việc định kỳ đối thoại giữa người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị với nhân dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, đơn vị góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị góp phần giáo dục và rèn luyện cán bộ, đảng viên. Việc kết, tổng kết và tổ chức họp mặt biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để động viên, nhân rộng các mô hình hay, cách làm có hiệu quả được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp quan tâm thực hiện, tạo được sự lan tỏa trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An có nhiều mô hình nổi bật trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác như: Công an tỉnh với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Huyện ủy Đức Hòa với các mô hình “Trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân”Thực hành tiết kiệm, chăm lo gia đình chính sách, khó khăn”. Huyện ủy Châu Thành với các mô hình “Công sở văn minh, thân thiện” và “ Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc”; Huyện ủy Bến Lức với mô hình “Truyền thanh trực tiếp kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh dưới cờ vào thứ Hai tuần đầu hằng tháng”; Huyện ủy Thủ Thừa với mô hình “Đeo Huy hiệu Bác trong giờ làm việc”; Huyện ủy Cần Giuộc với mô hình “Hỗ trợ hồ sơ cho người khuyết tật”, “Cấp giấy chứng minh tại nhà cho người già”; huyện Đức Huệ với mô hình “Thực hành tiết kiệm, chăm lo gia đình chính sách, khó khăn”, mô hình “Văn hóa công sở, đạo đức công vụ”; Thành ủy Tân An với mô hình “Cựu chiến binh tập thể dục gắn vệ sinh môi trường”, mô hình “Chung tay mua bảo hiểm xã hội”, mô hình “Câu lạc bộ bảo vệ môi trường”; Huyện ủy Tân Hưng với mô hình “Tiết kiệm, góp quỹ thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa”, mô hình “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; Huyện ủy Tân Trụ với các mô hình “Kể chuyện về Bác trên trên Đài truyền thanh huyện”, mô hình “Tuyến đường hoa”, mô hình “Vượt khó nuôi con học giỏi”; Thị ủy Kiến Tường với mô hình “Tiếp bước em đến trường”, mô hình “Kể chuyện Bác Hồ sáng thứ 6 hằng tuần”, mô hình “Góp vốn xây dựng nhà đồng đội”...

Qua tổng hợp, từ năm 2016 đến 2020 cấp huyện và tương đương đã khen thưởng cho 449 lượt tập thể và 1.129 lượt cá nhân; cấp tỉnh khen thưởng 37 tập thể, 72 cá nhân; Trung ương khen thưởng 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về khen thưởng thực hiện Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh trao giải thưởng cho 52 tác phẩm và Trung ương tặng giải thưởng cho 4 tác phẩm.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Long An trong thời gian qua đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể hệ thống chính trị - xã hội trong tỉnh, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; có sự lan tỏa lớn trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt sự cố kết, chia sẻ của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn dân vừa qua trong phòng chống dịch Covid-19 là một minh chứng rõ nét cho sự thấm nhuần trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Tuy nhiên, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh Long An vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế như:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW có lúc, có nơi chưa quyết liệt. Việc quán triệt, tuyên truyền các nội dung học tập chuyên đề hàng năm ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa sâu rộng, hình thức chưa phong phú. Một số cấp ủy chưa thật sự chủ động, còn lúng túng trong việc xác định nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị; có nơi người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa làm tốt công tác đối thoại, tiếp xúc công dân.

Việc xây dựng kế hoạch, bản cam kết cá nhân một vài nơi còn hình thức, chung chung hoặc sao chép, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác, không thiết thực, khả thi. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương, còn né tránh trong nhận diện và xử lý các biểu hiện suy thoái. Hiệu quả, sức lan tỏa của công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng lúc, từng nơi chưa cao; các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả còn ít. Công tác định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch có lúc, có nơi chưa được coi trọng.

Từ thực tiễn qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Long An có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, việc học tập, quán triệt phải kịp thời, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả theo hướng dẫn của cấp trên, đồng thời duy trì thường xuyên thông qua sinh hoạt đảng, cơ quan, đoàn thể; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phải cụ thể, phù hợp với tình hình, điều kiện ở từng địa phương, đơn vị, nhất là lựa chọn những nội dung trọng tâm, những vấn đề mang tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Thứ hai, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải kịp thời rà soát, bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và nghị quyết, kế hoạch thực hiện hng năm; gắn kết chặt chẽ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, cần xác định, thực hiện tốt những nội dung trọng tâm, khâu đột phá nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, tập trung thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác. Đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục; quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội. Tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để có những sản phẩm báo chí hay, hấp dẫn, sâu sắc… nhằm tuyên truyền, giới thiệu quá trình thực hiện và kết quả việc học tập và làm theo Bác.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.

Thứ năm, phát huy vai trò của Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp trong chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị; bố trí, phân công cán bộ đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc ban thường vụ cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

XÁC ĐỊNH 7 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Long An tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tiếp tục nghiên cứu làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện chuyên đề hằng năm nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với nhiều đối tượng.

Hai là, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn chặt với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết Trung ương khóa XII công tác tổ chức, cán bộ và các Quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương; về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Ba là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác. Đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục; quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí truyền thông để có những sản phẩm báo chí hay, hấp dẫn, sâu sắc… nhằm tuyên truyền, giới thiệu quá trình thực hiện và kết quả việc học tập và làm theo Bác.

Bốn là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Chú trọng việc đăng ký và làm theo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục lựa chọn những vấn đề đột phá, quan trọng, những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

Năm là, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, nội quy làm việc của các cơ quan, đơn vị theo các yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW. Rà soát, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị ban hành quy định về việc thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức; thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ lệ kỳ. Lấy kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hng năm.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị. Nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.

Bảy là, Ban tuyên giáo các cấp chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy những cách làm thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị; bố trí, phân công cán bộ đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc ban thường vụ cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị./.

 Hoàng Đình Cán

 Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất