Chủ Nhật, 23/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 27/4/2021 14:6'(GMT+7)

Học và làm theo Bác góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo sản xuất kinh doanh

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Phạm Tấn Công, Lê Văn Châu, Nguyễn Đức Phong cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; Thường trực các đảng ủy trực thuộc; các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

TRỞ THÀNH HÀNH ĐỘNG TỰ GIÁC

Báo cáo sơ kết tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị số 05 trong toàn Đảng bộ Khối có ý nghĩa rất quan trọng, đã khơi dậy và là chỗ dựa cho niềm tin và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối. Theo đó, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành hành động tự giác và là “mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Khối Doanh nghiệp Trung ương; được các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối xác định là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong chương trình, kế hoạch từng năm và toàn khóa. Việc thực hiện tốt Chỉ thị số 05 tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đóng vai trò hết sức quan trọng vào việc thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được tăng cường. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thường xuyên; việc học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp. Việc làm theo Bác tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh được cụ thể hóa gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo, đức tính hy sinh, gương mẫu, trung thực, có sức lan tỏa lớn, góp phần định hướng hành vi đối với cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Khối như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dạy: Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp quan tâm, tổ chức thực hiện thường xuyên. Công tác sơ kết được chú trọng; đã xây dựng được nhiều tập thể và cá nhân thực sự điển hình, tiêu biểu.

Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, trước những biến động khó lường của thị trường và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các doanh nghiệp nước ngoài và các thành phần kinh tế trong nước, song với ý chí vươn lên và bằng quá trình đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp, hầu hết các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước trong Khối Doanh nghiệp Trung ương vẫn hoạt động hiệu quả, thể hiện được vai trò nòng cốt, dẫn dắt và bảo đảm giữ vững một số cân đối lớn của nền kinh tế, có đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước, bảo đảm an sinh xã hội; chung tay cùng cả nước chống đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối còn bảo đảm là nguồn thu quan trọng, ổn định cho ngân sách nhà nước với tỷ trọng khoảng 16,5%.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm trao bằng khen cho các  tập thể có thành tích xuất sắc trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHỈ THỊ 05

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương những thành tích Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 5 năm qua và chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được khen thưởng.

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và trên thế giới trong thời gian sắp tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cấp ủy. Nêu gương phải trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên với tinh thần chức vụ càng cao càng phải nêu gương.

“Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thực hiện đúng bản cam kết hằng năm và các quy định của Đảng về nêu gương. Kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện cơ hội, lợi ích nhóm, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” – Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa: Cần tiếp tục gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo quản lý, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa: Cần tiếp tục gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo quản lý, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh.

Đồng chí cũng yêu cầu, cần tiếp tục gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo quản lý, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn, đẩy lùi bệnh quan liêu, mất đoàn kết, chủ nghĩa cơ hội và thực dụng. Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giái trị, các chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, công tác giáo dục lý luận chính trị; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình  mới. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động để kịp thời chấn chỉnh, động viên tinh thần, trách nhiệm đối với công việc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị cán bộ, đảng viên, người lao động Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nắm chắc phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và quan điểm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Từ đó, phải đổi mới tư duy và hành động, phát huy tối đa lợi thế các vùng miền, phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng chính sách xã hội, người có công, người nghèo, người yếu thế và đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức đảng gắn với quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiên nghiêm các quy chế, quy định về chức năng nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp để hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ: Xây dựng Đảng và lãnh đạo sản xuất kinh doanh. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề và những chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp nhà nước. Trong xây dựng các chương trình, kế hoạch phải đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện ngay, thường xuyên và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo lộ trình và phân công rõ nhiệm vụ của từng cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối. Có cơ chế, chính sách động viên, khen thưởng, tôn vinh kịp thời các gương điển hình người tốt, việc tốt, tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, sáng kiến tốt.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; về phẩm chất đạo đức đảng viên, về trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở các lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.

* Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã khen thưởng đối với 26 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất