Thứ Tư, 22/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 7/4/2023 14:0'(GMT+7)

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 4/2023

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới

Các đồng chí: Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí báo cáo viên…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 4/2023 là hoạt động quan trọng, mang tính thời sự, cấp bách, có ý nghĩa, góp phần tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác định hướng tuyên truyền và tuyên truyền, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thông qua Hội nghị báo cáo viên, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an mong muốn, các đồng chí báo cáo viên các tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đồng chí báo cáo viên thuộc lực lượng CAND với trách nhiệm là những “chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tướng, văn hóa”, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền đến cơ sở, đến từng khu phố, bản làng và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, nội dung và kết quả học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy của lực lượng CAND trong 75 năm qua và những nội dung cơ bản của 03 dự thảo Luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng; từ đó cổ vũ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. 

 
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng báo cáo chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: TA)

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng báo cáo chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: TA)

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã trực tiếp trao đổi, thông tin đến các đại biểu chuyên đề những nội dung cơ bản của 3 dự thảo Luật: Luật CAND (sửa đổi); Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự.  

Nội dung chuyên đề nhấn mạnh: Đây là 03 dự án Luật quan trọng do Bộ Công an chủ trì xây dựng và đã được Chính phủ thông qua. Trong đó, Luật CAND (sửa đổi) đã kịp thời thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các nội dung lớn của dự án Luật là sửa đổi, bổ sung quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân Công an; Quy định về thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác; quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TA)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TA)

Luật Căn cước công dân (sửa đổi) đã kịp thời cập nhật, thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính; phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục những tồn tại, bất cập nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về dân cư, thúc đẩy chuyển đổi số hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới. 

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Pháp điển hóa văn bản quy phạm pháp luật về các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để quy định trong văn bản luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, tương xứng hơn trong xây dựng, hoạt động, quản lý, sử dụng các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở…

 
Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an, Bộ Công an  thông tin về chuyên đề “75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và các hoạt động kỷ niệm.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an, Bộ Công an thông tin về chuyên đề “75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và các hoạt động kỷ niệm.

Các đại biểu cũng đã nghe Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an, Bộ Công an  thông tin về chuyên đề “75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và các hoạt động kỷ niệm. 

Nội dung chuyên đề khẳng định, trong suốt 75 năm qua, Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của lực lượng CAND; là chuẩn mực đạo đức để giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, lực lượng CAND đã ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện được phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách, khẳng định được vị thế, vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp trong bảo vệ an ninh, trật tự đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. 

Bên cạnh đó, đồng chí Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã thông tin đến Hội nghị chuyên đề về: “Kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và những điểm mới nổi bật của dự thảo Luật”…

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: TA)

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: TA)

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đề nghị các báo cáo viên thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, từ đó làm theo để những lời Bác dạy đi vào cuộc sống. 

Đánh giá về các dự án luật được Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nêu ra trong Hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình khẳng định, các dự án luật được soạn thảo công phu, đáp ứng nhu cầu thực tiễn nhằm phục vụ người dân một cách tốt nhất. 

Đồng chí Lê Hải Bình đề nghị, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền một số nội dung, trọng tâm là: kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; Về 3 dự thảo Luật: Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Căn cước công dân (sửa đổi); và Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự; về Kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đồng chí cũng lưu ý, đội ngũ báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về các dự luật nêu trên. 

 
Cùng với đó, tuyên truyền tình hình kinh tế-xã hội; kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng, về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4; giới thiệu các mô hình, tổ chức, cá nhân điển hình trong phát triển văn hóa đọc; quảng bá, giới thiệu các xuất bản phẩm hay, có giá trị khoa học, xã hội và thực tiễn cao và một số nội dung tuyên truyền khác.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất