Thứ Hai, 24/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Bảy, 14/10/2023 18:0'(GMT+7)

Hậu Giang nỗ lực đổi mới, đột phá, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Ngày 13/10, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 15 đã được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng, triển khai chương trình công tác quý IV; sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, của tỉnh. 

NHỮNG KẾT QUẢ ẤN TƯỢNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả ấn tượng trong 9 tháng qua.

Về kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, theo đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tập trung chỉ đạo; các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, họp mặt, sự kiện chính trị chu đáo, trang trọng và ý nghĩa, nổi bật là các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh.

Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được quan tâm, quyết tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được điều động, luân chuyển, sắp xếp lại, đảm bảo dân chủ, khách quan, phù hợp với năng lực, sở trường công tác. Hoàn thành việc triển khai hướng dẫn xây dựng danh mục vị trí việc làm đối với các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, huyện, với quyết tâm cao, sớm hoàn thành và triển khai thực hiện vào đầu năm 2024.

Công tác dân vận tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, các phong trào vận động quần chúng ngày càng được đẩy mạnh, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá về công tác dân vận chính quyền của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh; tăng cường thực hiện công tác dân vận, dân vận chính quyền, chương trình công tác, kế hoạch năm 2023.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, các phong trào, hoạt động ngày càng đi vào thực chất. Tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được thực hiện thường xuyên, góp phần củng cố thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện có chiều sâu là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các cấp ủy, chính quyền. Nhờ đó, kinh tế của tỉnh tiếp tục đà tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý III đạt 12,85%, 9 tháng đầu năm đạt 13,3%, đứng đầu cả nước, cao hơn 3 lần so với tăng trưởng bình quân cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo đúng định hướng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,69% (9 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hậu Giang nằm top 10 địa phương cao nhất nước), góp phần đưa khu vực công nghiệp, xây dựng tiếp tục là trụ cột phát triển, chiếm tỷ trọng 35,98%.

Nhiều dự án đầu tư quan trọng được triển khai tích cực; các nguồn lực được tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,83%. Nông nghiệp tăng trưởng tích cực, đóng góp 5,08% vào mức tăng trưởng chung. Tái cơ cấu nông nghiệp bước đầu phát huy hiệu quả và tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ kinh tế và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Xuất khẩu hàng hóa đang trên đà tăng trưởng, khởi sắc với việc mở rộng số lượng thị trường xuất khẩu thêm 8 quốc gia.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, có kết quả rõ nét. Nổi bật là triển khai thực hiện kịp thời các chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội và các chính sách, biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Đặc biệt, tỉnh tổ chức phát động chương trình xây dựng 1.400 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức để chào mừng 20 năm thành lập tỉnh, với điểm nhấn là tổ chức thành công Festival áo bà ba - Hậu Giang năm 2023, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Hậu Giang đến với đông đảo bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh ủy nhìn nhận vẫn còn một số hạn chế cần phải quan tâm. Đó là một số cơ quan, đơn vị tham mưu tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc dự báo, nắm bắt tình hình Nhân dân và những vấn đề nảy sinh tại cơ sở có lúc chưa kịp thời. Việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.

Mặt khác, lĩnh vực kinh doanh tăng trưởng chưa đồng đều; công tác thu hút đầu tư dự án mới, dự án có quy mô lớn gặp khó khăn; công tác giải phóng mặt bằng tại các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch ở một số nơi thực hiện còn chậm và hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư hoàn chỉnh. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn có tăng so với cùng kỳ, nhưng vẫn còn một số ngành nghề phát triển chưa bền vững.

TIẾP TỤC TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, QUYẾT LIỆT TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá trong 9 tháng qua, tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó kinh tế là điểm sáng phát triển của khu vực và cả nước, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng và hiệu quả. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, bài bản, có nhiều đổi mới. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đặc biệt là tỉnh phát động chương trình xây dựng 1.400 nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách, hộ nghèo.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Tuy nhiên, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trong sự phát triển của tỉnh còn có một số thách thức và hạn chế. Cụ thể, một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị và các tổ chức đoàn thể chưa thực sự có chuyển biến rõ nét trong đổi mới phương thức lãnh đạo. Công tác hiện thực hóa một số chủ trương, nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy chưa đạt tiến độ, kết quả, hiệu quả còn thấp, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, bố trí vốn cho hạ tầng trọng tâm, trọng điểm phát triển. Tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách đạt cao nhưng chưa đảm bảo tính bền vững. Thu ngân sách trên địa bàn, nhất là thu nội địa không đạt mục tiêu. Một số nguồn thu giảm mạnh do thay đổi cơ chế chính sách của Nhà nước. Mặt khác, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, đạt 55,02% kế hoạch, thấp hơn 3,77% so cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính chưa toàn diện, đáng chú ý là chỉ số SIPAS (đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước), chỉ số PAPI (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) còn thấp và chuyển biến chậm. Qua kiểm tra, giám sát, thanh, kiểm tra của các đoàn Trung ương, của tỉnh đã chỉ ra còn nhiều sai sót, vi phạm, thậm chí là sai phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật, có trường hợp chuyển cơ quan pháp luật điều tra, xác minh. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, tăng đột biến so với cùng kỳ... Các hạn chế, thách thức này là lực cản trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra cho năm 2023 và cả nhiệm kỳ.

Dự báo tình hình thời gian tới có nhiều khó khăn, thử thách, nhiệm vụ còn rất nặng nề, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành quyết tâm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ quý IV. Theo đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế đã nhận diện. Ban cán sự đảng UBND tỉnh rà soát lại các chỉ tiêu đạt thấp như: thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công… để đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả. Khẩn trương làm việc, tăng cường giải trình để sớm được phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm; quan tâm thực hiện công tác cải cách hành chính; hoàn thành việc xây dựng danh mục vị trí việc làm cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Tập trung chuẩn bị tổ chức tốt Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam được tổ chức tại tỉnh. Quan tâm trấn áp các loại tội phạm; quyết tâm, quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông; đảm bảo an toàn cho các sự kiện quan trọng sắp diễn ra trên địa bàn…

 Hoàng Minh

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất